Thảo luận nhóm "Chế độ lưu thông tiền tệ và ý nghĩa"

Chia sẻ: Trần Thị Thư | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

2
847
lượt xem
216
download

Thảo luận nhóm "Chế độ lưu thông tiền tệ và ý nghĩa"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiền là thứ dùng để trao đổi lấy hàng hóa và dịch vụ nhằm thỏa mãn bản thân và mang tính dễ thu nhận (nghĩa là mọi người đều sẵn sàng chấp nhận sử dụng). Tiền là một chuẩn mực chung để có thể so sánh giá trị của các hàng hóa và dịch vụ. Thông qua việc chứng thực các giá trị này dưới dạng của một vật cụ thể (thí dụ như tiền giấy hay tiền kim loại) hay dưới dạng văn bản (dữ liệu được ghi nhớ của một tài khoản) mà hình thành một phương tiện thanh toán được một cộng đồng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thảo luận nhóm "Chế độ lưu thông tiền tệ và ý nghĩa"

Đồng bộ tài khoản