Thao tác căn bản trên Word 2007 – Các thao tác trên bảng

Chia sẻ: iiduongii3

Thao tác căn bản trên Word 2007 – Các thao tác trên bảng 1. Nhập, chỉnh sửa chữ trên bảng: Để nhập chữ trên bảng, bạn đưa điểm chèn vào ô cần nhập, sau đó tiến hành gõ chữ vào. Sau khi gõ chữ vào bảng, bạn có thể tiến hành định dạng chữ với các thao tác giống như trên văn bản. Ngoài ra, bạn cũng có thể tiến hành chỉnh sửa cách hiển thị chữ trong ô theo chiều ngang hay chiều đứng, . . ...

Nội dung Text: Thao tác căn bản trên Word 2007 – Các thao tác trên bảng

Thao tác căn bản trên Word 2007 – Các thao
tác trên bảng


1. Nhập, chỉnh sửa chữ trên bảng:
Để nhập chữ trên bảng, bạn đưa điểm chèn vào ô cần nhập, sau đó
tiến hành gõ chữ vào.
Sau khi gõ chữ vào bảng, bạn có thể tiến hành định dạng chữ với
các thao tác giống như trên văn bản.
Ngoài ra, bạn cũng có thể tiến hành chỉnh sửa cách hiển thị chữ
trong ô theo chiều ngang hay chiều đứng, . .

Chọn ô cần thay đổi hiển thị kiểu chữ trong bảng.
o
Trên thanh thẻ lệnh bạn sẽ thấy xuất lệnh nhóm lệnh Layout.
o
Bạn hãy chọn nhóm lệnh Layout
Trên nhóm lệnh Layout, bạn chọn lệnh Text Direction. Mỗi
o
lần bạn nhấn chọn, Text Direction hiển thị cho bạn 3 kiểu hiển
thị chữ trong ô để bạn lựa chọn (biểu tượng minh họa kiểu

chữ nằm ngang, biểu tượng và minh họa kiểu chữ đứng
trong ô của bảng), bạn chọn các ô nhỏ , , . . . để định kiểu
hiển thị.
2. Di chuyển dấu chèn trong bảng:

Sử dụng các phím mũi tên ò ñ ï ð để di chuyển dấu chèn từ ô
o
đến ô, từ hàng đến hàng.
Sử dụng phím Tab để di chuyển dấu chèn đến ô liền sau. Trường
o
hợp dấu chèn nằm trong ô cuối cùng của bảng, nếu bạn nhấn
phím Tab thì Word sẽ tạo thêm cho bảng một hàng mới.
Nhấn giữ Shift + Tab sẽ đưa dấu chèn đến ô liền trước.
o
Nhấn giữ Ctrl + Tab để tạo thêm một Tab vào ô.
o
3. Đánh dấu chọn các ô trong bảng:

Chọn ô cần đánh dấu chọn.
o
Trên thanh thẻ lệnh, chọn nhóm lệnh Layout.
o
Chọn lệnh Select, một danh sách các lệnh hiển thị cho bạn lựa
o
chọn:
Select Cell: chọn ô nơi con nháy chuột đang hiển thị.
o
Select Column: chọn cột nơi ô chứa con nháy chuột.
o
Select Row: chọn hàng nơi ô chứa con nháy chuột.
o
Select Table: chọn toàn bộ bảng.
o

Ngoài sử dụng lệnh, bạn có thể dùng chuột thao tác trực tiếp
trên bảng để lựa chọn các ô:

Chọn một ô: bạn Double click chuột vào ô cần chọn, hoặc đặt
o
con trỏ chuột vào gốc của ô đến khi con trỏ chuột hiển thị thành

biểu tượng thì bạn nhấn chuột để chọn
Chọn một cột: di chuyển chuột đến vị trí phía trên của cột muốn
o
chọn, con trỏ chuột hiển thị thành biểu tượng thì bạn nhấn
chuột để chọn
Chọn một hàng: di chuyển chuột đến vị trí đầu phía trái hàng
o
muốn chọn, con trỏ chuột hiển thị thành biểu tượng thì bạn

Double click chuột để chọn
Chọn một bảng: đặt con trỏ chuột vào ô trên cùng góc trái của
o
bảng, nhấn giữ chuột và kéo để chọn toàn bộ các ô có trong
bảng.
4. Trình bày bảng trên trang văn bản:
Nhấn chọn bảng.
o
Click chuột phải lên trên bảng, một menu lệnh hiển thị. Bạn
o
chọn lệnh Table Properties.
Hộp thoại Table Properties hiển thị, bạn chọn lớp Table:
o
Alignment: xác định cách trình bày bảng trong văn bản canh
o
trái (Left), canh giữa (Center), canh phải (Right). Nếu bạn
chọn canh trái thì xác định từ lề trái trang văn bản đến bảng
trong ô Indent from left .
Text wrapping: xác định chữ trong văn bản có bao quanh bảng
o
hay không. Không bao quanh (None), có bao quanh (Around).
Xác định xong, click OK để lựa chọn.
o
5. Di chuyển bảng trong văn bản:

Đưa trỏ chuột đến bảng cần di chuyển cho đến khi trên góc trái
o
của bảng xuất hiện hình .
Đưa trỏ chuột đến hình , trỏ chuột sẽ hiển thị hình .
o
Bạn nhấn giữ chuột và đồng thời kéo bảng đến vị trí mới.
o
6. Phóng to, thu nhỏ kích thước bảng:

Đưa trỏ chuột đến bảng cần thay đổi kích thước cho đến khi góc
o
dưới phải của bảng hiển thị hình .
Bạn đưa trỏ chuột đến hình , trỏ chuột sẽ chuyển sang hình .
o
Bạn nhấn giữ chuột và kéo để phóng to hay thu nhỏ bảng.
o
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản