THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH

Chia sẻ: kata_9

Vận dụng thao tác lập luận so sánh để làm sáng tỏ một ý kiến, một quan điểm. II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: - Sách giáo khoa Ngữ Văn 11 - tập 1. - Sách giáo viên Ngữ Văn 11 - tập 1. - Sách thiết kế. III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: - GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: Gợi tìm, trao đổi thảo luận, vấn đáp,...

Nội dung Text: THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH

THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY:

- Vận dụng thao tác lập luận so sánh để làm sáng tỏ một ý kiến, một quan

điểm.

II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN:

- Sách giáo khoa Ngữ Văn 11 - tập 1.

- Sách giáo viên Ngữ Văn 11 - tập 1.

- Sách thiết kế.

III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:

- GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: Gợi tìm, trao đổi

thảo luận, vấn đáp,...

IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ:

- Đọc lại 15 câu đầu bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”.

- Phân tích vẻ đẹp của hình tượng người nông dân nghĩa sĩ trong bài “Văn

tế…Cần Giuộc”?

3. Bài mới: “Thao tác lập luận so sánh”
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG BÀI HỌC

 Hoạt động 1: Tìm hiểu mục I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO

đích, yêu cầu của thao tác lập TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH.

luận so sánh. 1. Tìm hiểu ngữ liệu:

a. - Đối tượng được so sánh là bài “Văn
+ GV : Nhắc lại khái niệ m so sánh

+ GV : Cho HS đọc VD trong mục Chiêu hồn”.

- Đối tượng so sánh là Chinh phụ ngâm,
I rồi trả lời các câu hỏi ở SGK.

+ HS: Đọc ngữ liệu, thảo luận trả Cung oán ngâm và Truyện Kiều.

lời các câu hỏi. b. Điểm giống và khác nhau giữa hai đối

tượng:

- Giống: đều nói về con người.

- Khác: Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm

và Truyện Kiều bàn về con người ở cõi

sống. Chiêu hồn bàn về con người ở cõi

chết.

c. Mục đích so sánh trong đoạn trích:

- Làm sáng tỏ vững chắc hơn lập luận của

mình.

- Tác giả đi từng bước, đưa dẫn chứng để

thuyết phục người đọc:
+ Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm nói về

một lớp người.

+ Truyện Kiều nói về một xã hội người.

+ Đến Văn chiêu hồn thì cả loài người lúc

sống và lúc chết được bàn tới.

+ Nếu Truyện Kiều nâng cao lịch sử thơ ca,

ngược lại Chiêu hồn mở rộng địa dư của nó

qua một vùng xưa nay ít ai bàn đến: cõi

chết.

---> Tác dụng: làm cho ý kiến cụ thể, sinh

động, thuyết phục hơn.

2. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập

luận so sánh:

- Mục đích của so sánh là làm sáng rõ đối

 Hoạt động 2: Tìm hiểu cách tượng đang nghiên cứu trong tương quan

với đối tượng khác.
lập luận so sánh.

+ GV : Gọi HS đọc ngữ liệu SGK - So sánh đúng làm cho bài văn nghị luận

trả lời câu hỏi. sáng rõ, cụ thể, sinh động và có sức thuyết

+ HS: Đọc ngữ liệu ở SGK và trả phục.

lời các câu hỏi.
II/ CÁCH SO SÁNH:

1. Tìm hiểu ngữ liệu 1:

a. Nguyễn Tuân đã so sánh quan niệm soi

đường của Ngô Tất Tố với các quan niệm

sau:

- Quan niệm của những người chủ trương

“cải lương hương ẩm” cho rằng chỉ cần bài

trừ hủ tục là đời sống của nhân dân được

nâng cao.

- Quan niệm của những người hoài cổ cho

là chỉ cần trở về với cuộc sống thuần phác

trong sạch như xưa thì đời sống của người

nông dân được cải thiện.

b. Căn cứ để so sánh: dựa vào sự phát triển

tính cách của các nhân vật trong TP Tắt đèn

với các nhân vật của một số TP khác cũng

viết về nông thôn thời kì ấy, nhưng theo hai

quan niệm trên.

c. Mục đích so sánh:

+ GV : Gọi HS đọc ghi nhớ SGK. + Là chỉ ra ảo tưởng của 2 quan niệm trên
 Hoạt động 3: Luyện tập. + Làm nổi rõ cái đúng của NTT: người

+ GV : Yêu cầu HS thảo luận nông dân phải đứng lên chống lại những kẻ

nhóm trả lời các câu hỏi ở phần bóc lột mình, áp bức mình.

luyện tâp. 2. Cách so sánh:

+ HS: Thảo luận. Khi so sánh, phải đặt các đối tượng vào

 GV gợi ý: cùng một bình diện, đánh giá trên cùng một

+ Câu a: Tác giả khẳng định Đại tiêu chí mới thấy được sự giống nhau và

Việt có đầy đủ những thuộc tính khác nhau giữa chúng, đồng thời phải nêu

của một quốc gia văn minh như rõ ý kiến quan điểm của người nói(viết).

TQ: có văn hóa, phong tục tập * GHI NHỚ: (SGK).

quán, chính quyền, hào kiệt. Dù III. LUYỆN TẬP:

vậy, Đ V cũng có những mặt khác

: văn hóa, lãnh thổ, phong tục,

chính quyền riêng, hào kiệt.

+ Câu b: Những điều khác nhau đó

cho thấy Đ V là một nước độc lập

tự chủ, mọi âm mưu thôn tính, sáp

nhập ĐV vào lãnh thổ TQ là trái

với đạo lí, không thể chấp nhận

được.
+ Câu c: đây là một đoạn văn so

sánh mẫu mực có sức thuyết phục.

V. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI – BÀI MỚI:

1. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI :

Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh.

2. BÀI MỚI:

Chuẩn bị bài mới: “Chiếu cầu hiền”:

+ Tác giả, thể loại chiếu.

+ Bố cục bài chiếu, nội dung chính mỗi phần.

+ Phân tích thực trạng và nhu cầu thời đại, đường lối cầu hiền của vua Quang

Trung.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản