Thẻ bảo trì thiết bị

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
154
lượt xem
77
download

Thẻ bảo trì thiết bị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thẻ bảo trì thiết bị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẻ bảo trì thiết bị

  1. T HEÛ BAÛO TRÌ THIEÁT BÒ M ACHINERY MAINTENANCE CARD Soá maùy (machine#):…………………………………………………………………… Ngaøy mua(Puchased date):……………………………………………………………… Nhaõn hieäu:…………………………………………………………………………….. Ngaøy (Date) Loãi (Fault) Thôøi gian (time) Chöõ kyù (Mechanic sign) Ñaõ baùo caùo Ñaõ söûa (Fixed) (Reported) Trang: 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản