Thể dục lớp 1 - Tiết :23 - BÀI THỂ DỤC - 5 ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ

Chia sẻ: civic123

Biết cách thực hiện 5 động tác vươn thở ,tay ,chân,vặn mình ,bụng của bi thể dục pht triển chung . Bước đầu biết cách thực hiện động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung ,biết cách chơi và tham gia chơi được . Có ý thức kỷ luật tốt ,tập luyện tích cực ,đon kết trong khi tập .

Nội dung Text: Thể dục lớp 1 - Tiết :23 - BÀI THỂ DỤC - 5 ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ

Tiết :23

BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI

I / MỤC TIÊU .

 Biết cách thực hiện 5 động tác vươn thở ,tay ,chân,vặn mình ,bụng của bi

thể dục pht triển chung .

 Bước đầu biết cách thực hiện động tác toàn thân của bài thể dục phát triển

chung ,biết cách chơi và tham gia chơi được .

 Có ý thức kỷ luật tốt ,tập luyện tích cực ,đon kết trong khi tập .

II / ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN .

 Trên sân trường dọn vệ sinh nơi tập . GV chuản bị 1 còi và kẽ sân chơi,

III / NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP .
ĐỊNH
NÔI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
LƯỢNG


I / Phần mở đầu . 5ph * * * *

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu * * * *

cầu bài học . * * * *
-Đứng tại chỗ vỗ tay v ht . . 26ph * * * *

-Trị chơi :xin mời 2-3l GV

II/ Phần cơ bản .

-Động tác phối hợp . 2-3l

GV thị phạm và hướng dẫn cho hs thực 2l

hiện theo .

- Ôn 6 động tác : vươn thở , tay , chân , 8ph * * * *
vặn , mình , bụng và phối hợp.
* * * *
Ch ý sửa sai cho hs .
* * * *
- Điểm số hng dọc theo tổ .
4ph * * * *
.
GV
* Trò chơi “ Nhảy đúng , nhảy nhanh” .

Gv nu tn trị chơi cho hs chơi thử sau đó

chơi

III / Phần kết thúc .
* * **
- Đứng tại chổ vổ tay , hát .
* * * *
* Đi thừng theo nhịp 2 -4 hàng dọc , hát
* * * *
- GV cùng HS hệ thống bài .
* * * *
- GV nhận xét giờ học , giao bài tập về
nhà . GV
Tiết :24

BÀI THỂ DỤC - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

I / MỤC TIÊU .

 Biết cách thực hiện 5 động tác vươn thở ,tay ,chn,vặn mình ,bụng ,tồn thn

của bi thể dục pht triển chung .

 Bước đầu biết cách thực hiện động tác điều hoà của bài thể dục phát

triển chung ,biết cách điểm số đúng hàng dọc theo tổ.

 Có ý thức kỷ luật tốt ,tập luyện tích cực ,đon kết trong khi tập .

II/ ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN .

 Trên sân trường dọn vệ sinh nơi tập . GV chuản bị 1 còi và kẽ sân chơi.

III / NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP .
ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
NỘI DUNG
LƯỢNG
I / Phần mở đầu . 5ph

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu * * * *

giờ học . * * * *

Đứng vổ tay hát . 26ph * * * *

Trị chơi :”Đứng ngồi theo lệnh” 2-3l * * * *

II/ Phần cơ bản . GV

* Học động tác điều hoà . 2-3l

GV vừa làm mẩu vừa hô nhịp cho HS

tập .
2l
*Ôn bài thể dục đã học :

GV vừa làm mẩu vừa hô nhịp cho HS tập
8ph * * * *
.
* * * *
*Tập hợp hàng dọc , dóng hàng điểm số .
* * * *

4ph * * * *
*Trò chơi “ nhảy đúng ,nhảy nhanh” .Gv
GV
nu trị chơi cách chơi cho hs chơi thử sau

đó chơi .
* * * *

* * * *
III / Phần kết thúc . * * * *

- Đứng vỗ tay , hát . * * * *

- Đi thường theo nhịp 2 -4 hàng dọc GV

- GV cùng HS hệ thống bài học

- GV nhận xét giờ học , giao bài tập về

nhà.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản