THỂ DỤC - ÔN DI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
87
lượt xem
5
download

THỂ DỤC - ÔN DI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Ôn di chuyển hướng phải, trái. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác. - Trò chơi “Thăng bằng:. Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia trò chơi tương đối chủ động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THỂ DỤC - ÔN DI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI

  1. TH D C: ÔN DI CHUY N HƯ NG PH I, TRÁI I. M c tiêu : - Ôn di chuy n hư ng ph i, trái. Yêu c u th c hi n ng tác tương i chính xác. - Trò chơi “Thăng b ng:. Yêu c u bi t ư c cách chơi và tham gia trò chơi tương i ch ng. II. a i m - Phương ti n : - Trên sân trư ng d n v sinh nơi t p, GV chu n b còi. III. Ho t ng d y h c: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò * Ho t ng 1 - GV nh n l p, ph bi n n i dung, yêu - HS ch y ch m theo m t hàng d c trên a hình t nhiên
  2. c u gi h c xung quanh sân t p. - T p bài th d c phát tri n chung: 1 l n 4 × 8 nh p. - Trò chơi. - HS t p luy n dư i s * Ho t ng 2 ch huy c a cán s , GV nh c - GV ôn t p h p hàng ngang, dóng nh , s a sai cho HS. hàng, i theo 1-4 hàng d c, - Các t trư ng i u - Ôn di chuy n hư ng ph i trái. Chia khi n t c a mình t p. l p thành các t t p luy n theo khu v c ã quy nh. - HS tham gia chơi. + Thi ua t p h p hàng ngang, dóng hàng, i u theo 1 - 4 hàng d c và di chuy n hư ng ph i trái. - HS th c hi n theo - GV nh n xét, tuyên dương. hư ng d n c a GV. Trò chơi: “Thăng b ng” - GV có th thay i hình th c, ưa thêm quy nh cho trò chơi thêm ph n sinh ng. * Ho t ng 3 - i thư ng theo nh p và hát. - ng t i ch th c hi n th l ng, hít
  3. th sâu. - GV cùng HS h th ng bài h c và nh n xét. - GV giao bài t p v nhà ôn ng tác i u

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản