Thế giới động vật - Tuần 4 - Thứ 2 - KPKH : Một số động vật sống dưới nước

Chia sẻ: lgg330

-Dạy trẻ biết được tên gọi, ích lợi, đặc điểm môi trường sống và vận động của các loài động vật sống dưới nước. -Rèn cho trẻ kĩ năng quan sát, so sánh, ghi nhớ có chủ định, kĩ năng phân biệt, phân nhóm các động vật sống dưới nước. -Giáo dục trẻ biết ĐV sống dưới nước là nguồn hải sản, thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao đối với sk con người. Trẻ có ý thức bảo vệ nguồn hải sản. -Tích hợp: âm nhạc, văn học....

Nội dung Text: Thế giới động vật - Tuần 4 - Thứ 2 - KPKH : Một số động vật sống dưới nước

Chủ đề : Thế giới động vật

Thực hiện ( 5 tuần )

Tuần 4

Chủ đề nhánh : Những nàng tiên nước

Hoạt động có chủ đích: KPKH : Một số động vật

sống dưới nước

I/ Mục đích yêu cầu

-Dạy trẻ biết được tên gọi, ích lợi, đặc điểm môi trường sống và vận động

của các loài động vật sống dưới nước.

-Rèn cho trẻ kĩ năng quan sát, so sánh, ghi nhớ có chủ định, kĩ năng phân

biệt, phân nhóm các động vật sống dưới nước.

-Giáo dục trẻ biết ĐV sống dưới nước là nguồn hải sản, thực phẩm có giá trị

dinh dưỡng cao đối với sk con người. Trẻ có ý thức bảo vệ nguồn hải sản.

-Tích hợp: âm nhạc, văn học

1/ Không gian tổ chức : Trong lớp học

2/ Đồ dùng

-Bể cỏ cú vài loài cỏ

-Tranh ảnh về loài cá ( cá nước ngọt, cá biển, tôm, cua…)
- Bộ lụ tụ cho trẻ

3/ Phương pháp : Dùng lời – Thực hành

4/ Tiến trình tổ chức hoạt động

- Mở đầu hoạt động

Cho cả lớp hát bài “ Cá vàng bơi” bài thơ nói về con vật gì? Các con có biết

gì về nó không ? Cô và các con cùng tìm hiểu nhé

- Hoạt động trọng tâm

*Hoạt động 1: -Cho cả lớp quan sỏt cỏc Hoạt động của trẻ

loài cỏ ở bể cỏ và hát bài Cá vàng bơi - Trẻ quan sát và hát

-Cựng trũ chuyện với trẻ về cỏc loại vật sống - Trẻ trò chuyện với cô

trong rừng

-Cụ giới thiệu bài ,cho cả lớp nhắc lại - Trẻ trả lời

*Hoạt động 2: Gọi tên, nêu đặc điểm vận - Trẻ trả lời

động, môi trường sống - Trẻ trả lời

-Cô và trẻ cùng đàm thoại : Các con có biết - Trả lời theo ý

tên gọi các loài cá ở trong bể khụng? - Trẻ lên chỉ bộ phận của cá

- Các con xem cô thả thức ăn vào bể thỡ cỏ - Trẻ chú ý nghe và trả lời

làm gỡ nào ? ( cỏ quẩy đuôi, bơi đến đớp - Trẻ chú ý xem và trả lời

mồi…) câu hỏi của cô

-Khi cá bơi các con thấy bộ phận nào cùa cá
chuyển động ( đuôi, vây) - Trẻ trả lời

- Trên đầu cá có gỡ ( Mắt, miệng) - Trẻ kể

- Cá không có mũi cô đố các con cỏ thở bằng - Trẻ trả lời

gỡ nào ? ( bằng mang cỏ ) - Trả lời theo ý

- Cụ cho trẻ sờ vào mỡnh cỏ - Trẻ trả lời

-Mời trẻ lờn chỉ cỏc bộ phận con cỏ - Trẻ chú ý

-Cô nêu khái quát cá trong bể thuộc loại cá - Trẻ tham gia trò chơI một

nước ngọt, ngoài các loài cá nước ngọt này cách linh hoạt

c/c có biết cá nào nữa không ?

- Môi trường nước ngọt ( mặn) ở đâu ? - Nhóm trưởng đại diện lên

- Cụ cho trẻ xem tranh ảnh hoặc máy chiếu về trình bày

các loài động vật sống môi trường nước ngọt

và nước mặn

*Hoạt động 3: Lợi ích của các loài

động vật sống dưới nước.

- Cụ nờu cõu hỏi, gợi ý cỏc mún ăn được chế

biến từ cá

- Hóy kề cỏc mún ăn chế biến từ tôm (cua,

ốc, hến…)

- Loài hải sản nào cung cấp những chất dinh
dưỡng cho cơ thể /

- loại hải sản nào được chế biến thành hàng

xuất khẩu nhiều và có giá trị

- Dể phỏt triển nguồn lợi hài sản chỳng ta

phải làm gỡ ?

-Giỏo dục: Trẻ biết yờu thiờn nhiờn cú ý thức

bảo vệ cỏc loài động vật sống dưới nước, bảo

vệ môi trường như là ko vứt rác hay phóng uế

bừa bói…

*Hoạt động 4: Luyện tập củng cố

- Trũ chơi phân loại các động vật sống dưới

nước theo môi trường sống

- Chia lớp thành 3 đội, các đội có các bộ tranh

lô tô về động vật sống dươií nước trẻ tự phân

ra theo nhóm loại môi trường sống cùa động

vật ( nước ngọt, mặn )

- Cho trẻ đại diện của tổ lên trỡnh bày

- cả lớp theo dừi và nhận xột, cụ nhận xột và

tuyờn dương

+Kết thỳc:Nhận xột tiết học:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản