Thế giới động vật - Tuần 4 - Thứ 5 - Mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 8

Chia sẻ: lgg330

-Luyện tập nhận biết số lượng 8, tạo nhóm có số lượng 8 -Trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 8 -Thêm bớt tạo nhóm có số lượng 8 -Cụ giỏo dục trẻ cú ý thức trong học tập -Giáo dục trẻ ăn những thức ăn được chế biến từ hải sản cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể 1/ Không gian tổ chức : Trong lớp học 2/ Đồ dùng : -Mỗi trẻ cú 8 con mốo, 8 con cỏ - Các số từ 1-8 -Đồ dùng của cô giống trẻ co kích...

Nội dung Text: Thế giới động vật - Tuần 4 - Thứ 5 - Mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 8

Chủ đề : Thế giới động vật

Thực hiện ( 5 tuần )

Tuần 4

Chủ đề nhánh : Những nàng tiên nước

Hoạt động có chủ đích : Mối quan hệ hơn kém trong phạm

vi 8

I/ Mục đích yêu cầu

-Luyện tập nhận biết số lượng 8, tạo nhóm có số lượng 8

-Trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 8

-Thêm bớt tạo nhóm có số lượng 8

-Cụ giỏo dục trẻ cú ý thức trong học tập

-Giáo dục trẻ ăn những thức ăn được chế biến từ hải sản cung cấp chất dinh

dưỡng cho cơ thể

1/ Không gian tổ chức : Trong lớp học

2/ Đồ dùng :

-Mỗi trẻ cú 8 con mốo, 8 con cỏ

-Cỏc số từ 1-8

-Đồ dùng của cô giống trẻ co kích thước phù hợp
-Một số đồ vật, con vật xếp không thành hàng, đồ dùng ít hơn 8 để trẻ chơi

trũ chơi

3/ Phương pháp: Dùng lời- Thực hành

4/ Tiến trình tổ chức hoạt động

- Mở đầu hoạt động

Trẻ ôn lại kiến thức về số 8, biết so sánh mối quan hệ hơn kém trong phạm

vi 8

- Hoạt động trọng tâm

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ

*Hoạt động 1: ễn mối quan hệ cỏc số - Trẻ ôn lại số 8

trong phạm vi 8 - Trẻ vừa đi vừa hát

-Cô cho trẻ vừa đi vừa hát “Thương con - Trẻ cùng cô đến trang trại

mốo” chăn nuôi

-Dẫn trẻ đi xem trang trại chăn nuôi

-Cho trẻ đếm các con vật nuôi, đặt các thẻ số - Trẻ đọc thơ

tương ứng - Trẻ trả lời

-Cụ giỏo dục trẻ

*Hoạt động 2: So sánh thêm bớt, tạo - Trẻ đếm

nhóm có 8 đối tượng - Trẻ trả lời

-Cô cho trẻ đi về ngồi và đọc thơ “Mèo đi - Trẻ đếm
câu cá”

-Cụ dựng thủ thuật và lấy mốo xếp thành

hàng hỏi trẻ cú bao nhiờu chỳ mốo?

Hướng dẫn trẻ đếm mèo

-Lấy 7 con cá ra và xếp tương ứng 1-1

-Cho trẻ đếm lại số mèo và số cá

-Hỏi trẻ hai nhóm đó như thế nào với nhau?

-Nhóm nào nhiều hơn ? nhóm nào ít hơn ?

Ít hơn là mấy ? nhiều hơn là mấy?

-Cho trẻ tạo nhúm cỏ và mốo bằng nhau.

-Đếm số lượng cá, mèo sau khi thêm bớt

-Cô hướng dẫn trẻ tạo sự bằng nhau thêm

bớt- Trong phạm vi 8 - Trẻ trả lời

- Cô nói bớt đi 2 con cá hỏi trẻ cũn lại mấy - Trẻ làm theo yêu cầu của cô

con?

-Chọn thẻ số tương ứng đặt kế bên - Trẻ vỗ tay theo yêu cầu của

-Tương tự cô hướng dẫn trẻ thêm bớt theo cô

yêu cầu của cô - Trẻ chơi
-Cô cho trẻ xếp tương ứng 1-1 xếp từ trái - Trẻ đọc bài thơ một cách

sang phải. mạch lạc diển cảm

*Hoạt động 3: Luyện tập

-Cụ vỗ tay hoặc gừ trống trẻ nghe và vỗ tay

thờm đủ 8 tiếng theo yêu cầu của cô

-Chơi trũ chơi kết bạn

-Trẻ chơi theo yêu cầu của cô ,dần dần cô

nâng cao yêu cầu của trũ chơi

+/Kết thỳc: Cô cho trẻ đọc bài thơ “Nàng

tiên ốc”

giáo dục trẻ biết thương yêu các động vật

nuôi và biết giúp đỡ người thânII/ Hoạt động ngoài trời:

*Hoạt động có chủ đích:

-Quan sát góc thiên nhiên, tưới cây chăm sóc cây cảnh

*Trò chơi vận động:

*Trò chơi dân gian: Chơi như thứ 4

*Trò chơi tự do:

III/ Hoạt động chiều:
-Ôn bài sáng

-Làm quen bài mới

-Vệ sinh đồ dùng cùng với cô

-Trả trẻ

-Kiểm tra lớp học trước lúc ra về
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản