THỂ SAI BẢO (Causative form)

Chia sẻ: smart_girl

THỂ SAI BẢO (Causative form) Thể này có người dịch là " thể truyền khiến", "thể nhờ bảo" .Thể này khó ở chỗ khái niệm nó khác với khái niệm tiếng Việt. Bên tiếng Việt khi nói "tôi làm bánh" với " tôi hớt tóc" thì công thức không có gì khác nhau nhưng bên tiếng Anh thì khác. Họ phân biệt hành động do chính chủ từ làm hay do người khác làm.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản