THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN-tiết 8

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
558
lượt xem
67
download

THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN-tiết 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biết cách tính thể tích của một số khối đa diện : Khối chóp, khối lăng trụ … Biết cách tính tỉ số thể tích của hai khối đa diện 2. Về kỹ năng: Sử dụng thành thạo công thức tính thể tích và kỹ năng tính toán Phân chia khối đa diện 3. Về tư duy và thái độ Rèn luyện trí tưởng tượng hình học không gian . Tư duy lôgic Rèn luyện tính tích cực của học sinh II. Chuẩn bị: GV: Bảng phụ , thước kẻ , phấn trắng , phấn màu HS: Thước kẻ ,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN-tiết 8

  1. BÀI TẬP THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN Tuần: 8 Tiết:8 I. Mục tiêu : 1. Về kiến thức : Biết cách tính thể tích của một số khối đa diện : Khối chóp, khối lăng trụ … Biết cách tính tỉ số thể tích của hai khối đa diện 2. Về kỹ năng: Sử dụng thành thạo công thức tính thể tích và kỹ năng tính toán Phân chia khối đa diện 3. Về tư duy và thái độ Rèn luyện trí tưởng tượng hình học không gian . Tư duy lôgic Rèn luyện tính tích cực của học sinh II. Chuẩn bị: GV: Bảng phụ , thước kẻ , phấn trắng , phấn màu HS: Thước kẻ , giấy III. Phương pháp : Gợi mở và vấn đáp IV. Tiến trình bài học 1. Ổn định tổ chức : Điểm danh 2. Kiểm tra bài cũ : Nêu công thức tính thể tích của khối chóp và khối lăng trụ , khối hộp chữ nhật , khối lập phương (5’) 3. Bài mới Hoạt động 1 : Bài tập 3/25(sgk) Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ . Tính tỉ số thể tích của khối hộp đó và thể tích của khối tứ diện TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Đặt V1 =VACB’D’ V= thể tích của khối hộp H1: Dựa vào hình vẽ các em cho biết khối hộp đã được chia thành bao nhiêu khối tứ diện , hãy *Trả lời câu hỏi của GV kể tên các khối tứ diện đó ? 25’ V H2: Có thể tính tỉ số ? V1 H3: Có thể tính V theo V1 được không ? * Suy luận V = VD’ADC + VB’ABC H4: Có nhận xét gì về thể tích của các khối tứ +VAA’B’D’+ VCB’C’D’ + V1 diện D’ADC , B’ABC, AA’B’D’,CB’C’D’ * Suy luận VD’ADC = VB’ABC = VAA’B’D’
  2. 1 = VCB’C’D’ = V 6 * Dẫn đến : V = 3V1 Hoạt động 2 Bài tập 5/26(sgk) Cho tam giác ABC vuông cân ở A AB = a . Trên đường thẳng qua C và vuông góc với (ABC) lấy diểm D sao cho CD = a . Mặt phẳng qua C vuông góc với BD cắt BD tại F và cắt AD tại E . Tính thể tích khối tứ diện CDEF TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 20’ H1: Xác định mp qua C vuông góc với BD * Trả lời câu hỏi GV H2: CM : BD ⊥ (CEF ) * xác định mp cần dựng là (CEF) H3: Tính VDCEF bằng cách nào? * Dựa vào kết quả bài tập 5 hoặc tính * vận dụng kết quả bài tập 5 trực tiếp * Tính tỉ số : VCDEF H4: Dựa vào bài 5 lập tỉ số nào? VDCAB * học sinh trả lời các câu hỏi và lên bảng H5: dựa vào yếu tố nào để tính được các tỉ số tính các tỉ số DE DF & DA DB H5: Tính thể tích của khối tứ diện DCBA * GV sửa và hoàn chỉnh lời giải * Hướng dẫn học sinh tính VCDEF trực tiếp ( * học sinh tính VDCBA không sử dụng bài tập 5) Hoạt đông 3 Bài tập 6/26(sgk) Cho hai đường thẳng chéo nhau d và d’ đoạn thẳng AB có độ dài a trượt trên d . đoạn thẳng CD có độ dài b trượt trên d’ . Chứng minh rằng khối tứ diện ABCD có thể tích không đổi TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15’ * Gợi ý: * Trả lời các câu hỏi của GV đặt ra: Tạo sự liên quan của giả thiết bằng cách dựng + Suy diễn để dẫn đến VABCD = hình bình hành BDCE trong mp (BCD) VABEC H1: Có nhận xét gì về VABCD và VABED? H2: Xác định góc giữa hai đường d và d’ * Chú ý GV giải thích ^ ⎡π − α ABE = ⎢ ⎣α + Gọi HS lên bảng và giải sin ( π − α ) = sin α H3: Xác định chiều cao của khối tứ diện CABE * Chỉnh sửa và hoàn thiện bài giải của HS Hoạt động 4: giải bài toán 6 bằng cách khác ( GV gợi ý dựng hình lăng trụ tam giác ) (5’) V. Củng cố toàn bài (5’)
  3. Nắm vững các công thức thể tích Khi tính thể tích của khối chóp tam giác ta cần xác định mặt đáy và chiều cao để bài toán đơn giản hơn Khi tính tỉ số thể tích giữa hai khối ta có thể tính trực tiếp hoặc tính gián tiếp VI. Bài tập về nhà : Bài1: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông tại A , AC = b , góc ACB = 60 . Đường thẳng BC’ tạo với mp (AA’C’C) một góc 30o o 1) Tính độ dài đoạn thẳng AC’ 2) Tính thể tích của khối lăng trụ Bài2: Hãy chia một khối tứ diện thành hai khối tứ diện sao cho tỉ số thể tích của hai khối tứ diện này bằng một số k > 0 cho trước
Đồng bộ tài khoản