Thêm "Open with gedit" vào menu chuột phải trong Ubuntu

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
93
lượt xem
7
download

Thêm "Open with gedit" vào menu chuột phải trong Ubuntu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình duyệt file trong Ubuntu cung các tính năng để chạy các scripts trên file đã được chọn. Những scripts này có thể được dùng làm bất kì việc gì từ mở một file đến nén hoặc upload, hoặc bất kì thứ gì bạn có thể làm với dòng lệnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thêm "Open with gedit" vào menu chuột phải trong Ubuntu

  1. Thêm "Open with gedit" vào menu chuột phải trong Ubuntu Nguồn : quantrimang.com  Trình duyệt file trong Ubuntu cung các tính năng để chạy các scripts trên file đã được chọn. Những scripts này có thể được dùng làm bất kì việc gì từ mở một file đến nén hoặc upload, hoặc bất kì thứ gì bạn có thể làm với dòng lệnh. Để bắt đầu, chúng ta cần mở một cửa sổ terminal và gõ vào dòng lệnh sau, dòng lệnh này sẽ tạo ra một file script mới trong thư mục scripts của chúng ta. gedit ~/.gnome2/nautilus-scripts/Open\ with\ gedit Dán đoạn script dưới đây vào #!/bin/bash # # Nautilus script -> open gedit # # Owner : Largey Patrick from Switzerland # patrick.largey@nazeman.org # www.nazeman.org # # Licence : GNU GPL # # Copyright (C) Nazeman # # Ver. 0.9-1 Date: 16.02.2002 # Add multiple file open in the same windows # # Ver: 0.9 Date: 27.10.2001 # Initial release # # Dependence : Nautilus (of course) # Gnome-utils (gdialog) # filesall="" while [ $# -gt 0 ] do files=`echo "$1″ | sed 's/ /\?/g'` filesall="$files $filesall" shift
  2. done gedit $filesall& Lưu lại và đóng cửa sổ gedit, và sau đó thực thi câu lệnh sau để thi hành đoạn script trên. chmod u+x ~/.gnome2/nautilus-scripts/Open\ with\ gedit Bây giờ khi bạn nhấn chuột phải lên một file, bạn sẽ thấy cái này:  
Đồng bộ tài khoản