THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (TIẾP)

Chia sẻ: kaka_1

Nắm được công dụng của trạng ngữ (bổ sung những thông tin tình huống và liên kết các câu các đoạn trong bài). - Nắm được tác dụng của việc tách trạng ngữ thành câu riêng (nhấn mạnh ý, chuyển ý hoặc bộc lộ cảm xúc). Các bước lên lớp: 1. Ổn định 2. Kiểm tra: Nêu đặc diẻm của trạng ngữ ? Cho VD. 3. Bài mới. Hoạt động 1 I. Công dụng của trạng ngữ.

Nội dung Text: THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (TIẾP)

Tuần 23 - Tiết 89:

THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (TIẾP).

Mục tiêu cần đạt:

Giúp HS:

- Nắm được công dụng của trạng ngữ (bổ sung những thông tin tình huống và liên

kết các câu các đoạn trong bài).

- Nắm được tác dụng của việc tách trạng ngữ thành câu riêng (nhấn mạnh ý,

chuyển ý hoặc bộc lộ cảm xúc).

Các bước lên lớp:

1. Ổn định

2. Kiểm tra:

Nêu đặc diẻm của trạng ngữ ? Cho VD.

3. Bài mới.


Hoạt động 1 I. Công dụng của

trạng ngữ.

Đèn chiếu đoạn văn SGK. H -đọc đoạn văn.

?Tìm trạng ngữ trong những - Thường thường, vào
câu văn được trích ở a và b. khoảng đó…sáng

? Nếu không có trạng ngữ dậy…Trên giàn hoa lý…chỉ

thường thường, vào khoảng độ tám chín giờ, trên nền

sáng dậy, độ 8,9h" người trời trong trong…

đọc có biết lúc nào mua - Về mùa đông,…..

xuân bắt đầu, lúc nào trời trở

nên trong?

? Nhận xét về công dụng của

trạng ngữ?


?Vì sao trong các câu văn - vì trạng ngữ bổ sung cho

dưới đây, ta không nên hoặc câu những thông tin cần

không thể lược bỏ trạng thiết, làm cho câu miêu tả

ngữ? đầy đủ thực tế, khách quan.

?nếu không có trạng ngữ - Nối kết các câu văn trong

"nằm dài…."thì em có hiểu đoạn trong bài làm cho VB

tại sao nhà văn lại rạo rực mạch lạc.

niề m vui không?

Nếu có tục ngữ giàn hoa

thiên lý thì hình ảnh con ong
đi kiếm nhị có giảm bớt sự

gợi cảm không? * Ghi nhớ SGK.

H - đọc ghi nhớ.


Hoạt động 2 II. Tách trạng ngữ

thành câu riêng.

Đèn chiếu VD 1 II - SGK. H - đọc

H- nhận xét, so sánh trạng * Ghi nhớ: SGK.

ngữ khi chưa tách câu. - Nhắm mạnh vào ý của III. Luyện tập.

? Tìm hiểu tách dụng của trạng ngữ đứng sau. BT1
việc tách tục ngữ thành câu H - đọc ghi nhớ SGK.

riêng.


Hoạt động 3

? Nêu công dụng của trạng a. ở loại bài thứ nhất ở loại

ngữ trong đoạn trích. bài thứ hai.

đ liên kết các luận cứ, trong

mạch lập luận của bài văn.

b. Đã bao lần .
Lần đầu tiên chập chững…

Lần đầu tiên tập bơi…

Lần đầu tiên chơi bóng

bàn.…

Lúc còn học phổ thông về

môn hóa.

đ Bổ sung thông tin, tình

huống.


Chỉ ra những trường hợp

tách, trạng gnữ thành câu a. Bố cháu đã hy sinh. năm

riêng trong các chuỗi câu 1972 đ nhấn mạnh thời

dưới đây. điể m hy sinh của nhân vật

Nêu tác dụng của những câu được nói đến trong câu

do trạng ngữ tạo thành. đứng trước.

b. Bốn người lính đều cúi

đầu, tóc xoã gối. Trong lúc

tiếng đời vẫn khắc khoải

vẳng lên những chữ đơn ly
biện bồn chồn.

đ Làm nổi bật thông tin ở

những câu.


* Về nhà:

- Làm BT3.

- Soạn bài tiếp theo.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản