Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

There is, there are, how many, how much, to have There is, there are

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 4 trang

0
868
lượt xem
187
download

There is, there are, how many, how much, to have There is, there are Xét câu: There is a book on the table. Câu này được dịch là : Có một quyển sách ở trên bàn. Trong tiếng Anh thành ngữ: There + to be được dịch là có Khi dùng với danh từ số nhiều viết là there are Ở đây there đóng vai trò như một chủ từ. Vậy khi viết ở dạng phủ định và nghi vấn ta làm như với câu có chủ từ + to be. Người ta thường dùng các từ sau với cấu trúc...

Đồng bộ tài khoản