Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Thì hiện tại đơn

Chia sẻ: đỗ Thị Minh Thu | Ngày: | Loại File: ppt | 28 trang

0
116
lượt xem
34
download

Các trường hợp thêm “es”: Eg: Kisses, rushes, watches, does, goes Riêng với “y”, nếu trước đó là : Phụ âm thì đổi sang “i” rồi thêm “es”: carries, copies Nguyên âm thì vẫn thêm “s” bình thường: says, obays. Thì này thường dùng kèm với các trạng từ: always, often, never, every week, on Monday.Diễn tả thói quen ở hiện tại. She often goes to school on foot In summer Tom usually plays tennis twice a week.

Đồng bộ tài khoản