Thì hiện tại tiếp diễn trong ngữ pháp tiếng Anh

Chia sẻ: quabangxanh

FORM: (+)khẳng định:S+TOBE+V-ing (- )phủ định: S+TOBE+not+V-ing (?) nghi vấn:TOBE+S+V-ing Ex: She is writing S TOBE V-ing She is not reading Is she writing? 2.USE(cách dùng): - Dùng để diễn tả

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản