Thì hiện tại tiếp diễn và thì quá khứ đơn

Chia sẻ: bunrieu

Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm hiện tại. Dự định trong tương lai gần.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản