Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn

Chia sẻ: tatchinh88

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) là thí nghiệm xuyên động tại công trình được thiết kế để cung cấp thông tin về đặc tính cơ lý của nền đất.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản