Thì quá khứ đơn

Chia sẻ: hainguyen169

Bạn có thể xem một số ví dụ của đông từ dạng quá khứ với động từ có quy tắc hay bất quy tắc dưới đây...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản