Thi thử ĐH môn Toán đợt 1 khối AB_THPT Nguyễn Trung Thiên Hà Tĩnh [2009-2010]

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
65
lượt xem
8
download

Thi thử ĐH môn Toán đợt 1 khối AB_THPT Nguyễn Trung Thiên Hà Tĩnh [2009-2010]

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thi thử đh môn toán đợt 1 khối ab_thpt nguyễn trung thiên hà tĩnh [2009-2010]', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thi thử ĐH môn Toán đợt 1 khối AB_THPT Nguyễn Trung Thiên Hà Tĩnh [2009-2010]

  1. S GD & ðT HÀ TĨNH ð THI TH ðH&Cð LÀNI NĂM H C 2009-2010 TRƯ NG THPT NGUY N TRUNG THIÊN MÔN TOÁN-KH I A+B: (180 phút) -----------------------@--------------------------- --------------------------------------@----------------------------------- (Không k th i gian phát ñ ) A.PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (7 ñi m): Câu I (2 ñi m): Cho hàm s y = x3 − 3mx 2 + 3(m 2 − 1) x − m3 + m (1) 1.Kh o sát s bi n thiên và v ñ th c a hàm s (1) ng v i m=1 2.Tìm m ñ hàm s (1) có c c tr ñ ng th i kho ng cách t ñi m c c ñ i c a ñ th hàm s ñ n góc t a ñ O b ng 2 l n kho ng cách t ñi m c c ti u c a ñ th hàm s ñ n góc t a ñ O. Câu II (2 ñi m): π 1. Gi i phương trình : 2cos3x.cosx+ 3(1 + s in2x)=2 3cos 2 (2 x + ) 4 2. Gi i phương trình : log 2 (5 − 2 x) + log 2 (5 − 2 x).log 2 x +1 (5 − 2 x) = log 2 (2 x − 5) 2 + log 2 (2 x + 1).log 2 (5 − 2 x) 1 2 π π tan( x − ) 6 Câu III (1 ñi m): Tính tích phân : I=∫ 4 dx 0 cos2x Câu IV (1 ñi m): Cho hình chóp S.ABCD có ñáy là hình vuông c nh a , SA vuông góc v i ñáy và SA=a .G i M,N l n lư t là trung ñi m c a SB và SD;I là giao ñi m c a SD và m t ph ng (AMN). Ch ng minh SD vuông góc v i AI và tính th tích kh i chóp MBAI. Câu V (1 ñi m): Cho x,y,z là ba s th c dương có t ng b ng 3.Tìm giá tr nh nh t c a bi u th c P = 3( x 2 + y 2 + z 2 ) − 2 xyz . B. PH N T CH N (3 ñi m): Thí sinh ch ñư c ch n m t trong hai phàn (ph n 1 ho c 2) 1.Theo chương trình chu n: Câu VIa (2 ñi m): 1. Trong m t ph ng v i h to ñ Oxy cho ñi m C(2;-5 ) và ñư ng th ng ∆ : 3 x − 4 y + 4 = 0 . Tìm trên ∆ hai ñi m A và B ñ i x ng nhau qua I(2;5/2) sao cho di n tích tam giác ABC b ng15. 2. Trong không gian v i h to ñ Oxyz cho m t c u ( S ) : x 2 + y 2 + z 2 − 2 x + 6 y − 4 z − 2 = 0 . r Vi t phương trình m t ph ng (P) song song v i giá c a véc tơ v(1; 6; 2) , vuông góc v i m t ph ng (α ) : x + 4 y + z − 11 = 0 và ti p xúc v i (S). Câu VIIa(1 ñi m): Tìm h s c a x 4 trong khai tri n Niutơn c a bi u th c : P = (1 + 2 x + 3 x 2 )10 2.Theo chương trình nâng cao: Câu VIb (2 ñi m): x2 y 2 1.Trong m t ph ng v i h to ñ Oxy cho elíp ( E ) : + = 1 và hai ñi m A(3;-2) , B(-3;2) . 9 4 Tìm trên (E) ñi m C có hoành ñ và tung ñ dương sao cho tam giác ABC có di n tích l n nh t. 2.Trong không gian v i h to ñ Oxyz cho m t c u ( S ) : x 2 + y 2 + z 2 − 2 x + 6 y − 4 z − 2 = 0 . r Vi t phương trình m t ph ng (P) song song v i giá c a véc tơ v(1; 6; 2) , vuông góc v i m t ph ng (α ) : x + 4 y + z − 11 = 0 và ti p xúc v i (S). Câu VIIb (1 ñi m): 2 1 22 2n n 121 Tìm s nguyên dương n sao cho tho mãn Cn + Cn + Cn2 + ... + 0 Cn = 2 3 n +1 n +1 -------------------------------------------------------H T-------------------------------------------------------- Cán b coi thi không g i thích gì thêm H tên thí sinh:.................................................... S báo danh:.............................. http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản