THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Chia sẻ: kimku11

15 năm thực hiện chính sách phát triển nền kinh tế thị trờng theo định hớng xã hôi chủ nghĩa nớc ta đã đạt đợc những thành tựu đáng kể : tăng trởng kinh tế cao ổn đjnh (tốc độ tăng trởng kinh tế luôn 7% năm ) . Công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao, ngành công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản