Thì tương lai hoàn thành và tương lai tiếp diễn

Chia sẻ: bunrieu

Thì tương lai hoàn thành được dùng để diễn tả hành động sẽ hoàn thành tới 1 thời điểm xác định trong tương lai.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản