THI VÀ ĐÁP ÁN SI08-2224

Chia sẻ: đỗ đức Lâm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
98
lượt xem
20
download

THI VÀ ĐÁP ÁN SI08-2224

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo sách 'thi và đáp án si08-2224', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THI VÀ ĐÁP ÁN SI08-2224

  1. ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN SI08-2224 ĐỀ THI Câu 1 (2 điểm): Viết chính xác những gì chương trình dưới đây thực hiện? #include using namespace std; int main(){ int a=-9, b=4, c=11; cout
  2. Câu 3 (2 điểm): Viết mã C++ mô tả thuật toán nhận một số, tính và in giá trị tuyệt đối của số đó. Câu 4 (2 điểm): Viết một chương trình C++ thực hiện đầy đủ các công việc sau: Nhập dãy số thực có N phần tử. Hãy đếm số phần tử thỏa mãn điều kiện 5 ≤a ≤ 10. Câu 5 (2 điểm): Viết một chương trình C++ thực hiện đầy đủ các công việc sau: Nhập số n nguyên dương và dãy A có n số thực. Nhập số thực k. Loại bỏ khỏi A tất cả những phần tử chênh lệnh với k không quá 1. In ra dãy A và tổng những phần tử trong dãy. ĐÁP ÁN: Câu 1: Ket Qua : A = -1 B = 4 C = -2 Câu 2: a) double timsoln (double s, double r, double t) ; b) int demsochanduong ( int a[], int n ) ; Câu 3: double X ; cout X;
  3. cout
  4. cout n; for (i=0 ; i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản