Thiết chế xã hội

Chia sẻ: 09124054

Thiết chế xã hội là một tập hợp các vị thế và vai trò có chủ định nhằm thỏa mãn nhu cầu xã hội quan trọng. Khái niệm thiết chế xã hội là khái niệm quan trọng và được dùng rộng rãi trong xã hội học

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản