Thiết Kế Chiếu Sáng Xưởng Cơ Khí

Chia sẻ: onlylovett90

Tài liệu tham khảo Thiết Kế Chiếu Sáng Xưởng Cơ Khí

Nội dung Text: Thiết Kế Chiếu Sáng Xưởng Cơ Khí

Thi t k chi u sáng xư ng cơ khí c a khoa cơ khí,trương ðHSP K Thu t Vinh
ð bài:
ð m b o chi u sáng 2 c p
-chi u sáng bình thư ng,yêu c u ñ r i E=750lux
-chi u sáng tăng cư ng,yêu c u ñ r i E=1000lux
H i trư ng có kích thư c abh=24*12,4*4,52
Và h s ph n x là:[ ]=[ 311]
L i m ñ u:
Xư ng cơ khí là nơi thư ng xuyên sv,gv th c t p và v n hành các máy
móc,xư ng là nơi gia công các chi ti t máy:ti n,phay,g t..vì v y vi c thi t k ph i
ñ m b o ñ sáng cho phân xư ng
M c ñích c a thi t k chi u sáng là ñưa ra ñư c s phân b ánh sáng h p lý ñ m
b o các ch tiêu k thu t ñ m b o ñư c các nhu c u ti n nghi và th m m trong
phân xư ng
Thi t k sơ b ñưa ra phương pháp chi u sáng,s lư ng b ñèn,ñưa ra t ng quang
thông c n c p và ch n lo i bóng ñèn ñáp ng nhu c u ch t lư ng cùng v i lư i b
trí ñèn
Ki m tra thi t k : bư c này c n ph i th c hi n vi c tính toán ñ tìm ñư c các ñ
r i trên tư ng,m t ph ng làm vi c m t cách chính xác.
Xác ñ nh ki u công su t và c p b ñèn :
V i xư ng cơ khí ta ch n ki u chi u sáng tr c ti p r ng và bán tr c ti p thư ng
t o ñư c không gian có ti n nghi t t,c m t ph ng làm vi c và tư ng ñ u ñư c
chi u sáng theo m t t l thích h p
Ch n b ñèn tuýp Huỳnh Quang:2*85w
Và c p b ñèn 0,45G +0,08T có 5300lm
Ch n chi u cao treo ñèn:
h:kho ng cách t b ñèn ñ n m t ph ng làm vi c
h’:kho ng cách t b ñèn ñ n tr n.
B trí các b ñèn và s b ñèn t i thi u
B trí các b ñèn:
Các b ng tra ñư c l p ra trên cơ s các b ñèn ñư c b trí theo tiêu chu n t ch c
lư i ch nh t trên tr n,giá tr m,n,p,q s quy t ñ nh t i vi c ñ ng ñ u c a ánh
sáng,v i m t KG có chi u cao 4,5m,kích thư c a=24m,b=12m thì sau khi ch n h
và c p c a b ñèn thì có th xác ñ nh ñư c s ñi m ñ t ñèn ít nh t v n ñ m b o
ñư c ñ ñ ng ñ u a/s làm vi c
n
T c p b ñèn ( )=1,5
h
n=H-0,85=4,5-0,85=3,65 m
m,n 1,5*3,65=5,475(m) vì giá tr m,n còn ph thu c vào p,q
h' 0,2
=0,05 ≈0
h’=0,2 m v y J= =
h + h' 3,65 + 0,2
có m,n
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản