Thiết kế chung cư C16 - khu đô thị Trung Yên - Chương 18

Chia sẻ: mk_ngoc62

Đây là Modul dành riêng cho việc xử dụng số liệu và hiển thị các sơ đồ chất tải: Tĩnh tải, Hoạt tải 1, Hoạt tải 2, Gió Trái, Gió Phải. Sau khi hoàn thành các số liệu về sơ đồ chất tải, tao gọi các hàm và thủ tục trong modul này để ghi ra định dạng file *.s2k. Đồng thời sau khi có kết quả tính toán từ chương trình Sap2000 chúng ta lại đọc trở lại file *.s2k để lấy số liệu đầu vào. Modul chứa các hàm và thủ tục đọc và phân tích, xử lý kết quả...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thiết kế chung cư C16 - khu đô thị Trung Yên - Chương 18

Chương 18:

THUËT

TO¸N
BẮT ĐẦU

CH¦¥NG
NHẬP DỮ LIỆU
TR×NH


XỬ LÝ SỐ LIỆU


TÍNH NỘI LỰC KHUNG


TỔ HỢP NỘI LỰC


XUẤT KẾT QUẢ


KẾT THÚC
CTC
DON_TAI_PHAN_BO(
)

Dm (i,j)
Sàn (i,j,1)
Sàn (i,j,2)
S Tng: n
S Nhp: m


i=1i
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản