THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA RÔTO LỒNG SÓC

Chia sẻ: Mr Yo Ko | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

3
1.485
lượt xem
322
download

THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA RÔTO LỒNG SÓC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÁC THÔNG SỐ ĐỊNH MỨC - Công suất định mức: Pđm =15 kW - Điện áp định mức: Uđm =380/220 V - Tổ đấu dây: Y/Δ - Tần số làm việc: f =50 Hz - Số đôi cực: 2p = 2 - Hệ số cosϕđm = 0,92 - Hiệu suất của động cơ η dm = 0,875 - Kiểu máy: kín, tự làm mát bằng quạt gió - Chế độ làm việc liên tục - Cấp cách điện: cấp B 1. Tốc độ đồng bộ Từ công thức: p = 60.f 60. f 60.50 ⇒ n db = = = 3000 v / f...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA RÔTO LỒNG SÓC

 1. Đồ án môn học Đặng Tuấn Dũng THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA RÔTO LỒNG SÓC PHẦN I : CÁC THÔNG SỐ ĐỊNH MỨC - Công suất định mức: Pđm =15 kW - Điện áp định mức: Uđm =380/220 V - Tổ đấu dây: Y/Δ - Tần số làm việc: f =50 Hz - Số đôi cực: 2p = 2 - Hệ số cosϕđm = 0,92 - Hiệu suất của động cơ η dm = 0,875 - Kiểu máy: kín, tự làm mát bằng quạt gió - Chế độ làm việc liên tục - Cấp cách điện: cấp B 1. Tốc độ đồng bộ 60.f 60. f 60.50 Từ công thức: p = ⇒ n db = = = 3000 v / f n db p 1 2. Dòng điện định mức (pha) Pdm .10 3 I 1dm = m1 .U 1 f .η dm . cos ϕ dm Trong đó: Hiệu suất của động cơ : ηđm = 0,875 Hệ số công suất : cosϕđm = 0,92 Pdm .10 3 2,210 3 ⇒ I 1dm = = = 28,23 ( A) m1 .U 1 f .η dm . cos ϕ dm 3.220.0,875.0,92 Thiết kế động cơ không đồng bộ Rôto lồng sóc 1
 2. Đồ án môn học Đặng Tuấn Dũng PHẦN II: KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU 3. Công suất tính toán k E .Pdm 0,98.15 P' = = = 18,26(kW ) η dm . cos ϕ dm 0,875.0,92 Trong đó: KE =f(p) được tra trong hình 10-2 trang TKMĐ- Trần Khánh Hà Với p=1 ta tra được kE =0,98 4. Đường kính Stato Đường kính Stato phụ thuộc vào công suất tính toán P’ Với chiều cao tâm trục h=160 mm theo bảng 10-3có đường kính ngoài stato theo tiêu chuẩn Dn = 27,2 cm. đối với máy có số đôi cực 2p =2 ta có: D = (0,52 - 0,57)Dn Ta chọn Kd = 0,52 – 0,57 ⇒D =14,14 – 15,504 cm , ta chọn D = 15 cm 5. Bước cực τ = π2.D = π .215 = 23,56(cm) p 6. Chiều dài tính toán lõi sắt Stato(lδ) - Sơ bộ chọn : αδ =0,64 :hệ số cung cực từ ks =1,11: hệ số dạng sóng kdq =0,95 : chọn dây quấn 2 lớp, bước đủ - Theo hình 10-3a trang 234 TKMĐ- Tần Khánh Hà, Với Dn=27,2 cm ta tra được: A=360 A/cm Mật độ tự cảm khe hở không khí: Bδ =0,84 T 6,1.10 7 .P' 6,1.10 7.18,26 ⇒ lδ = = = 9,58 (cm) α δ .k s .k dq . A.Bδ .D 2 .n 0,64.1,11.0,91.360.0.84.15 2.3000 Thiết kế động cơ không đồng bộ Rôto lồng sóc 2
 3. Đồ án môn học Đặng Tuấn Dũng lấy chuẩn lδ =9,6 cm 7. Chiều dài thực của Stato l1 = lδ=9,6 (cm) Do lõi sắt ngắn nên làm thành một khối. Chiều dài lõi sắt stato, Rôto bằng: l1=l2= lδ=9,6 (cm) 8. Lập phương án kinh tế lδ 9,6 Hệ số : λ = = = 0,41 τ 23,56 Trong dãy động cơ không đồng bộ công suất 15 kW , 2p = 2 có cùng đường kính ngoài (nghĩa là cùng chiều cao tâm trục h =160 mm) với máy công suất 18,5 18,5 kW , 2p = 2 . Hệ số tăng công suất của máy này là: γ = = 1,23 15 Do đó λ của máy 18,5 kW bằng λ37 = γ .λ30 = 1,23.0,41 = 0,5043 Theo hình 10-3b ,hai hệ số λ37 và λ30 đều nằm trong phạm vi kinh tế, do đó việc chọn phương án trên là hợp lý 9. Số rãnh Stato Z1 = 2.m1.p.q1 =2.3.1.5 =30 (rãnh) Trong đó: m1 =3 : là số pha của dây quấn Stato 2p = 2 : số đôi cực ⇒ p = 1 q1: số rãnh của mỗi pha dưới mỗi bước cực, vì tốc độ của động là 3000 vòng/phút nên ta chọn q1 =5, 10. Bước rãnh Stato π .D π .15 t1 = = = 1,57(cm) Z1 30 11. Số thanh dẫn tác dụng của một rãnh A.t1 .a1 360.1,75.4 ur = = = 80(thanhdÉn) I 1dm 28,23 Trong đó: a1 : số nhánh song song, chọn a1 = 4 Thiết kế động cơ không đồng bộ Rôto lồng sóc 3
 4. Đồ án môn học Đặng Tuấn Dũng A =360 (A/cm) I1đm =28,23 (A) 12. Số vòng dây nối tiếp của một pha dây quấn Stato ur 80 W1 = p.q1 . = 1.5. = 100 (vßng) a1 4 13. Tiết diện và đường kính dây I 1dm S1 = a1 .J 1 .n1 Trong đó: a1 = 4 số nhánh song song n1: số sợi dây ghép song song, chọn n1 = 2 J1: mật độ dòng điện dây quấn Stato Theo phụ lục IV, Bảng IV-1. Dãy công suất chiều cao tâm trục của động cơ không đồng bộ Rôto lồng sóc, kiểu kín TCVN-1987-94- cách điện cấp B Công suất P= 15 (kW), số đôi cực 2p = 2 ⇒ h = 160 (mm) Từ đó ta tra được trị số: AJ=1820 (A2/cm,mm2) AJ 1820 ⇒ mật độ dòng điện: J 1 = = = 5,1 (A/mm2 ) A 360 I 1dm 28,23 ⇒ S1 = = = 0,691(mm2 ) a1 .J 1 .n1 4.5,1.2 Theo phụ lục VI ,bảng VI-1 chọn dây quấn tráng men PETV có đường kính (d/dcd= 0,74/0,805 ) có tiết diện bằng S1= 0,430 mm2 14. Kiểu dây quấn Ζ 30 Chọn dây quấn 2 lớp bước đủ, τ = = = 15 2p 2 Chọn y = 12, từ rãnh 1 ÷ 11, τ = 15 y 10 ⇒ hệ số bước ngắn : β = = = 0,8 τ 12 π π - Hệ số dây quấn bước ngắn: Ky1 = Sin⎛ .β ⎞ = Sin⎛ .0.8 ⎞ = 0,95 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝2 ⎠ ⎝2 ⎠ Thiết kế động cơ không đồng bộ Rôto lồng sóc 4
 5. Đồ án môn học Đặng Tuấn Dũng sin(q.α / 2) sin(5.12 / 2) Hệ số quấn rải: kr= = = 0,956 q. sin(α / 2) 5. sin(12 / 2) Trong đó q= 5 α=p.360/Z1=1.360/30=12 - Hệ số dây quấn Stato: Kd1 = Ky1.Kr = 0,8.0,956 = 0,91 15. Từ thông khe hở không khí K E .U 1dm 0,98.220 φ= = = 0,01067 (Wb) 4.Ks. f .W1 .Kdq1 4.1,11.50.100.0,91 Trong đó: kE = 0,98 ks = 1,11 w1 = 100 kd1 = 0,91 (do P >= 15, 2p = 2) 16. Mật độ từ thông khe hở không khí φ .10 4 0,01067.10 4 Bδ = = = 0,84(T ) α S .τ .lδ 0,64.23,56.9,6 Trong đó: φ =0,01067 (T) αδ = 0,64 τ = 23,56 (cm) lδ = 9,6 (cm) 17. Xác định sơ bộ chiều rộng răng Stato ' Bδ .lδ .t1 0,84.9,6.1,57 bZ1 = ' = = 0,66(cm) BZ 1 .l1 .Kc1 1,85.9,6.0,95 Trong đó: lδ = l1 = 9,6 (cm) t1 = 1,57 (cm) Bδ = 0,84 (T) B’z1: mật độ từ thông răng Stato, theo bảng 10.5b , với răng có cạnh song song thì Bz1=1,75 ÷1,95 (T), ta chọn sơ bộ B’z1 =1,85 (T) Kc1: hệ số ép chặt của lõi sắt Stato, ta chọn Kc1 =0,95 Thiết kế động cơ không đồng bộ Rôto lồng sóc 5
 6. Đồ án môn học Đặng Tuấn Dũng 18. Xác định sơ bộ chiều cao gông φ .10 4 0,01067.10 4 h' g1 = = = 3,77(cm ) 2.B g1 .l1 .K C1 2.1,55.9,6.0,95 Trong đó: Bg1: mật độ từ thông gông Stato, Bg1=1,45 - 1,6 (T) Ta chọn Bg1 = 1,55 (T) 19. Kích thước răng, rãnh và cách điện rãnh 2 n1 .u r .d cd - Diện tích có ích của rãnh (tính sơ bộ) là: S = ' r kd n1 = 2 là số sợi dây ghép song song ur = 80 dcđ = 0,805 (mm) - Chọn kiểu rãnh hình thang (răng có cạnh song song) như hình vẽ Thiết kế động cơ không đồng bộ Rôto lồng sóc 6
 7. Đồ án môn học Đặng Tuấn Dũng * Chiều cao rãnh Stato: 1 hr 1 = (Dn − D ) − h ' g1 = 1 (27,2 − 15) − 3,77 = 2,33 (cm) = 23,3(mm) 2 2 h’gS = 3,77 (cm) chiều cao gông Stato Dn = 27,2 (cm) đường kính ngoài Stato D = 15 (cm) đường kính trong Stato ∗ Chiều cao thực của răng Stato: hZ1 = hr1 – h41 = 23,3 – 0,5 = 22,8 (mm) ∗ Bề rộng rãnh Stato: Chọn bề rộng miệng rãnh Stato là b41 =2,5 (mm) =0,25 (cm) h41 =0,5 (mm) =0,05 (cm) Chiều rộng rãnh Stato phía đáy tròn nhỏ: π ( D + 2.h41 ) − bz1 .Z 1 π (15 + 2.0,05) − 0,66.30 d1 = = = 1,029(cm) Z1 − π 30 − π Chiều rộng rãnh Stato phía đáy tròn lớn: π ( Dn − 2.hg1 ) − bz1 .Z 1 π (27,2 − 2.3,77) − 0,66.30 d2 = = = 1,27(cm) Z1 + π 30 + π Trong đó: D = 15 (cm) đường kính trong Stato Dn = 27,2 (cm) đường kính ngoài Stato h’g1 = 3,77 (cm) chiều cao gông Stato b’Z1 = 0,66 (cm) chiều rộng răng Stato Z1 = 30 (rãnh) Theo bảng VIII-1 ở phụ lục VIII chiều dày cách điện rãnh là c = 0,4 mm nêm là c’= 0,5 mm ∗ Tính hệ số lấp đầy kđ: Diện tích của rãnh (trừ nêm): π (d12 + d 22 ) d1 + d 2 d π (10,3 2 + 12,7 2 ) 10,3 + 12,7 10.3 S 'r = + (h12 − 1 ) = + (10,95 − ) = 172mm 2 8 2 2 8 2 2 d d 10,3 12,7 trong đó h12 = hr1 − 1 − 2 − h41 = 23,3 − − − 0,5 = 10,95(mm) 2 2 2 2 Thiết kế động cơ không đồng bộ Rôto lồng sóc 7
 8. Đồ án môn học Đặng Tuấn Dũng Diện tích lớp cách điện: ⎡ π .d 2 ⎤ d S cd = ⎢ + 2.h12 + (d 1 + d 2 )⎥.c + π 1 .c ' ⎣ 2 ⎦ 2 ⎡ π .12,7 ⎤ 10,3 =⎢ + 2.10,95 + (10,3 + 12,7 )⎥.0,4 + π . .0,5 ⎣ 2 ⎦ 2 ( = 34 mm 2 ) Diện tích có ích của rãnh: Sr =S’r - Scđ = 172 – 34 = 138(mm 2 ) n1 .u r .d cd 2.80.(0,805 )2 2 Hệ số lấp đầy rãnh Stato: kđ = = = 0,75 Sr 138 20. Chiều rộng răng Stato Chiều rông răng Stato phía đáy rãnh phẳng: π (D + 2.h41 + d1 ) π .(15 + 2.0,05 + 1,03) bZ 1 = ' − d1 = − 1,03 = 0,66(cm ) Z1 30 Chiều rông răng Stato phía đáy rãnh tròn: π .[D + 2(h 41 + h12 )] π .(15 + 2.(0,05 + 1.095) ) bZ' 1 = ' − d2 = − 1,27 = 0,54 (cm) Z1 30 bZ 1 + bZ' 1 0,06 + 0,54 ' ' Chiều rộng răng Stato trung bình: bZ 1 = = = 0,6 (cm ) 2 2 21. Chiều cao gông từ Stato Dn − D 1 27,2 − 15 1 hg1 = − hr1 + d 2 = − 2,33 + 1,27= 3,98(cm ) 2 6 2 6 Trong đó: Dn = 27,2 (cm) D = 15 (cm) hr1 =2,33 (cm) d2 = 1,27 (cm) 22. Khe hở không khí Khí chọn khe hở không khí δ ta cố gắng lấy nhỏ để cho dòng điện không tải nhỏ và cosϕ cao, Nhưng khe hở không khí nhỏ sẽ khó khăn trong việc chế tạo và quá trình làm việc của máy: Stato rất dễ chạm với Rôto (sát cốt), làm tăng thêm tổn thất phụ, điện kháng tản tạp của động cơ cũng tăng lên, Thiết kế động cơ không đồng bộ Rôto lồng sóc 8
 9. Đồ án môn học Đặng Tuấn Dũng Theo công thức 10- 20 trang Giáo trình TKMĐ- Trần Khánh Hà, đối với loại Động cơ có công suất không lớn P = 15kW < 20 kW, 2p = 2 ta có: 1,5 D 1,5.15 δ ' ≈ 0,3 + = 0,3 + = 0,525 (mm ) 1000 1000 Tra theo bảng 10.8 tham khảo ta có khe hở không khí δ = 0.8(mm) PHẦN III : THIẾT KẾ DÂY QUẤN RÃNH VÀ GÔNG RÔTO 23. Số rãnh Rôto Thiết kế Rôto lồng sóc đúc nhôm, chọn số rãnh Rôto theo bảng 10 - 6 trang 246, Giáo trình Động cơ không đồng bộ- phối hợp giữa số rãnh Stato và số rãnh Rôto của máy điện không đồng bộ Rôto lồng sóc: 2p =2 rãnh Rôto nghiêng, động cơ làm việc ở điều kiện bình thường: Z2 = 24 rãnh 24. Đường kính ngoài Rôto D’= D – 2.δ = 15 - 2.0,8 = 14,84 (cm) D = 15 (cm) đường kính trong stato δ = 0,08 (cm) khe hở không khí Thiết kế động cơ không đồng bộ Rôto lồng sóc 9
 10. Đồ án môn học Đặng Tuấn Dũng 25. Đường kính trục Rôto Dt = 0,3.D = 0,3 .15 = 4,5 (cm) 26. Bước răng Rôto π .D ' π .14,84 t2 = = = 1,94 (cm ) Z2 24 27. Xác định sơ bộ chiều rộng răng Rôto Bδ .l δ .t 2 Theo công thức : bZ 2 = ' B Z 2 .l 2 .k C 2 Trong đó: Bδ =0,74 (T) l2 = l1 =9,6 (cm) t2 =1,94 (cm) kC2: hệ số ép chặt lõi sắt Rôto Vì lõi sắt ngắn (l2 =9,6 cm
 11. Đồ án môn học Đặng Tuấn Dũng 1 1 I V = I td . = 509,2. = 1945 (A ) πp π 2. sin 2. sin Z2 24 30. Tiết diện thanh dẫn Với thanh dẫn nhôm thì J2 = 3 (A/mm2) Tiết diện thanh dẫn: S td = ' I td 509,2 J2 = 3 = 169,7 mm2 ( ) 31. Tiết diện vành ngắn mạch Chọn sơ bộ mật độ dòng điện trong vành ngắn mạch: JV =2,5 (A/mm2) = 778 (mm 2 ) I V 1945 ⇒ SV = = JV 2,5 32. Kích thước răng, rãnh Rôto h42 b42 b’Z2 d1 bZ2 hr2 d2 b”Z2 Thiết kế động cơ không đồng bộ Rôto lồng sóc D’ 11
 12. Đồ án môn học Đặng Tuấn Dũng * Chiều cao rãnh Rôto (hr 2): hr2 = 1,22 (cm) = 12,2 (mm) * Chọn bề rộng miệng rãnh Rôto: b42 = 1 (mm) h42 = 0,5 (mm) * Chiều rộng rãnh Rôto phía rộng nhất: π .(D'−2.h42 ) − Z 2 .bZ 2 π (148,4 − 2.0,5) − 24.8,2 ' d1 = = = 9,8(mm) = 0,98(cm) Z2 + π 24 + π Trong đó: D’=14,84 (cm) =148,4 (mm) h42 = 0,5 (mm) Z2 = 24 (rãnh) b’Z2 = 8,2 (mm) Chiều rộng rãnh Rôto phía hẹp nhất: π 2 d1 ( Z2 + ) − 4.S ' td (9,8)2 ( 24 + π ) − 4.169,7 d2 = π 2 = π 2 = 5,8(mm ) = 0,58(cm ) Z2 π 24 π ( − ) ( − ) π 2 π 2 Trong đó: d1 = 9,8 (mm) Z2 = 24 (rãnh) S’td = 169,7 (mm2) ∗ Khoảng cách giữa hai tâm đường tròn 2 đáy rãnh Rôto: h12 = hr2- d1/2-d2/2-h42 = 12,2 – 4,9 – 5,8 – 0,5 = 3,9(mm) 33. Vành ngắn mạch Chiều cao vành ngắn mạch, thông thường lấy sơ bộ: b’V =1,2,hr2 =1,2.12,2 = 14,64 (mm) h’r2 =12,2 (mm) Thiết kế động cơ không đồng bộ Rôto lồng sóc 12
 13. Đồ án môn học Đặng Tuấn Dũng Chiều rộng vành nhắn mạch (sơ bộ): SV 778 aV = ' = = 53,14 (mm ) bV 14,64 Trong đó: SV = 778 (mm2) b’V = 14,64 (mm) Từ đó ta có thể chọn kích thước vành ngắn mạch: SV = aV x bV =53 x 15 = 795 (mm2) 34. Diện tích rãnh Rôto π .d 12 π .d 22 d1 + d 2 Sr2 = + + .h12 = 8 8 2 π .(9 ,8 ) 2 π .(5 ,8 )2 9 ,8 + 5 ,8 = 8 + 8 + 2 ( . 3 ,9 = 81 ,34 mm 2 ) Trong đó: d1 = 9,8 (mm2) d2 = 5,8 (mm2) h12 = 3,9 (mm2) 35. Tính các kích thước thực tế ∗ Chiều cao thực tế của răng Rôto hZ2 = hr2 + d2/6 – h42 = 12,2 + 0,97 – 0,5 = 14,6 (mm) ∗ Bề rộng răng Rôto: - Bề rộng răng Rôto chỗ hẹp nhất: π .(D'+ d 2 − 2.hZ 2 ) π .(14,84 + 0,58 − 2.1,46) bZ' 2 = ' − d2 = − 0.58 = 1,056 (cm ) Z2 24 - Bề rộng răng Rôto chỗ rộng nhất: π .(D'− d1 − 2.h42 ) π .(14,84 − 0,98 − 2.0,05) bZ 2 = ' − d1 = − 0,98 = 0,812(cm ) Z2 24 Trong đó: Z2 = 24 (rãnh) D’=14,84 (cm) d1 = 0,98 (cm) d2 = 0,58 (cm) h42 =0,05 (cm) Thiết kế động cơ không đồng bộ Rôto lồng sóc 13
 14. Đồ án môn học Đặng Tuấn Dũng - Bề rộng trung bình của răng Rôto: bZ 2 + bZ' 2 0,821 + 1,056 ' ' bZ 2 = = = 0,9385(cm) 2 2 36. Chiều cao gông Rôto Đối với động cơ loại rãnh có đáy tròn, số đôi cực 2p=2, Theo công thức ta có: 1 1 D '− d t 14,84 − .4,5 hg 2 = 3 −h + 1d = 3 1 − 1,46 + 0,58 = 5,31(cm ) Z2 2 2 6 2 6 Trong đó: d2 = 0,58 (cm): đường kính đáy tròn Rôto chỗ nhỏ nhất, xác định ở trên hZ2 = 1,46 (cm): chiều cao của rãnh Rôto, xác định ở trên 37. Độ nghiêng rãnh Stato Để giảm bớt biên độ của các sóng bậc cao, ta có thể làm rãnh Stato, Rôto nghiêng, với cách dùng rãnh nghiêng ta sẽ có nghiều kiểu phối hợp rãnh Stato và Rôto bn = t1 = 1,57 (cm) PHẦN IV : TÍNH TOÁN MẠCH TỪ 38. Hệ số khe hở không khí t1 - Phía Stato: kδ 1 = t1 − ν 1.δ 2 2 ⎛ b41 ⎞ ⎛ 2,5 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ Theo công thức: ν 1 = ⎝ δ ⎠ = ⎝ 0,8 ⎠ = 1,202 b 2,5 5 + 41 5 + δ 0,8 Trong đó: b41 = 2,5 (mm) là miệng rãnh Stato t1 = 1,57 (cm) bước rãnh Stato Thiết kế động cơ không đồng bộ Rôto lồng sóc 14
 15. Đồ án môn học Đặng Tuấn Dũng δ =0,8 (cm) khe hở không khí t1 1,57 Thay số vào ta được: kδ 1 = = = 1,065 t1 − ν .δ 1,57 − 1,202.0,08 t2 - Phía Rôto: kδ 2 = t2 − ν 2 .δ 2 2 ⎛ b42 ⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ Trong đó: ν2 = ⎝ δ ⎠ = ⎝ 0,8 ⎠ = 0,25 b 1 5 + 42 5 + δ 0,8 t2 = 1,94 (cm) t2 1,94 Thay số vào ta được: ⇒ kδ 2 = = = 1,0104 t 2 − ν 2 .δ 1,94 − 0,25.0,8 Do đó ⇒ kδ =kδ1.kδ2 = 1,065.1,0104 = 1,076 39. Sức từ động trên khe hở không khí Mạch từ có 2 đoạn qua khe hở không khí, bề rộng của khe hở không khí theo hướng hướng kính Fδ = 1,6.Bδ.kδ.δ.104 = 1,6.0,74.1,076.0,08.104 = 1019 (A) Trong đó: Bδ =0,74 (T) mật độ từ thông khe hở không khí δ =0,08 (cm) bề rộng khe hở không khí kδ = 1,076 40. Mật độ từ thông ở răng Stato Bδ .l1 .t1 0,74 . 9,6 .1,57 BZ 1 = = = 2,038 (T ) bZ 1 .l1 .k C1 0,6 . 9,6. 0,95 Trong đó: Bδ = 0,64 (T) t1 = 1,57 (cm) bZ1 =0,6 (cm) kC1 =0,95 41. Cường độ từ trường trên răng Stato Theo bảng V- 6 ,trong phụ lục V,ta tra được : HZ1 = 77,9 (A/cm) Thiết kế động cơ không đồng bộ Rôto lồng sóc 15
 16. Đồ án môn học Đặng Tuấn Dũng 42. Sức từ động trên răng Stato FZ1 =2.hZ1.HZ1 =2.2,28.77,9 = 355,224 (A) Trong đó: hZ1 =22,8 (mm) =2,28 (cm) 43. Mật độ từ thông trên răng Rôto Theo công thức : Bδ .l 2 .t 2 0,74 . 9,6 .1,94 BZ 2 = = = 1,610 (T ) bZ 2 .l 2 .k C 2 0,9385 . 9,6. 0,95 Trong đó: Bδ = 0,64 (T) t2 = 1,94 (cm) bZ2 =0,9385 (cm) kC2 =0,95 44. Cường độ từ trường trung bình trên răng Rôto Theo bảng V- 6 ,trong phụ lục V,ta tra được : HZ2 = 15,6 (A/cm) 45. Sức từ động trên răng Rôto FZ2 = 2.hZ2.HZ2 = 2.1,46.15,6 = 45,552 (A) Trong đó: hZ2 =1,46 (cm), chiều cao rãnh Rôto 46. Hệ số bão hoà răng Tính lại hệ số bão hoà răng đã chọn sơ bộ, theo công thức : Fδ + FZ 1 + FZ 2 1019 + 355,224 + 45,552 kZ = = = 1,39 Fδ 1019 Trong đó: Fδ = 1019 (A) FZ1 = 255,224 (A) FZ2 = 45,552 (A) 47. Mật độ từ thông trên gông Stato Φ.10 4 0,01067.10 4 B g1 = = = 1,5 (T ) 2.hg1 .l1 .k C1 2.3,98.9,6.0,95 Trong đó: Φ = 0,01067 (Wb) Thiết kế động cơ không đồng bộ Rôto lồng sóc 16
 17. Đồ án môn học Đặng Tuấn Dũng l1 = 9,6 (cm) kC1 = 0,95 hg1 = 3,98 (cm) 48. Cường độ từ trường trên gông Stato Theo bảng V- 9 ,trong phụ lục V,ta tra được : Hg1 = 10 (A/cm) 49. Chiều dài mạch từ ở gông Stato Theo công thức : π .(Dn − hg1 ) π .(27,2 − 3,98) L g1 = = = 36,47 (cm ) 2p 2 50. Sức từ động trên gông Stato Fg1 = Lg1.Hg1 = 36,47.10 = 364,7 (A) 51. Mật độ từ thông trên gông Rôto Φ.10 4 0,01067.10 4 Bg 2 = = = 1,1 (T ) 2.hg 2 .l 2 .k C 2 2.5,31.9,6.0,95 Trong đó: Φ = 0,01067 (Wb) l2 = 9,6 (cm) kC2 = 0,95 , hg2 = 53,1 (mm) = 5,31(cm) 52. Cường độ từ trường trên gông Rôto Theo bảng V- 9 ,trong phụ lục V,ta tra được : Hg2 = 3,32 (A/cm) 53. Chiều dài mạch từ ở gông Rôto Theo công thức π .( Dt + hg 2 ) π .(4,5 + 5,31) Lg 2 = = = 15,41(cm ) 2p 2 Trong đó: dt = 4,5 (cm) đường kính trục Rôto hg2 = 5,31 (cm) Thiết kế động cơ không đồng bộ Rôto lồng sóc 17
 18. Đồ án môn học Đặng Tuấn Dũng 54. Sức từ động trên gông Stato Fg2 =Lg2.Hg2 = 15,41.3,32 = 51,16 (A) 55. Sức từ động tổng của toàn mạch Theo công thức : F∑ = Fδ + FZ1 + FZ2 + Fg1 + Fg2 Trong đó: Fδ = 1019 (A) Sức từ động khe hở không khí FZ1 = 355,224 (A) Sức từ động trên răng Stato FZ2 = 45,552 (A) Sức từ động trên răng Rôto Fg1 = 364,7 (A) Sức từ động trên gông Stato Fg2 = 51,16 (A) Sức từ động trên gông Rôto Thay số vào ta được: F∑ = 1019 + 355,224 + 45,552 + 364,7 + 51,16 = 1836,636 (A) 56. Hệ số bão hoà toàn mạch FΣ 1835,636 kμ = = = 1,8 Fδ 1019 57. Dòng điện từ hoá ∗ Theo công thức : p.FΣ 1.1835,636 Iμ = = = 7,47 ( A) 0,9.m1 .W1 .k d 1 0,9 . 3.100 . 0,91 Trong đó: F∑ =1835,636 (A) W1 100 (vòng) số vòng dây của dây quấn Stato kd1 =0,91 hệ số dây quấn Stato ∗ Dòng điện từ hoá tính theo đơn vị phần trăm: Iμ 7,47 Iμ % = .100% = .100% = 26,46 % I 1dm 28,23 Trong đó: Iđm = 28,23 (A) dòng điện đực mức Thiết kế động cơ không đồng bộ Rôto lồng sóc 18
 19. Đồ án môn học Đặng Tuấn Dũng CHƯƠNG V: THAM SỐ CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN 58. Chiều dài phần đầu nối dây quấn Stato Theo công thức Giáo trình TKMĐ ta có: lđ1 =Kđ1.τy1 + 2B1 Trong đó: Kđ1, B1 được tra trong Giáo trình TKMĐ Thiết kế động cơ không đồng bộ Rôto lồng sóc 19
 20. Đồ án môn học Đặng Tuấn Dũng Đối với loại động cơ 2p=2, phần đầu nối không băng cách điện ta có: Kđ1 =1,2 và B1 = 1,0 (cm) τ y1 = π .(D + hr1 ) y1 là bề rộng trung bình của phần tử Z1 Trong đó: D = 15 (cm) đường kính trong Stato hr1 =2,33 (cm) chiều cao rãnh Stato Z1 =30 số rãnh Stato y1 = 12 là bước ngắn của dây quấn Stato π .(D + hr1 ) y1 π .(15 + 2,33).12 Thay số vào ta được: τ y1 = = = 21,78 Z1 30 Từ đó ta có: lđ1 = Kđ1.τy1 + 2B1 =1,2.21,78 + 2.1 = 28,136 (cm) 59. Chiều dài phần đầu nối của dây quấn Stato khi ra khỏi lõi sắt f = kf1.τy1 + B1 = 0,26.21,78 + 1 = 6,66 (cm) Trong đó: kf1 = 0,26 và B1 =1 được tra trong Giáo trình TKMĐ τy1 = 21,78 (cm) 60. Chiều dài trung bình 1 2 vòng dây của dây quán Stato l1/2 tb = l1 + lđ1 = 9,6 + 28,136 = 37,736 (cm) 61. Chiều dài dây quấn của 1 pha Stato l1 = 2.W1.l1/2 tb.10-2 = 2.100.37,736.10-2 = 75,472 (m) 62. Điện trở tác dụng của dây quấn Stato l1 r1 = ρ (750 ). n1 .a1 .S1 Trong đó: l1 = 75,472 (m) chiều dài dây quấn của 1 pha Stato n1 = 2 số sợi dây ghép song song a1 = 4 số nhánh song song S1 = 0,430 (mm2) tiết diện dây dẫn Thiết kế động cơ không đồng bộ Rôto lồng sóc 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản