thiết kế hệ thống IMS trong NGN, chương 13

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
128
lượt xem
83
download

thiết kế hệ thống IMS trong NGN, chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần này cung cấp ngữ cảnh thể hiện giải phóng phiên ứng dụng SIP. Chú ý rằng lưu lượng đó phải được ngăn chặn chặt chẽ việc sử dụng các tên bản tin giao thức SIP. Thủ tục giải phóng phiên là cần thiết để đảm bảo lấy thông tin tính cước và giảm cơ hội ăn cắp dịch vụ bằng việc xác nhận rằng mạng mang được liên kết chặt chẽ với một phiên SIP đặc biệt bị xóa vào cùng lúc báo hiệu điều khiển SIP với các khuyết điểm riêng lẻ. Giải phóng phiên được đặc tả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống IMS trong NGN, chương 13

 1. Chương 13: các Thủ tục giải phóng phiên Phần này cung cấp ngữ cảnh thể hiện giải phóng phiên ứng dụng SIP. Chú ý rằng lưu lượng đó phải được ngăn chặn chặt chẽ việc sử dụng các tên bản tin giao thức SIP. Thủ tục giải phóng phiên là cần thiết để đảm bảo lấy thông tin tính cước và giảm cơ hội ăn cắp dịch vụ bằng việc xác nhận rằng mạng mang được liên kết chặt chẽ với một phiên SIP đặc biệt bị xóa vào cùng lúc báo hiệu điều khiển SIP với các khuyết điểm riêng lẻ. Giải phóng phiên được đặc tả bởi tình huống sau:  Kết thúc phiên thông thường được xảy ra như là kết quả từ người dùng đầu cuối yêu cầu kết thúc phiên đang sử dụng để báo hiệu điều khiển phiên hoặc xóa phần mang IP liên quan đến một phiên.  Kết cuối phiên được tiến hành như là kết quả của nhà khai thác mạng xen vào.  Bị mất phần mang điều khiển phiên hoặc phần mang IP để truyền tải báo hiệu IMS.  Mất một trong các kết nối vô tuyến để truyền tải báo hiệu IMS. Nguyên lí thiết kế các thủ tục giải phóng phiên sẽ có một độ ưu tiên cao trong các tình huống là giảm độ phức tạp trong việc triển khai.
 2. 3.9.1 Đầu cuối di động khởi tạo giải phóng phiên Phần sau sẽ thể hiện đầu cuối di động khởi tạo giải phóng phiên ứng dụng phân hệ IM CN. Nó cho rằng phiên đã hoạt động và phần mang được thiết lập trực tiếp giữa hai mạng khách (mạng khách có thể là mạng nhà hoặc cả hai). Hình 3.26 Di động khởi tạo giải phóng phiên 1. Một người sử dụng di động gác máy, để đưa ra bản tin (Bản tin BYE trong SIP) từ UE tới P-CSCF. 2. Bước 2 và bước 3 nhận trước hoặc sau bước 1 và song song với bước 4. UE thiết lập giải phóng PDP Context mang. Phân hệ GPRS giải phóng PDP Context. Tài nguyên mạng IP đã được đặt trước cho tuyến tới di động nhận thông báo
 3. của phiên này bây giờ bị giải phóng. Điều này được thiết lập từ GGSN. Nếu RSVP được sử dụng để cấp phát tài nguyên thì một bản tin giải phóng phù hợp cho giao thức đó sẽ được gọi ở đây. 3. Phân hệ GPRS đáp ứng lại UE. 4. P-CSCF/ PCF xóa bỏ việc trao tài nguyên lần trước cho điểm kết cuối này của phiên này. Bước này cũng sẽ là kết quả của sự chỉ thị giải phóng tới phân hệ GPRS để xác định rằng phần mang IP liên quan đến phiên đã bị xóa. 5. P-CSCF gửi tín hiệu gác máy của người giải phóng phiên tới S-CSCF. 6. S-CSCF thực hiện bất kì một thủ tục điều khiển dịch vụ nào phù hợp để kết thúc phiên này. 7. S-CSCF của người giải phóng gửi tín hiệu gác máy tới S- CSCF của người kia. 8. S-CSCF thực hiện bất kì một thủ tục điều khiển dịch vụ nào phù hợp để kết thúc phiên này. 9. S-CSCF của người sử dụng kia gửi tín hiệu gác máy tới P- CSCF. 10. P-CSCF/ PCF xóa sự trao quyền tài nguyên của phiên này trước đây cho người dùng này. Bước này là kết quả của sự chỉ thị giải phóng tới phân hệ GPRS để xác định rằng phần mang IP liên quan đến phiên của UE#2 đã bị xóa. 11. P-CSCF gửi tín hiệu gác máy tới UE.
 4. 12. Di động đáp lại bằng bản tin báo nhận–bản tin OK và bản tin đó cũng được gửi quay lại P-CSCF. 13. Bước 13 và 14 được thực hiện song song với bước 12. Di động thiết lập giải phóng PDP Context mang. 14. Phân hệ GPRS giải phóng PDP Context. Tài nguyên mạng IP đã được đặt trước cho tuyến nhận thông báo tới di động trong phiên này bây giờ được giải phóng. Việc này được thiết lập từ GGSN. Nếu RSVP được sử dụng để cấp phát tài nguyên, thì các bản tin phát hành thích hợp của giao thức sẽ được gọi ra. 15. Bản tin SIP OK được gửi tới S-CSCF. 16. S-CSCF của người dùng kia gửi bản tin OK tới S-CSCF của người giải phóng. 17. S-CSCF của người giải phóng gửi bản tin OK tới P- CSCF của người giải phóng. 18. P-CSCF của người giải phóng đó gửi bản tin OK tới UE. 3.9.2 PSTN khởi tạo giải phóng phiên Phần sau thể hiện đầu cuối PSTN thiết lập giải phóng phiên ứng dụng phân hệ IM CN. Nó thừa nhận rằng phiên đang hoạt động và phần mang được thiết lập tới PSTN từ mạng nhà
 5. Hình 3.27 PSTN khởi tạo giải phóng phiên 1. Người dùng PSTN gác máy, và phát ra bản tin ISUP REL tới MGCF. 2. MGCF gửi tín hiệu gác mày (bản tin BYE của SIP) tới S- CSCF để thông báo người dùng đầu cuối đã xóa kết nối. 3. Bước 3 có thể thực hiện song song với bước 2. Tùy thuộc vào loại mạng PSTN mà bước 3 có thể phải đợi đến khi kết thúc bước 14. Các node MGCF tiếp nhận RLE và báo nhận với một RLC. Điều này phù hợp với giao thức ISUP. 4. MGCF yêu cầu MGW giải phóng bộ mã hóa và trung kế ISUP đang sử dụng H.248/ MEGACO để truyền các yêu cầu. Điều này cũng là kết quả của việc ngắt kết nối của hai người dùng trong ngữ cảnh H.248. Tài nguyên mạng IP đã được đặt trước cho tuyến tới PSTN nhận báo hiệu trong phiên này bây giờ được giải phóng. Điều này được thiết lập từ MGW. Nếu RSVP được sử dụng để cấp phát tài nguyên
 6. thì bản tin giải phóng phù hợp của giao thức đó sẽ được gọi ra. 5. MGW gửi một báo nhận tới MGCF khi hoàn thành bước 6. 6. S-CSCF thực hiện bất kì một thủ tục điều khiển dịch vụ nào phù hợp để kết thúc phiên này. 7. S-CSCF gửi tín hiệu gác máy tới P-CSCF. 8. P-CSCF/ PCF xóa trao quyền tài nguyên cho phiên của điểm đầu cuối này trước đây. Bước này cũng là kết quả của chỉ thị xóa tới phân hệ GPRS để xác định rằng phần mang IP liên quan đến phiên của UE#2 đã được xóa. 9. P-CSCF gửi tín hiệu gác máy tới UE. 10. Di động đáp ứng lại bằng bản tin báo nhận–bản tin SIP OK tới P-CSCF. 11. Bước 11 và bước 12 có thể thực hiện song song với bước 10. Di động thực hiện giải phóng PDP Context mang. 12. Phân hệ GPRS giải phóng PDP Context. Tài nguyên mạng IP đã được đặt trước cho tuyến tới di động để nhận các bản tin thông báo cho phiên này bây giờ được giải phóng-việc này được thiết lập từ GGSN. Nếu RSVP được sử dụng để cấp phát tài nguyên thì bản tin giải phóng phù hợp cho giao thức đó sẽ được gọi ra. 13. Bản tin SIP OK sẽ được gửi cho S-CSCF. 14. S-CSCF chuyển bản tin này tới MGCF.
 7. 3.9.3 Mạng khởi tạo giải phóng phiên 3.9.3.1 Xóa PDP Context được sử dụng để truyền báo hiệu SIP IMS Phân hệ GPRS có thể thực hiện xóa PDP Context được sử dụng để truyền báo hiệu SIP IMS. Trong trường hợp này UE sẽ khởi tạo thủ tục thiết lập lại PDP Context truyền báo hiệu SIP IMS. Nếu như lập lại sai thì UE sẽ ngừng tất cả các hoạt động khác có liên quan đến PDP Context. 3.9.3.2 Mạng thiết lập giải phóng phiên; P-CSCF khởi tạo Phần sau thể hiện mạng thiết lập giải phóng phiên ứng dụng phân hệ IM CN. mạng thừa nhận rằng phiên đang hoạt động và phần mang được thiết lập trực tiếp giữa hai mạng khách. Một thành phần mang bị xóa ví dụ Trigger của di động tắt nguồn, mất truyền thông lần trước hoặc bị xóa hay bị làm hại. Trong trường hợp này thủ tục “chỉ thị giải phóng PDP Context” sẽ được thực hiện Trong trường hợp bị mất tin tức. Trong trường hợp PDP Context với lớp các dòng và các cuộc đàm thoại với tốc độ bit cực đại của tunnel GTP giữa GGSN và SGSN được thay đổi về 0 kbit/s. Điều này phải được chỉ thị tới P-CSCF/PCF bằng cách thực hiện thủ tục “thay đổi PDP Context”. Nếu bị mất thông tin với các PDP Context khác, thì PDP Context phải được giữ nguyên không thay đổi.
 8. Các mạng khác cũng có thể thiết lập giải phóng phiên. Trong trường hợp đặc biệt là thiết lập tại mạng nhà vì lí do quản lí có thể bắt đầu với một S-CSCF. Mạng khởi tạo giải phóng phiên ; P-CSCF xóa PDP Context Hình 3.28 Mạng khởi tạo giải phóng phiên – P-CSCF khởi tạo giải phóng PDP Context 1. Phần mang liên quan đến phiên được kết thúc, điều này được thông báo bởi phân hệ GPRS. 2. Nếu yêu cầu được tạo ra ở PCF lúc hoạt hóa PDP Context, GGSN sẽ gửi chỉ thị giải phóng tới P-CSCF/PCF để ngắt kết nối mang. P-CSCF cũng có thể thông báo đến kì giải phóng khi hết thời gian phiên SIP. 3. P-CSCF/ PCF xóa việc trao quyền tài nguyên liên quan đến phần mang đã được cung cấp trước đây cho điểm đầu cuối trong phiên nay.
 9. Bước sau đây chỉ được thực hiện trong trường hợp P-CSCF/PCF đã quyết định kết thúc phiên. 4. P-CSCF đưa ra tín hiệu gác máy (Bản tin BYE của SIP) tới S-CSCF của người giải phóng (ví dụ: Nếu tất cả các PDP Context liên quan đến cùng một phiên bị xóa). Nó được thông báo rằng bản tin này có thẻ mang giá trị để chỉ thị lí do đưa ra tín hiệu gác máy. 5. S-CSCF thực hiện bất kì một thủ tục điều khiển dịch vụ nào hợp lí để kết thúc phiên này. 6. S-CSCF của người giải phóng chuyển tín hiệu gác máy tới S- CSCF của người kia. 7. S-CSCF thực hiện bất kì một thủ tục điều khiển dịch vụ nào hợp lí để kết thúc phiên này. 8. S-CSCF của người kia gửi tín hiệu gác máy tới P-CSCF. 9. P-CSCF/PCF xóa việc trao quyền tài nguyên trước đây cho phiên này của người dùng đầu cuối này. Bước này cũng là kết quả của sự chỉ thị giải phóng tới phân hệ GPRS dể xác định rằng phần mang IP liên quan đến phiên của UE#2 đã được xóa. 10. P-CSCF gửi tín hiệu gác máy tới UE. 11. Di động đáp lại bằng bản tin báo nhận SIP OK gửi tới P-CSCF. 12. Bước 12 và 13 có thể thực hiện song song với bước 11. Di động khởi tạo giải phóng PDP Context mang.
 10. 13. Phân hệ GPRS giải phóng PDP Context. Tài nguyên mạng IP đặt trước cho tuyến báo tới di động trong phiên này để nhận thông báo bây giờ bị giải phóng. Điều này được thiết lập từ GGSN. Nếu RSVP được sử dụng để cấp phát tài nguyên thì bản tin giải phóng phù hợp của giao thức này sẽ được gọi đến. 14. Bản tin SIP OK được gửi tới S-CSCF. 15. S-CSCF của người dùng kia gửi bản tin OK tới S-CSCF của người giải phóng. 16. S-CSCF của người giải phóng gửi bản tin OK tới P- CSCF của người giải phóng. P-CSCF thiết lập giải phóng phiên sau khi mất truyền thông vô tuyến
 11. Hình 3.29 P-CSCF thiết lập giải phóng phiên sau khi mất thông tin vô tuyến 1. Với sự kiện mất thông tin vô tuyến ở kết nối Iu hoặc RAB. PDP Context với các luồng và các cuộc đàm thoại với tốc độ bit đạt cực đại của GTP Tunnel giữa SGSN và GGSN được thay đổi về 0 kbit/s bởi thủ tục thay đổi PDP Context. PDP Context đang sử dụng làm nền hoặc tương tác với lớp lưu lượng, PDP Context phải được giữ không đổi. 2. Nếu một yêu cầu được tạo ra ở PCF lúc tích cực PDP Context, GGSN sẽ thiết lập thủ tục thay đổi PDP Context bằng cách gửi đi chỉ thị thay đổi tới P-CSCF/ PCF để chỉ thị thay đổi tốc độ bit lớn nhất về 0. P-CSCF/PCF sẽ chấp nhận thay đổi này. 3. Sẽ là tùy chọn để P-CSCF/ PCF ngừng hoạt động các thành phần mang và các phần mang IP liên quan đến phiên. Với phần mang IP đó P-CSCF/PCF thực hiện các thủ tục hủy bỏ trao quyền tài nguyên cho IP và UMTS. Nếu P-CSCF quyết định kết thúc phiên thì P-CSCF/ PCF xóa trao quyền tài nguyên đã thực hiện trước đây cho điểm đầu cuối của phiên này. Các bước sau chỉ được thực hiện trong trường hợp P-CSCF/PCF quyết định kết thúc phiên. 4. P-CSCF phát ra tín hiệu gác máy (bản tin BYE của SIP) tới S-CSCF của người giải phóng. Nó được thông báo rằng bản tin này có thể chứa giá trị nguyên nhân chỉ thị lí do đưa ra tín hiệu gác máy.
 12. 5. S-CSCF thực hiện bất kì một thủ tục dịch vụ nào phù hợp để kết thúc phiên này. 6. S-CSCF của người giải phóng gửi tín hiệu gác máy tới S- CSCF của người kia. 7. S-CSCF thực hiện bất kì một thủ tục điều khiển dịch vụ nào phù hợp để kết thúc phiên này. 8. S-CSCF của người kia gửi tín hiệu gác máy tới P-CSCF. 9. P-CSCF/ PCF xóa sự trao quyền tài nguyên đã thực hiện trước đây cho điểm đầu cuối của phiên này. Bước này cũng là kết quả của sự chỉ thị tới phân hệ GPRS để xác định rằng phần mang IP liên quan đến phiên của UE#2 đã được xóa. 10. P-CSCF gửi tín hiệu gác máy tới UE. 11. Di động phát trả lời báo nhận bằng bản tin SIP OK gửi quay về P-CSCF. 12. Bước 12 và bước 13 có thể thực hiện song song với bước 11. Di động thiết lập sự giải phóng PDP Context mang. 13. Phân hệ GPRS thực hiện giải phóng PDP Context. Tài nguyên mạng IP đã được đặt trước cho tuyến tới di động của phiên này để nhận thông báo bây giờ sẽ bị giải phóng. Việc này được thiết lập từ GGSN. Nếu RSVP được sử dụng để cấp phát tài nguyên thì bản tin giải phóng phù hợp của giao thức sẽ được gọi ra lúc này. 14. Bản tin SIP OK được gửi tới S-CSCF.
 13. 15. S-CSCF của người dùng kia gửi bản tin OK tới S-CSCF của người giải phóng. 16. S-CSCF của người giải phóng gửi bản tin OK tới P- CSCF của người đó. 3.9.3.3 Mạng thiết lập giải phóng phiên; S-CSCF thiết lập Phần sau sẽ thể hiện một mạng thiết lập giải phóng phiên ứng dụng phân hệ IM CN, mà ở đó giải phóng được thực hiện bởi S- CSCF. Điều này có thể xảy ra trong một vài ngữ cảnh dịch vụ khác nhau như quản lí hoặc sửa chữa. Các thủ tục để xóa một phiên khi được thiết lập bởi một S- CSCF được thể hiện trên các luồng thông tin như sau: Hình 3.30 Mạng thiết lập giải phóng phiên ; S-CSCF giải phóng
 14. Các thủ tục luồng thông tin như sau: 1. S-CSCF#1 quyết định kết thúc phiên, vì lí do quản lí hoặc vì lí do hết hạn phục vụ. 2. S-CSCF#1 gửi bản tin gác máy tới UE#1. 3. SCF#1 xóa trao quyền tài nguyên cho phiên này trước đây. Bước này là kết quả của sự chỉ thị giải phóng tới GPRS để xác định rằng các phần mang IP liên quan đến phiên của UE#1 này đã được xóa. 4. SCF#1 gửi bản tin gác máy tới UE#1. 5. UE#1 ngừng gửi các luồng phương tiện tới đầu cuối phía xa, và giải phóng tài nguyên được sử dụng cho phiên này. 6. UE#1 đáp ứng lại bằng bản tin OK tới Proxy của nó – P- CSCF#1. 7. P-CSCF#1 gửi bản tin SIP OK tới S-CSCF#1. 8. S-CSCF#1 gửi bản tin gác máy tới S-CSCF#2. Việc này được thực hiện cùng lúc với luồng #2. 9. S-CSCF#2 thực hiện bất kì một thủ tục điều khiển dịch vụ nào phù hợp để kết thúc phiên này. 10. S-CSCF#2 gửi bản tin gác máy tới P-CSCF#2. 11. P-CSCF#2 xóa việc trao quyền tài nguyên trước đây cho phiên của điểm đầu cuối này. Bước này cũng là kết quả của việc chỉ thị xóa tới phân hệ GPRS để xác định rằng mạng mang IP liên quan đến phiên của UE#2 đã được xóa. 12. P-CSCF#2 gửi bản tin gác máy tới UE#2.
 15. 13. UE#2 ngừng việc gửi các dòng phương tiện tới điểm đầu cuối phía xa và giải phóng tài nguyên dàng cho phiên này. 14. UE#2 nhận báo nhận bản tin gác máy, và đáp ứng lại bằng bản tin SIP OK tới P-CSCF. 15. P-CSCF#2 gửi đáp ứng SIP OK tới S-CSCF#2. 16. S-CSCF#2 gửi đáp ứng SIP OK tới S-CSCF#1. 3.10 Thủ tục cho phép các dịch vụ đa phương tiện tiên tiến 3.10.1 Các thủ tục chiếm và giữ phiên Phần này đưa ra các luồng thông tin của thủ tục bám vị trí phiên đã đực thiết lập trước đây và sau đó chiếm các phiên này. Hai trường hợp có thể xảy ra là: Từ UE tới UE và UE thiết lập bắt giữ phiên từ UE tới PSTN.
Đồng bộ tài khoản