thiết kế hệ thống IMS trong NGN, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
150
lượt xem
83
download

thiết kế hệ thống IMS trong NGN, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để xóa đăng kí UE thực hiện một yêu cầu REGISTER mới với giá trị thời hạn là không giây. UE gửi luồng thông tin REGISTER tới Proxy (nhận dạng người dùng chung, nhận dạng người dùng riêng, tên miền mạng nhà, địa chỉ IP của UE) 2. Khi nhận được luồng thông tin đăng kí, P-CSCF sẽ thực hiện kiểm tra tên miền mạng nhà để tìm ra thực thể chỉ tới mạng nhà (ví dụ I-CSCF). Proxy không sử dụng các thực thể chỉ tới bộ lưu trữ các đăng kí định kì....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống IMS trong NGN, chương 6

 1. Chương 6: cácThủ tục xóa đăng kí mức ứng dụng 3.2.1 Xóa đăng kí khởi tạo di động Khi UE muốn xóa đăng kí trong IMS, UE sẽ thực hiện xóa đăng kí mức ứng dụng. Xóa đăng kí được thực hiện do đăng kí đã hết giờ. Hình 3.3 Xóa đăng kí với người dùng đã được đăng kí. 1. UE quyết định khởi tạo xóa đăng kí. Để xóa đăng kí UE thực hiện một yêu cầu REGISTER mới với giá trị thời hạn là không giây. UE gửi luồng thông tin REGISTER tới Proxy (nhận dạng người dùng chung, nhận dạng người dùng riêng, tên miền mạng nhà, địa chỉ IP của UE) 2. Khi nhận được luồng thông tin đăng kí, P-CSCF sẽ thực hiện kiểm tra tên miền mạng nhà để tìm ra thực thể chỉ tới
 2. mạng nhà (ví dụ I-CSCF). Proxy không sử dụng các thực thể chỉ tới bộ lưu trữ các đăng kí định kì. Proxy sẽ gửi luồng thông tin đăng kí tới I-CSCF (tên/địa chỉ P-CSCF, nhận dạng người dùng chung/ riêng, nhận dạng mạng Proxy, địa chỉ IP của UE). một kĩ thuật phân tích tên địa chỉ được sử dụng để quyết định địa chỉ mạng nhà từ tên miền mạng nhà. Nhận dạng mạng P-CSCF là một chuỗi để nhận dạng mạng nhà (nhận ra mạng mà P-CSCF đặt tại đó) ví dụ: nhận dạng mạng P-CSCF có thể là tên miền của mạng P-CSCF. 3. I-CSCF sẽ gửi luồng thông tin Cx-Query tới HSS (nhận dạng thuê bao chung/riêng, nhận dạng mạng P-CSCF). 4. HSS sẽ xác định người dùng này hiện đã đăng kí chưa. HSS sẽ gửi Cx-Query Resp (chỉ thị thực thể điểm như S-CSCF) tới I-CSCF. 5. I-CSCF sẽ sử dụng tên của S-CSCF để xác định địa chỉ của S-CSCF thông qua kĩ thuật phân tích tên–địa chỉ và sau đó sẽ gửi luồng thông tin xóa đăng kí (tên/địa chỉ P-CSCF, nhận dạng chung, nhận dạng riêng, địa chỉ IP của UE, I- CSCF trong trường hợp mạng muốn ẩn cấu hình) tới S- CSCF. 6. Dựa vào bộ lọc tiêu chuẩn, S-CSCF sẽ gửi thông tin xóa đăng kí tới mặt bằng điều khiển dịch vụ và bất kì mặt bằng các thủ tục điều khiển dịch vụ cần thiết nào. Mặt bằng điều khiển dịch vụ sẽ xóa tất cả các thông tin thuê bao liên quan đến thuê bao này.
 3. 7. tùy thuộc vào nhà khai thác lựa chọn S-CSCF có thể gửi Cx-Put (nhận dạng người dùng chung, nhận dạng người dùng riêng, xóa tên S-CSCF) hoặc Cx-Put (nhận dạng người dùng chung, nhận dạng người dùng riêng, giữ tên S- CSC), với những thuê không được coi là đã đăng kí lâu ở S- CSCF. Sau đó HSS sẽ xóa bỏ hoặc giữ lại tên S-CSCF cho thuê bao đó theo yêu cầu. Trong cả hai trường hợp, trạng thái của nhận dạng thuê bao không được lưu trữ vì không được đăng kí ở HSS. Nếu như tên của S-CSCF được giữ lại thì HSS sẽ cho phép xóa bỏ sự phục vụ S-CSCF bất cứ lúc nào. 8. HSS sẽ gửi đáp ứng Cx-Put Resp tới S-CSCF để báo nhận Cx-Put 9. S-CSCF sẽ đáp lại bằng luồng thông tin 200 OK tới I- CSCF. S-CSCF sẽ phát hành tất cả các luồng thông tin về đặc tả đăng kí này của thuê bao sau khi gửi luồng thông tin 200 OK. 10. I-CSCF sẽ gửi luồng thông tin 200 OK tới P-CSCF. 11. P-CSCF sẽ gửi luồng thông tin 200 OK tới UE. P- CSCF đưa ra tất cả thông tin đăng kí đối với đăng kí này của thuê bao sau khi gửi luồng thông tin 200 OK. 3.2.2 Xóa đăng kí khởi tạo mạng Nếu như xảy ra kết thúc phiên không tốt (ví dụ: Pin yếu hoặc di động di chuyển nhanh), khi một Proxy Server còn đang phục vụ một phiên nhưng bộ nhớ tràn sẽ xảy ra lỗi phục vụ dẫn đến treo
 4. máy. Để đảm bảo cho S-CSCF vận hành ổn định để mang các mức dịch vụ thì đòi hỏi phải có một kĩ thuật để kết thúc các phiên không thành công đó. Kĩ thuật này sẽ ở cùng mức với giao thức SIP để đảm bảo truy nhập độc lập với phân hệ IM CN. IM CN có thể thiết lập các thủ tục “Xóa đăng kí khởi tạo mạng” theo các nguyên nhân sau:  Bảo dưỡng mạng: Ép buộc phải xóa đăng kí thuê bao. Ví dụ: trong trường hợp không tương thích dữ liệu ở node lỗi, trong trường hợp mất SIM. . . Xóa ngữ cảnh hiện thời của người dùng xung các các node đăng kí, và bắt buộc phải đăng kí mới trong trường hợp này.  Mạng/ lưu lượng được quyết định: Phân hệ IM CN phải hỗ trợ kĩ thuật để ngăn chặn đăng kí hai lần hoặc lưu trữ thông tin trái ngược nhau. Trường hợp này sẽ xảy ra lúc trao đổi các tham số hợp đồng chuyển mạng giữa hai nhà vận hành.  Lớp ứng dụng được quyết định: Dịch vụ có khả năng được hỗ trợ bởi phân hệ IM CN tới lớp ứng dụng có thể có các thông số ghi rõ tất cả các đăng kí phận hệ IM CN đã bị xóa đi hoặc chỉ những thông số đó từ một hoặc một nhóm các đầu cuối người dùng.  Quản lí thuê bao: Nhà vận hành có thể phải giới hạn người dùng truy cập tới phân hệ IM CN đến khi xác định hợp đồng đã hết hạn, xóa các thuê bao IM, phát hiện sự gian lận. Trong trường hợp thay đổi các thuộc tính dịch vụ của người dùng ví dụ người dùng thuê bao các dịch vụ mới, để cho phép điều đó thì S-CSCF với các khả năng mới có thể được
 5. yêu để đáp ứng các yêu cầu mà S-CSCF đã đượcphân bổ cho thuê bao không đáp ứng được. Trong trường hợp này mạng sẽ cho phép thay đổi S-CSCF bằng cách sử dụng xóa đăng kí khởi tạo mạng bằng các thủ tục HSS. Phần sau cung cấp các ngữ cảnh thể hiện xóa đăng kí ứng dụng SIP. Chú ý rằng các luồng lưu lượng đã được ngăn chặn một cách nghiêm ngặt nhờ sử dụng các tên bản tin giao thức SIP rõ ràng. Có hai loại thủ tục xóa đăng kí khởi tạo mạng được đề ra:  Thỏa thuận với sự hết thời gian đăng kí  Cho phép mạng bắt ép xóa đăng kí sau bất kì lí do hợp lí nào xảy ra. 3.2.2.1 Xóa đăng kí ứng dụng khởi tạo mạng – hết thời gian đăng kí Hình sau thể hiện thủ tục xóa đăng kí ứng dụng kết cuối phân hệ IM CN khởi tạo từ mạng dựa vào sự hết thời gian đăng kí. Một giá trị định thời được cung cấp lúc khởi tạo đăng kí và được làm tươi lại bởi lần đăng kí phía sau. Lưu lượng đó cho rằng bộ định thời đã hết hạn. Vị trí (mạng nhà hoặc mạng khách) của P-CSCF hoặc S- CSCF không được chỉ định vì ngữ cảnh vẫn giống như tất cả các trường hợp khác.
 6. Hình 3.4 Xóa đăng kí khởi tạo mạng – hết thời gian đăng kí 1. Thời gian đăng kí ở P-CSCF và ở S-CSCF đã hết hiệu lực. P-CCSCF cập nhật cơ sở dữ liệu bên trong của nó để xóa thuê bao đã được đăng kí. Nó cho rằng bất kì một PDP Context GPRS nào cũng sẽ được điều khiển bằng các phương tiện độc lập. 2. dựa vào bộ lọc tiêu chuẩn, S-CSCF sẽ gửi thông tin xóa đăng kí tới mặt bằng điều khiển dịch vụ và bất kì mặt bằng các thủ tục điều khiển dịch vụ nào phù hợp. Mặt bằng điều khiển dịch vụ xóa tất cả các thông tin thuê bao liên quan đến thuê bao này. 3. Tùy thuộc vào sự lựa chọn của nhà khai thác, S-CSCF có thể gửi là bản tin Cx-put (nhận dạng thuê bao chung, nhận dạng thuê bao riêng, xóa tên S-CSCF) hoặc Cx-Put (nhận dạng thuê bao chung, nhận dạng thuê bao riêng, giữ tên S- CSCF) với thuê bao không đăng kí dài lâu ở S-CSCF. Sau đó HSS sẽ xóa hoặc giữ lại tên của S-CSCF cho thuê bao đó tùy theo yêu cầu. Trong cả hai truờng hợp đó, trạng thái nhận dạng thuê bao được lưu trữ như chưa được đăng kí ở
 7. HSS. Nếu như tên của S-CSCF được giữ lại thì HSS sẽ cho phép xóa sự phục vụ của S-CSCF bất cứ lúc nào. 4. HSS sẽ gửi Cx-Put Resp tới S-CSCF để báo nhận sự gửi Cx-Put. 3.2.2.2 Xóa đăng kí ứng dung khởi tạo mạng-liên quan đến quản lí Trong nhiều nguyên nhân khác (ví dụ đầu cuối thuê bao, đầu cuối bị mất. . ) chức năng quản trị mạng nhà sẽ quyết định sự cần thiết xóa một đăng kí SIP của người dùng. Chức năng này khởi tạo thủ tục xóa đăng kí và có thể sẽ được thiết lập ở các phần tử khác nhau phục thuộc vào lí do chính để khởi tạo xóa đăng kí. Một thành phần mạng nhà như vậy là HSS, là nơi biết S-CSCF nào phục vụ người dùng nào và để thực hiện mục đích đó nó sử dụng giao diện Cx để xóa đăng kí. Một thành phần mạng nhà khác có thể khởi tạo xóa đăng kí là S-CSCF, trong trường hợp này nó tạo dụng Cx-Put để thông tin với HSS. Các phần an ninh/ tin cậy khác cũng có thể khởi tạo xóa đăng kí tới S-CSCF. Các luồng thông tin sau thể hiện xóa đăng kí ứng dụng (SIP) kết cuối phân hệ IM CN được khởi tạo từ mạng dựa và hoạt động quản lý. Các thành phần truyền tải IP (ví dụ SGSN, GGSN) không được cho biết. Nếu như truy nhập gói hoàn thành thì bị từ chối, một kĩ thuật quản lí lớp truyền tải sẽ được sử dụng. Trong ngữ cảnh này không sử dụng kĩ thuật quản lí địa chỉ để cập nhật thông tin thuê bao như thông tin EIR, nhận thực truy nhập. . . Ngữ cảnh này chỉ địa chỉ đặc tả hoạt động xóa đăng kí ứng dụng SIP là có hiệu lực.
 8. Khi được quyết định bởi nhà vận hành, các phiên được thiết lập nhờ các thủ tục phát hành phiên được khởi tạo từ mạng. Xóa đăng kí khởi tạo mạng bởi HSS – quản lý Hình 3.5 Xóa đăng kí ứng dụng khởi tạo mạng bởi HSS – quản lí 1. HSS khởi tạo xóa đăng kí, gửi một bản tin Cx-Deregister (nhận dạng thuê bao) chứa lí do để xóa đăng kí. 2. Dựa vào bộ lọc tiêu chuẩn, S-CSCF sẽ gửi thông tin xóa đăng kí tới mặt bằng điều khiển dịch vụ và bất kì các mặt bằng các thủ tục điều khiển dịch vụ nào hợp lí. 3. S-CSCF đưa ra bản tin De-register và chuyển tiếp về P- CSCF cho UE này và cập nhật cơ sở dữ liệu bên trong của nó để xóa UE đã đăng kí đó. Lí do xóa đăng kí nhận từ HSS sẽ được đưa và bản tin nếu có thể. 4. P-CSCF thông tin cho UE về việc xóa đăng kí và chuyển lí do xóa đăng kí cho UE nếu có thể. Đến khi mất liên lạc với di động, nó mới cho phép UE đó không cần nhận thông tin xóa đăng kí.
 9. 5. P-CSCF gửi đáp ứng tới S-CSCF và cập nhật cơ sở dữ liệu bên trong của nó để xóa đăng kí của UE. 6. Khi có thể, UE gửi một đáp ứng tới P-CSCF để báo nhận xóa đăng kí. Một UE không có khả năng giao tiếp hoặc nằm ngoài P-CSCF sẽ không thể trả lời cho yêu cầu xóa đăng kí. P-CSCF sẽ thực hiện xóa đăng kí trong bất kì trường hợp nào ví dụ sau khi bộ định thời đã hết giờ. Nếu UE không tự động thực hiện xóa đăng kí khi đến kì xóa đăng kí thì người dùng sẽ được thông tin về sự xóa đăng kí và các lí do nếu có thể. CHÚ Ý: Bước 4 và bước 5 có thể thực hiện song song P-CSCF trả lời cho S-CSCF trước khi nhận được cầu trả lời từ UE. 7. S-CSCF đáp trả các thực thể đã khởi tạo xử lí. CHÚ Ý: Phần an ninh/ bảo mật khác cũng có thể yêu cầu để xóa đăng kí thông qua HSS, quản lí. Xóa đăng kí khởi tạo mạng bởi S-CSCF Một mặt bằng dịch vụ cũng có thể quyết định sự cần thiết để xóa đăng kí SIP của người dùng. Chức năng này thiết lập thủ tục xóa đăng kí và sinh ra ở mặt bằng dịch vụ. Hình sau thể hiện một sự điều khiển dịch vụ khởi tạo xóa đăng kí ứng dụng SIP kết cuối IMS. Các thành phần truyền tải IP (ví dụ SGSN, GGSN) không được thông báo. Nếu truy nhập gói thành công thì sẽ bị xóa bỏ một kĩ thuật quản lí lớp truyền tải sẽ được sử dụng kĩ thuật quản lí địa chỉ không đựoc sử dụng trong ngữ cảnh này để để cập nhật thông tin thuê bao, như thông tin EIR, trao
 10. quyền truy nhập vv. Ngữ cảnh này chỉ địa chỉ các đặc tả hoạt động xóa đăng kí ứng dụng SIP là có hiệu lực. Vì được quyết định bởi các nhà khai thác, nên các phiên được phát hành bằng cách sử dụng các thủ tục phát hành phiên khởi tạo mạng. Hình 3.6 Xóa đăng kí ứng dụng khởi tạo mạng-mặt bằng dịch vụ 1. S-CSCF nhận thông tin xóa đăng kí từ mặt bằng điều khiển dịch vụ và thực hiện bất kì các thủ tục điều khiển dịch vụ hợp lí nào. Thông tin này có thể bao gồm cả lí do xóa đăng kí. 2. SCSCF phát bản tin xóa đăng kí về phía P-CSCF cho UE này và cập nhật cơ sở dữ liệu bên trong của nó để xóa đăng kí UE này. Lí do xóa đăng kí cũng được truyền đi nếu có thể. 3. P-CSCF thông báo cho UE biết về sự xóa đăng kí và chuyển tiếp không chỉnh sửa lí do xóa đăng kí nếu có thể.
 11. Đến khi mất liên lạc với di động thì nó mới cho phép UE không cần nhận thông tin về xóa đăng kí. 4. P-CSCF gửi đáp ứng tới S-CSCF và cập nhật cơ sở dữ liệu bên trong của nó để xóa đăng kí của UE. 5. Khi có thể, UE gửi đáp ứng tới P-CSCF để báo nhân sự xóa đăng kí. Một UE mất liên lạc hoặc nằm ngoài vùng phủ sóng của P-CSCF sẽ không thể trả lời yêu cầu xóa đăng kí. P-CSCF sẽ thực hiện xóa đăng kí trong trường hợp này ví dụ: bộ định thời cho yêu cầu này đã hết hạn. Nếu như UE không tự động xóa đăng kí khi đã đến kì hạn, người dùng sẽ được thông báo về sự xóa đăng kí và các lí do xóa nếu có thể. CHÚ Ý: Bước 4 và 5 có thể thực hiện song song, P-CSCF có thể gửi câu trả lời tới S-CSCF trước khi nhận được câu trả lời của UE. 6. S-CSCF gửi một sự cập nhật về sự xóa đăng kí thuê bao trong chính nó tới HSS. 7. HSS khẳng định lại sự cập nhật đó. CHÚ Ý: Các phần bảo mật/an ninh khác cũng có thể khởi tạo xóa đăng kí.
Đồng bộ tài khoản