thiết kế hệ thống lạnh, chương 9

Chia sẻ: hoalan1357

Hệ thống được cân chỉnh bằng các dụng cụ đo đạt và kiểm tra chuyên dùng nhằm đảm bảo cho hệ thống hoạt động đúng với các yêu cầu đã đề ra trong thiết kế. -Kiểm tra độ kín, độ rò rỉ hệ thống đường ống ga, đường ống nước. Kiểm tra khả năng chịu áp lực của hệ thống ống ga, ống nước. Các bước kiểm tra này phải tuân thủ đúng về an toàn kỹ thuật hệ thống lạnh. -Kiểm tra độ cách điện, sự rò rỉ điện của các thiết bị điện, hệ thống cáp và dây...

Nội dung Text: thiết kế hệ thống lạnh, chương 9

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế hệ thống lạnh


CHƯƠNG IX
KIỂM TRA THỬ KÍN
VÀ THỬ BỀN HỆ THỐNG
9.1. Kiểm tra thử kín :
Hệ thống được cân chỉnh bằng các dụng cụ đo đạt và kiểm tra chuyên dùng nhằm
đảm bảo cho hệ thống hoạt động đúng với các yêu cầu đã đề ra trong thiết kế.
-Kiểm tra độ kín, độ rò rỉ hệ thống đường ống ga, đường ống nước. Kiểm tra khả
năng chịu áp lực của hệ thống ống ga, ống nước. Các bước kiểm tra này phải tuân thủ
đúng về an toàn kỹ thuật hệ thống lạnh.
-Kiểm tra độ cách điện, sự rò rỉ điện của các thiết bị điện, hệ thống cáp và dây
điện. Kiểm tra nguồn điện 3 pha từ tủ điện chính của nhà máy cung cấp vào hệ thống
lạnh. Kiểm tra chiều quay của các mô tơ điện trong hệ thống.
-Kiểm tra độ kín giữ lạnh của tủ cấp đông gió, tủ cấp đông tiếp xúc và kho lạnh.
-Kiểm tra các thiết bị bảo vệ trong hệ thống đã được lắp đặt đúng, chắc chắn, đã
được đấu nối đường dây điện, đường tín hiệu.
-Hệ thống sau khi lắp đặt được tiến hành thử kín toàn bộ bằng khí nén. Đồng thời
được kiểm tra độ tin cậy sau khi lắp đặt thông qua việc thử bền toàn bộ hệ thống bằng khí
nén.
-Quá trình thử kín : tăng dần áp suất đồng thời quan sát đường ống và thiết bị, khi
đạt đến trị số 0.6 áp suất thử thì không tăng nữa để quan sát. Sau đó tăng áp suất đến trị
số áp suất thử bên thấp áp để kiểm tra độ kín bên thấp áp. Tiếp tục tăng áp suất đến trị số
1
Nguyễn Tấn Hùng 97N1  Trang
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế hệ thống lạnh
áp suất thử bên cao áp để kiểm tra độ kín bên cao áp. Cuối cùng giữ trị số áp suất thử này
trong thời gian 24 giờ, trong 6 giờ đầu áp suất có thể giảm xuống không quá 10 %, trong
các giờ cuối áp suất phải không thay đổi.
9.2. Thử bền.
Các bước kiểm tra này được tuân thủ đúng về an toàn và kỹ thuật của hệ thống
lạnh, cụ thể như sau :
-Thử bền và thử kín toàn bộ hệ thống bằng khí nén trung gian.
-Quá trình thử bền : khi thử bền giữ áp suất thử trong thời gian 5 phút, sau đó hạ
dần đến áp suất làm việc và tiến hành kiểm tra.
-Hệ thống được xác định là đảm bảo độ tin cậy về mặt an toàn: sau khi thử kín và
thử bền phải không có vết rạng nứt, không rò rỉ, không biến dạng.
*Aïp suất thử bền bằng khí được qui định như sau:
+ Đối với bên cao áp: Pt= 25Kg/cm2
+ Đối với bên thấp áp: Pt= 15Kg/cm2
- Aïp suất thử kín được qui định như sau:
+ Đối với bên cao áp: Pt= 18Kg/cm2
+ Đối với bên thấp áp: Pt= 13Kg/cm2
Sau khi công tác kiểm tra cân chỉnh hệ thống là việc chạy thử để nghiệm thu.
Tiến hành vận hành hệ thống và thực hiện các công việc hiệu chỉnh các thiết bị
lạnh trên hệ thống ga để đảm bảo công suất lạnh cho các phụ tải đúng theo thiết kế. Đông
thời tiếp tục kiểm tra các thông số về gió của các dàn lạnh, nhiệt độ của các phụ tải, biện
áp và dòng điện qua các thiết bị lạnh khi hệ thống vận hành có tải.
2
Nguyễn Tấn Hùng 97N1  Trang
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế hệ thống lạnh

BẢNG KÍ HIỆU CÁC THÔNG SỐ

STT Kí hiệu Giải thích Đơn vị
0
1. T Nhiệt độ C
2.  Độ ẩm %
3. CN Chiều dày cách nhiệt m
4.  Hệ số tỏa nhiệt W/m2K
5. dn Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu cách nhiệt W/mK
6. K Hệ số truyền nhiệt W/m2K
7. Q Dòng nhiệt W
8. F Diện tích m2
9. i Entanpi kj/kG
10. M Khối lượng Tấn
11. C Nhiệt dung riêng kj/kGK
12. q Dòng nhiệt riêng kj/kG
13. Q0 Công suất lạnh W
14. Qk Dòng nhiệt tỏa ra ở thiết bị ngưng tụ W
15. Vtt Thể tích hút thực tế của máy nén m3
16. Vlt Thể tích hút lý thuyết của máy nén m3
17. l Công nén riêng kJ/kG
18. Ns Công nén đoạn nhiệt
19.  Hệ số cấp của máy nén /
20.  Hệ số làm lạnh /
21. P Aïp suất bar
22. N Công suất của động cơ điện KW
23. Nu Trị số Nutselt /
24. Re Trị số Renolds /
25. Pr Hằng số Prăng /
26. G Lưu lượng kG/s
27.  Vận tốc m/s
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Ký hiệu Tài liệu Tên Tác Giả
TL1 Hướng dẫn TK hệ thống lạnh Nguyễn Đức Lợi
TL2 Môi chất lạnh Nguyễn Đức Lợi-Phạm Văn Tuỳ
3
Nguyễn Tấn Hùng 97N1  Trang
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế hệ thống lạnh

TL3 Máy lạnh Trần Thanh Kỳ
TL4 Kỹ thuật lạnh cơ sở Nguyễn Đức Lợi
TL5 Bài tập kỹ thuật lạnh Nguyễn Đức Lợi-Phạm Văn Tuỳ
TL6 Thiết bị trao đổi nhiệt Bùi Hải-D.Đ.Hồng-Hà Mạnh Thư
4
Nguyễn Tấn Hùng 97N1  Trang
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế hệ thống lạnh

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THUỶ SẢN XUẤT KHẨU
........................................................................................ Error! Bookmark not defined.
1.1. Quy trình công nghệ chế biến thuỷ sản xuất khẩu..Error! Bookmark not defined.
1.1.1. Quy trình công nghệ chế biến tôm xuất khẩu..Error! Bookmark not defined.
1.1.2.Quy trình chế biến mực Block .........................Error! Bookmark not defined.
1.1.3.Quy trình chế biến cá FILE ............................. Error! Bookmark not defined.
1.2 Tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển tôm, cá , mực nhiên liệuError! Bookmark
not defined.
1.3 Các loại thiết bị trong dây chuyền sản xuất ..........Error! Bookmark not defined.
1.4 Các số liệu về khí tượng....................................... Error! Bookmark not defined.
1.5 Các số liệu về chế độ xử lý lạnh sản phẩm ...........Error! Bookmark not defined.
1.6 Các số liệu về chế độ bảo quản sản phẩm.............Error! Bookmark not defined.
1.7 Chọn phương pháp xếp dỡ hàng........................... Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG II: CHỌN PHƯƠNG PHÁP LÀM LẠNH .....Error! Bookmark not defined.
2.1. Đối với kho lạnh bảo quản ................................... Error! Bookmark not defined.
2.2. Thiết bị kết đông .................................................. Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Thiết bị kết đông kiểu tiếp xúc .....................Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Thiết bị kết đông kiểu băng chuyền IQF.......Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Tủ đông gió .................................................. Error! Bookmark not defined.
2.2.4. Máy đá vảy 10 T/ngày.................................. Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ THỂ TÍCH, MẶT BẰNG VÀ KÍCH THƯỚC TỦ ĐÔNG
TIẾP XÚC, TỦ ĐÔNG GIO Ï, DÂY CHUYỀN IQF, MÁY ĐÁ VẢYError! Bookmark
not defined.
3.1 Thiết kế tủ cấp đông tiếp xúc 1000kg/mẻ .............Error! Bookmark not defined.
3.1.1 Các thông số chi tiết ........................................ Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Tính kích thước tủ cấp đông 1000kg/mẻ.........Error! Bookmark not defined.
3.2.Thiết kế tủ đông gió 250kg/mẻ:.............................. Error! Bookmark not defined.
3.2.1 Các thông số chi tiết ....................................... Error! Bookmark not defined.
3.2.2.Tính kích thước tủ đông gió ............................ Error! Bookmark not defined.
3.2.3. Hình vẽ tiết diện tủ đông gió ..........................Error! Bookmark not defined.
3.3.Tính kho chứa đá vảy............................................. Error! Bookmark not defined.
3.3.1.Thông số kỹ thuât............................................ Error! Bookmark not defined.
3.3.2. Thể tích kho đá vảy ........................................ Error! Bookmark not defined.
3.3.3. Diện tích chất tải ............................................ Error! Bookmark not defined.
3.3.4. Tải trọng trên 1m2 diện tích nền kho...............Error! Bookmark not defined.
3.3.5. Diện tích lạnh cần xây dựng ........................... Error! Bookmark not defined.
3.3.6. Bố trí kho chứa đá vảy ................................... Error! Bookmark not defined.
3.4. Tính kích thước cho tủ đông kiểu băng chuyền IQFError! Bookmark not
defined.
CHƯƠNG IV: CÁCH NHIỆT, CÁCH ẨM .....................Error! Bookmark not defined.


5
Nguyễn Tấn Hùng 97N1  Trang
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế hệ thống lạnh
4.1.Tính toán cách nhiệt cách ẩm cho máy đá vảy và kho chứa đá vảy................ Error!
Bookmark not defined.
4.1.1.Máy đá vảy : ................................................... Error! Bookmark not defined.
4.1.2.Kho chứa đá vảy ............................................. Error! Bookmark not defined.
4.2. Cách nhiệt cách ẩm cho tủ đông tiếp xúc 1000Kg/mẻ:Error! Bookmark not
defined.
4.3. Cách nhiệt cách ẩm cho tủ đông gió 250Kg/mẻ.....Error! Bookmark not defined.
4.4. Cách nhiệt cách ẩm IQF ........................................ Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG V: TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT ...........Error! Bookmark not defined.
5.1.Tính nhiệt cho tủ đông tiếp xúc 1000Kg/mẻ...........Error! Bookmark not defined.
5.1.1.Dòng nhiệt tổn thất ra môi trường bên ngoài ...Error! Bookmark not defined.
5.1.2. Dòng nhiệt do sản phẩm toả ra .......................Error! Bookmark not defined.
5.1.3.Tổn thất nhiệt do thông gió.............................. Error! Bookmark not defined.
5.1.4.Tổn thất do vận hành....................................... Error! Bookmark not defined.
5.1.4.1.Tổn thất do chiếu sáng tủ.............................. Error! Bookmark not defined.
5.1.5.Xác định tải nhiệt cho thiết bị và cho máy nén Error! Bookmark not defined.
5.2.Tính nhiệt cho tủ cấp đông gió 250 Kg/mẻ.............Error! Bookmark not defined.
5.2.1.Dòng nhiệt tổn thất ra môi trường bên ngoài ...Error! Bookmark not defined.
5.2.2. Dòng nhiệt do sản phẩm toả ra .......................Error! Bookmark not defined.
5.2.3.Tổn thất nhiệt do thông gió.............................. Error! Bookmark not defined.
5.2.4.Tổn thất do vận hành........................................... Error! Bookmark not defined.
5.2.5.Xác định tải nhiệt cho thiết bị và cho máy nén Error! Bookmark not defined.
5.3.Tính nhiệt cho máy đá vảy ..................................... Error! Bookmark not defined.
5.3.1.Dòng nhiệt để làm đông đá Q2 .........................Error! Bookmark not defined.
5.3.2.Dòng nhiệt tổn thất qua kết cấu bao che Q1 .....Error! Bookmark not defined.
5.3.3.Dòng nhiệt tổn thất do vận hành Q4 .................Error! Bookmark not defined.
5.4. Tính nhiệt cho thiết bị cấp đông IQF ....................Error! Bookmark not defined.
5.4.1.Dòng nhiệt tổn thất qua kết cấu bao che Q1 .....Error! Bookmark not defined.
5.4.2.Dòng nhiệt do sản phẩm toả ra Q2 ...................Error! Bookmark not defined.
5.4.3.Dòng nhiệt do thông gió Q3 ............................. Error! Bookmark not defined.
5.4.4.Dòng nhiệt do vận hành Q4.............................. Error! Bookmark not defined.
5.5.Bảng kết quả phụ tải máy nén và thiết bị................Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG VI: TÍNH TOÁN CHU TRÌNH VÀ CHỌN MÁY NÉNError! Bookmark
not defined.
6.1.Tính chu trình máy nén cho tủ đông gió, tủ đông tiếp xúc, IQFError! Bookmark
not defined.
6.1.1.Nhiệt độ sôi của môi chất ................................ Error! Bookmark not defined.
6.1.2.Nhiệt độ ngưng tụ của môi chất.......................Error! Bookmark not defined.
6.1.3.Nhiệt độ hơi hút về máy nén............................ Error! Bookmark not defined.
6.1.4.Nhiệt độ quá lạnh ............................................ Error! Bookmark not defined.
6.1.6.Sơ đồ nguyên lý và đồ thị................................ Error! Bookmark not defined.
6.2. Tính toán chu trình................................................ Error! Bookmark not defined.
6.2.1. Tính toán tủ đông tiếp xúc ............................ Error! Bookmark not defined.
6.2.2. Tính toán tủ đông gió ..................................... Error! Bookmark not defined.

6
Nguyễn Tấn Hùng 97N1  Trang
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế hệ thống lạnh
6.2.3. Tính toán IQF................................................. Error! Bookmark not defined.
6.2.4Tính chu trình cho máy đá vảy .........................Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG VII: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT .............. Error!
Bookmark not defined.
7.1. Thiết kế thiết bị ngưng tụ của hệ thống NH3 :.......Error! Bookmark not defined.
7.1.1. Đặc điểm........................................................ Error! Bookmark not defined.
7.1.2. Chọn thiết bị ngưng tụ.................................... Error! Bookmark not defined.
7.1.3.Tính toán thiết kế bình ngưng :........................Error! Bookmark not defined.
7.2. Tính thiết kế dàn bay hơi tủ đông gió 250kg/mẻ....Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG VIII: TÍNH THIẾT KẾ VÀ CHỌN THIẾT BỊ PHỤError! Bookmark not
defined.
8.1 Tính toán thiết kế bình trung gian có ống xoắn....Error! Bookmark not defined.
8.1.1. Nhiệm vụ của bình trung gian: .......................Error! Bookmark not defined.
8.1.2 Ưu nhược điểm của bình trung gian có ống xoắn so với bình trung gian không
có ống xoắn: ............................................................ Error! Bookmark not defined.
8.1.3. Các thông số ban đầu: .................................... Error! Bookmark not defined.
8.2.Tính toán và chọn bình chứa cao áp: ......................Error! Bookmark not defined.
8.2.1. Tính toán........................................................ Error! Bookmark not defined.
8.2.2. Chọn bình chứa cao áp: ................................. Error! Bookmark not defined.
8.3. Bình tách lỏng....................................................... Error! Bookmark not defined.
8.4 Bình tách dầu ........................................................ Error! Bookmark not defined.
8.4.1. Bình tách dầu cho cấp cao áp: ........................Error! Bookmark not defined.
8.4.2 Bình tách dầu cho cấp trung áp:......................Error! Bookmark not defined.
8.5 Bình chứa dầu: ....................................................... Error! Bookmark not defined.
8.6 Bình chứa hạ áp ..................................................... Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG IX: KIỂM TRA THỬ KÍN VÀ THỬ BỀN HỆ THỐNG................................ 1
9.1. Kiểm tra thử kín : .................................................................................................. 1
9.2. Thử bền................................................................................................................. 2
BẢNG KÍ HIỆU CÁC THÔNG SỐ............................................................................. 3
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................ 3
7
Nguyễn Tấn Hùng 97N1  Trang
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản