thiết kế hệ thống trả lời tự động, chương 10

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
93
lượt xem
44
download

thiết kế hệ thống trả lời tự động, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay, việc sử dụng điện thọai ñã trở nên phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Nó thực sự đơn giản và dễ sử dụng, với chi phí cực thấp. Ta cần biết điểm của bản thân, hay địa điểm học, hay những tin tức mới nhất của nhà trường, của khoa, hay của lớp trong khi chúng ta ñang ở ngoài ñường, hay trên xe bus. Chúng ta không thể bỏ máy tính ra xem, hoặc đến tận trường. Khi đó chỉ cần gọi ñiện hay gửi một tin nhắn đến hệ thống là Ta đã có ngay...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống trả lời tự động, chương 10

  1. Chương 10: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG Ngày nay, việc sử dụng ñiện thọai ñã trở nên phổ biến trong cuộc sống hiện ñại. Nó thực sự ñơn giản và dễ sử dụng, với chi phí cực thấp. Ta cần biết ñiểm của bản thân, hay ñịa ñiểm học, hay những tin tức mới nhất của nhà trường, của khoa, hay của lớp trong khi chúng ta ñang ở ngoài ñường, hay trên xe bus. Chúng ta không thể bỏ máy tính ra xem, hoặc ñến tận trường. Khi ñó chỉ cần gọi ñiện hay gửi một tin nhắn ñến hệ thống là Ta ñã có ngay những thông tin cần thiết Xuất phát ñiểm từ nhu cầu của thực tế trên, em ñã nghiên cứu và xây dựng nên hệ thống trả lời tự ñộng. Hệ thống này sẽ cung cấp những thông tin cần thiết như ñiểm thi, thời khoá biểu, lịch thi tại bất cứ ñâu có ñiện thoại (kể cả di ñộng lẫn cố ñịnh) một cách chính xác và nhanh chóng nhất. Hình 3. 1 Sơ ðồ Hệ hống
  2. 3. 1 Chương trình SMS. 3. 1. 1 Khả năng của chương trình.
  3. Chương trình hỗ trợ các mạng ñiện thoại: Mobifone, Vinaphone, Viettel, Sfone và HT Mobile, phục vự 24/24 cho khoảng 8 nghìn người truy vập tại một thời ñiểm. Mỗi phiên làm việc với người dùng không quá 15 giây. Mức chi phí cực thấp – 500 ñồng, so với các dịch vụ giá trị gia tăng khác cùng chức năng như tra giá vàng, giá chứng khoán… 3. 1. 2 Các dịch vụ chương trình cung cấp. +Tra cứu ðiểm của sinh viên – dịch vụ phổ dụng nhất: Thông qua Mã sinh viên và Tên môn do người dùng cung cấp, ta truy vấn trong cơ sở dữ liệu và trả ra thông tin cho người dùng. +Tra cứu Thời khóa biểu : Phục vụ chủ yếu cho sinh viên trong nhà trường tra cứu vào dịp ñầu các kì. Với ñầu vào là tên lớp, hệ thống sẽ trả ra cho người dùng thời khóa biểu trong kì ñó. +Tra cứu Lịch thi: Phục vụ cho sinh viên biết lịch thi của môn mình muốn . Hình 3. 2 Sơ ñồ phân cấp chức năng 3. 1. 3 Mô hình Vietguys SMS Gateway. VIETGUYS SMS Gateway là hệ thống tương tác tin nhắn 2 chiều trên dãy ñầu số 8027, 8127 … 8727 (gọi chung là 8x27) trên các mạng ñiện thoại: Mobifone, Vinaphone, Viettel, Sfone và
  4. HT Mobile. VIETGUYS SMS
  5. Gateway triển khai các ý tưởng dịch vụ giá trị gia tăng trên nền tảng SMS, trong ñó người dùng gửi tin nhắn SMS vào ñầu số 8x27 của VIETGUYS theo cú pháp quy ñịnh và nhận tin nhắn phản hồi dịch vụ theo yêu cầu. VIETGUYS SMS Gateway ñóng vai trò trung gian giúp người sử dụng dịch vụ và nhà cung cấp tương tác với nhau bằng SMS. Mô hình ñược mô tả như sau: Hình 3. 3 Mô Hình Vietguys SMS Hệ thống VIETGUYS SMS Gateway: VIETGUYS SMS Gateway cung cấp 3 loại dịch vụ khác nhau : Push URL, Code, Text. Trong ñó dịch vụ Push URL là dịch vụ cơ bản nhất và hỗ trợ mạnh nhất trong việc xử lý tin nhắn . Mô hình hệ thống :
  6. Hình 3. 4 Mô hình hệ thống SMS Gateway
  7. Trong ñó : + Hệ thống ñối tác : là hệ thống dịch vụ (server/hosting) tích hợp với [VG] Personal Gateway của VIETGUYS ñể triển khai chức năng SMS. + Tại bước 4 : VietGuys sẽ gửi tham số tin nhắn (nội dung + số ñiện thoại) ñến hệ thống dịch vụ bằng cách gọi ñịa chỉ listener trên hệ thống của dịch vụ ñối tác theo cú pháp : http: //yourdomain. com/listener. php?mobilenumber=84xxxxxxxxx&msg=content+of+me ssage + Ngay sau khi gọi listener ñể truyền tham số web push, VietGuys sẽ ở trạng thái chờ kết quả trả về từ hệ thống dịch vụ. + Thời gian một session VietGuys chờ kết quả trả về từ listener là 15 giây.
Đồng bộ tài khoản