thiết kế hệ thống trả lời tự động, chương 15

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
114
lượt xem
47
download

thiết kế hệ thống trả lời tự động, chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cung cấp tra cứu cho người dùng với chi phí cực thấp. - Triển khai nhanh chóng, tiện dụng và miễn phí. - Có thể phục vụ cho các hệ thống tra cứu trung bình, và tương ñối lớn. - Khả năng nghẽn mạng nhỏ, và thời gian tra cứu nhanh chóng. - Có thể triển khai và áp dụng ngay. 4. 1. 2 Phạm vi và giới hạn của hệ thống. ða số các hạn chế ñều do mô hình VG miễn phí tác ñộng tới. Trong quy mô triển khai hệ thống dạng miễn phí, hệ thống chỉ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống trả lời tự động, chương 15

  1. Chương 15 : Chương trình SMS 4. 1. 1 Khả năng của hệ thống. - Cung cấp tra cứu cho người dùng với chi phí cực thấp. - Triển khai nhanh chóng, tiện dụng và miễn phí. - Có thể phục vụ cho các hệ thống tra cứu trung bình, và tương ñối lớn. - Khả năng nghẽn mạng nhỏ, và thời gian tra cứu nhanh chóng. - Có thể triển khai và áp dụng ngay. 4. 1. 2 Phạm vi và giới hạn của hệ thống. ða số các hạn chế ñều do mô hình VG miễn phí tác ñộng tới. Trong quy mô triển khai hệ thống dạng miễn phí, hệ thống chỉ có thể tương tác tin nhắn 2 chiều, với yêu cầu người dùng gửi thông tin trước và ñợi phản hồi. Trong mô hình VG4, ñang ñược triển khai, hệ thống có thể nhắn tin tới số ñăng kí trước khi cơ sở dữ liệu ñược cập nhập. Ví dụ : Áp dụng cho mô hình nhắn tin thời vụ. Khi ta nhắn tin trước tới hệ thống này, số sẽ ñược lưu lại và khi hệ thống có tin mới, nó sẽ tự ñộng gửi tin nhắn tới cho người dùng. - Số lượng kí tự trả về chỉ giới hạn trong 120 kí tự (với hệ thống VG free), vì thế không thể trả ra các bản tin có dung lượng lớn. Nhưng ñặc ñiểm của tin nhắn là ngắn gọn và nêu bật lên thông tin cần tải. Vì vậy, ñây không là nhược ñiểm lớn. - Không thể thay ñổi ñịnh danh(senderID) của hệ thống, ñó là
  2. do hệ thống quy ñịnh, ta chỉ có thể thay ñổi chức năng này nếu dùng bản VG Business Gateway.
  3. 4. 2 Chương trình IVR. 4. 2. 1 Khả năng của hệ thống. Phần mềm này có thể ứng dụng rất rộng rãi và trong rất nhiều trường hợp. từ chương trình này, chũng ta có thể dễ dàng phát triển thành các chương trình khác như : Chương trình trả lời ñiện thoại từ ñộng khi có người gọi ñến - Có thể sử dụng trong nhà khi mọi người ñi vắng, chương trình sẽ tự ghi âm lại cho người gọi tới. + Ứng dụng làm hộp thư thoại ñể ñóng góp ý kiến hay ñề nghị yêu cầu. + Có thể dùng làm nơi tra cứu ñiểm thi ñại học. + Có thể làm ñiện thoại tư vấn tra cứu tự ñộng trong nhiều lĩnh vực (VD tra cứu tuyến xe buýt nào gần nơi hiện tại nhất, chỗ nào bán máy móc nhiều nhất, trả lời giá vàng……. ). Cung cấp các dịch vụ gia tăng qua ñiện thoại như: kể chuyện, ñọc chuyện ngắn, nghe dự báo thời tiết, nghe tin vắn trong ngày…. . Chương trình hiện nay mới chỉ ñáp ứng ñược một ñường truyền, tức là chỉ phục vụ ñược cho một người một lúc. Trong tương lai, chương trình có thể hỗ trợ thêm một số ñường truyền nữa ñể ñáp ứng nhu cầu trong các giờ, ngày, tháng cao ñiểm. Nếu có kinh phí, có thể ñăng kí dịch vụ cung cấp số ñiện thoại gọi tới với tổng ñài, lúc ñó có thể nhận ñược số ñiện thoại gọi tới giúp tăng thêm thông tin cho việc quản lý.
  4. + Có thể trả lời kết quả thông qua fax, bên gửi sẽ fax cho chương trình yêu cầu theo mẫu sẵn có, chương trình sẽ xử lý và fax trả lại cho bên gửi. 4. 2. 2 Phạm vi và giới hạn của hệ thống. Do hạn chế về thời gian và kinh phí nên:
  5. - Hệ thống chưa thu ñược số ñiện thoại của cuộc gọi tới. - Hệ thống hiện chỉ ñáp ứng ñược 1 ñường truyền trong một khoảng thời gian. 4. 2. 3 Các khó khăn gặp phải + Không có thiết bị (ñiện thoại ) ñể thử nhiều trường hợp. Do ñặc thù của chương trình cần có thiết bị và ñường dây ñiện thoại nên việc bố trí thoả mãn là ñiều khó khăn, trong khi ñó không thể sử dụng ðT di ñộng ñể thí nghiệm ñược vì cước phí khá cao. Hơn nữa, ñể hệ thống hoạt ñộng cần phải mua Modem. + ðặc biệt do tính chất không ổn ñịnh của sóng ðTDð nên việc xử lý ñể ñảm bảo tính ñúng ñắn và hoạt ñộng ổn ñịnh của hệ thống là một việc làm rất vất vả. Nếu hệ thống chỉ phục vụ ðT cố ñịnh thì không cần quan tâm tới vấn ñề trên. + Do ñiều kiện kinh phí nên chất lượng thu âm ñể tạo CSDL cho Môdun TTS là chưa ñược cao.
Đồng bộ tài khoản