Thiết Kế Web Với Joomla part 16

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
170
lượt xem
125
download

Thiết Kế Web Với Joomla part 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo link thân thiện SEO/SEF Thông thường sau khi cài đặt Joomla! chúng ta dễ nhận thấy các địa chỉ URL (các đường link) của Website đều rất dài và chứa các tham số trông rất phức tạp. Để có thể đơn giản hóa các đường link này, đặc biệt là việc biến các đường link này sao cho chúng có thể chứa tiêu đề của bài viết liên quan giúp các máy tìm kiếm như Google , Yahoo dễ phát hiện ra chúng ta cần bật tính năng SEO/SEF của Joomla! ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết Kế Web Với Joomla part 16

  1. Part 17 Tạo link thân thiện SEO/SEF Thông thường sau khi cài đặt Joomla! chúng ta dễ nhận thấy các địa chỉ URL (các đường link) của Website đều rất dài và chứa các tham số trông rất phức tạp. Để có thể đơn giản hóa các đường link này, đặc biệt là việc biến các đường link này sao cho chúng có thể chứa tiêu đề của bài viết liên quan giúp các máy tìm kiếm như Google , Yahoo dễ phát hiện ra chúng ta cần bật tính năng SEO/SEF của Joomla! Trước khi bật tính năng SEO/SEF chúng ta có các địa chỉ URL dạng như sau: http://yoursite.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=5 &Itemid=6 http://yoursite.com/joomla/index.php?Itemid=27&option=com_content Sau khi bật tính năng SEO/SEF chúng ta có các địa chỉ URL tương ứng như sau: http://yoursite.com/joomla/content/view/5/6 http://localhost/joomla/Toi-uu-Website-Joomla/27-Tao-link-than-thien-SEO- SEF Bây giờ, để bật tính năng SEO/SEF các bạn thực hiện từng bước như sau: Bước 1: Xác định dạng địa chỉ Website của bạn Mở file htaccess.txt và tìm đến đoạn: Collection by traibingo 105
  2. # Uncomment following line if your webserver's URL # is not directly related to physical file paths. # Update Your Joomla/MamboDirectory (just / for root) # RewriteBase / Nếu Website của bạn có dạng http://yoursite.com/ , gõ thêm dòng: RewriteBase / Nếu Website của bạn có dạng http://yoursite.com/joomla/ , gõ thêm dòng: RewriteBase /joomla Bước 2: Đổi tên file htaccess.txt --> .htaccess Có thể đổi tên thông qua FTP hoặc công cụ quản lý file do HOSTING cung cấp Nếu bạn chạy trên localhost thì mở COMMAND - Chuyển đến thư mục chứa Joomla bằng lệnh cd, VD: cd C:/www/joomla - Sau đó đổi tên rename htaccess.txt .htaccess Bước 3: Bật SEO/SEF: Vào trang quản trị Joomla, VD: http://yoursite.com/joomla/administrator/ Nếu đang dùng Joomla 1.5 Chọn Global Configuration --> SEO Settings --> Search Engine Friendly URLs Collection by traibingo 106
  3. Nếu đang dùng Joomla 1.0.x (1.0.12) Chọn Site --> Global Confirguration --> SEO Bước 4: Các chú ý Apache Server của bạn phải nạp rewrite_module. Nếu bạn đang làm trên localhost, thì mở file httpd.conf và tìm đến dòng: #LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so bỏ dấu # ở đầu dòng đi Ngoài việc bật tính năng SEO/SEF trên chính Joomla chúng ta có thể sử dụng các phần mềm của hãng thứ ba (3rd party) để có thể có được những đường link như ý muốn. VD như: Artio JoomSEF, OpenSEF, Joomla SEF Patch, JoomSEO... Bảo mật trong joomla Phân quyền trong Joomla! 1.5 Phân quyền Joomla! ở tiền sảnh (front-end) Collection by traibingo 107
  4. Ở phần tiền sảnh, Joomla! chia làm 5 nhóm người dùng tương ứng với 5 mức truy cập khác nhau:  Guest (Khách): Là những người truy cập, sử dụng website nói chung, họ không sở hữu tài khoản nào trên hệ thống Joomla!  Registered (Thành viên): Là khách sau khi đăng ký vào của hệ thống Joomla! và trở thành thành viên chính thức của hệ thống.  Author (Tác giả): Là thành viên có quyền đăng bài hoặc đăng một vài thứ khác mà hệ thống cho phép (chẳng hạn như weblink)  Editor (Người biên soạn): Là thành viên có quyền đăng, kiểm duyệt và chỉnh sửa tất cả các bài viết (thậm chí cả những bài viết không phải của họ)  Publisher (Người xuất bản): Là người biên soạn, ngoài ra có thêm quyền quyết định việc phát hành các bài viết (chính thức xuất bản lên Website hay không) Lưu ý 1: Có thể thiết lập để mặc định tài khoản Khách (Guest) cũng là tài khoản Thành viên (Registered). Lưu ý 2: Bất cứ thành viên nào thuộc phần hậu sảnh (Back-End) cũng có thể thực hiện các thao tác mà người xuất bản (Publisher) có thể làm. Phân quyền Joomla! ở hậu sảnh (back-end) Ở phần hậu sảnh, Joomla! chia làm 3 nhóm tài khoản với 3 mức độ quyền hạn khác nhau:  Manager (Người quản lý): Là tài khoản có quyền thực hiện các thao tác quản lý cơ bản (quản lý menu, quản lý bài viết...).  Administrator (Quản trị viên): Là tài khoản có quyền thực hiện mọi thao tác, trừ việc quản lý thông tin cấu hình hệ thống, quản lý giao diện, quản lý ngôn ngữ, quản lý các tài khoản siêu quản trị.  Super Administrator (Siêu quản trị): Là tài khoản có đặc quyền cao nhất, có thể thực hiện mọi hành động. Collection by traibingo 108
  5. Collection by traibingo 109
  6. Thuật ngữ:  Front-end (Frontend): Phần tiền sảnh hay phần mặt trước, phần mặt tiền phía trang chủ mà ai cũng có thể trông thấy.  Back-end (Backend): Phần hậu sảnh hay phần quản trị là vùng chỉ dành cho các thành viên có quyền quản trị hệ thống Joomla!.  ACL (Access Control List): Danh sách điều khiển truy cập (trong bài viết này sử dụng khái niệm Phân quyền cho dễ hiểu). Keyword:  phân quyền, quản trị, khách, người đăng ký, tác giả, người biên soạn, người xuất bản, quản lý, thành viên, đăng, kiểm duyệt, tiền sảnh, hậu sảnh, tài khoản, danh sách điều khiển truy cập Collection by traibingo 110
  7.  joomla, administrator, manager, publisher, editor, author, registered, guest, front-end, back-end, acl, access control list Collection by traibingo 111
Đồng bộ tài khoản