Thiết lập 2 DC chạy song song

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Nam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
168
lượt xem
83
download

Thiết lập 2 DC chạy song song

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn cách thiết lập 2 DC chạy song song.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết lập 2 DC chạy song song

  1. 1Thiết lập 2 DC chạy song song 2 Hệ thống file phân tán (Distributed file system - DFS) 3 Giới thiệu về 5 chức năng Operation Master Bài viết gồm 3 phần : Phần I :Thiết lập 2 Domain Controller chạy song song Bài viết này gồm 5 bước : - Bước 1 : Dựng Domain Controller cho Server1 - Bước 2 : Dùng Server2 join Domain vào Server1 - Bước 3 : Dựng Domain Controller cho máy Server2 - Bước 4 : Dựng DNS cho Server2 - Bước 5 : Bật Gobal Catalog - Bước 6 : Tạo user logon - Bước 7 : Dùng máy Client join Domain và test thử bằng cách tắt 1 trong 2 Domain Controller. 1/ Máy Server 1 : Đặt IP tĩnh cho DC theo các tham số sau: IP: 192.168.1.1 NetMask: 255.255.255.0 Preferred DNS Server: 192.168.1.1 (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture001.jpg) Vào Start -> Run -> Chạy chương trình DCPROMO để nâng cấp lên lên Domain Controller (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/1-2.jpg)
  2. Cửa sổ "Active Directory Installation Wizard" , nhấn Next (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture002.jpg) Domain Controller Type, chọn Domain controller for a new domain và click next (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture004.jpg)
  3. Ở khung Ceate New Domain, chọn Domain in a new forest (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture005.jpg) Khung New Domain Name, điền vào domains của bạn (ở đây là nhatnghe.com) (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture006.jpg) NetBIOS Domain Name, để nguyên giá trị mặc định (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture007.jpg) Chọn giá trị mặc định cho các thư mục chứa cấu hình hệ thống (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture008.jpg) (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture009.jpg) DNS Registration Diagnostics, chọn Install and configure the DNS server on this computer, and set this computer to use this DNS server as its preferrend DNS server (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture010.jpg) Permissions, chọn Permissions compatible only with Windows 2000 or Windows Server 2003 operating systems .... (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture011.jpg) Dicrectory Services Restore Mode Administrator Password, điền password nếu bạn cần (ở đây tôi để trắng) (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture012.jpg) Màn hình tóm tắt thông số cài đặt (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture013.jpg)
  4. Den cua so nay, cac ban doi 1 chut (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture014.jpg) Đến đây thì đã thành công, chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt và reboot lại. (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture015.jpg) Sau khi reboot lại thì tạo user tên “u1” , password: 123 Start / Programs / Administrative Tools / Active Directory Users and Computer / click nút phải chuột trên OU Users / New / User (IMG:http://www.nhatnghe.com/FORUM/undefined/images/statusicon/wol_error.gif) Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 800x600(IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/1-3.jpg) http://www.angiangonline.net/diendan/index.php?showtopic=1106 http://thuvien-it.net/home/tinhoc/view.asp?act=3_3&lv=4&cid=5&sid=28&lid=125
Đồng bộ tài khoản