Thiết lập đường thở cấp cứu (Phần 8)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
74
lượt xem
23
download

Thiết lập đường thở cấp cứu (Phần 8)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các phương pháp đặt NKQ: Mở thông khí quản qua màng nhẫn giáp (cricothyrotomy) * Bằng kim (Needle Cricothyrotomy) Mở khí quản qua màng nhẫn giáp bằng kim là xuyên kim lớn (10G) qua mành nhẫn giáp vào đường thở. Khi đặt xong, thông khí qua kim. Phương pháp này ít sử dụng, tuy nhiên là phương pháp để cứu vãn trong tình huống không thể thông khí, không thể oxy hoá máu (CICO).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết lập đường thở cấp cứu (Phần 8)

  1. VI. CÁC PP ĐẶT NKQ Mở thông khí quản qua màng nhẫn giáp (cricothyrotomy) * Bằng kim (Needle Cricothyrotomy)  Mở khí quản qua màng nhẫn giáp bằng kim là xuyên kim lớn (10G) qua mành nhẫn giáp vào đường thở. Khi đặt xong, thông khí qua kim.  Phương pháp này ít sử dụng, tuy nhiên là phương pháp để cứu vãn trong tình huống không thể thông khí, không thể oxy hoá máu (CICO).
  2. Mở thông khí quản qua màng nhẫn giáp (cricothyrotomy)
  3. VI. CÁC PP ĐẶT NKQ Mở thông khí quản qua màng nhẫn giáp (cricothyrotomy) * Qua ống NKQ
  4. VI. CÁC PP ĐẶT NKQ * Qua ống NKQ
  5. CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN NH
  6. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ron M. Walls (2006), Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice, 6th ed, Part I, Sect I, Chapt.1 , Copyright © 2006 Mosby, Inc. 2. Michael Lutes Laura R. Hopson (2006), “Tracheal Intubation”, Clinical Procedures in Emergency Medicine, 4th ed, Sect. II, Chapt.4, Copyright © 2007 Elsevier Inc. 3. Elifce Cosar (2006), “Airway Management and Endotracheal Intubation”, Manual of Intensive Care Medicine, 4th Edition, Chapt.1, pp:4-8. Copyright ©2006 Lippincott Williams & Wilkins 4. Walls, Ron M.; Murphy, Michael F.(2004),“Airway Management Techniques ”, Manual of Emergency Airway Management, 2nd Edition, sect.II, Copyright ©2004 Lippincott Williams & Wilkins.
  7. TÀI LIỆU THAM KHẢO 5. Walls, Ron M.; Murphy, Michael F.(2008), “Approach to the Airway”, Manual of Emergency Airway Management, 3rd Edition, sect.1, Copyright ©2008 Lippincott Williams & Wilkins. 6. Irwin, Richard S.; Rippe, James M.(2008), “Procedures and Techniques”, Irwin and Rippe's Intensive Care Medicine, 6th Edition, sect.I, Copyright ©2008 Lippincott Williams & Wilkins and James M. Rippe, M.D.). 7. Scott A. Doak (2003), “Airway Management”, Emergency Medicine: An Approach to Clinical Problem-Solving, 2nd ed, sect.I, Chapt.2, Copyright © 2003 W. B. Saunders. 8. Eric F. Reichman, PhD, MD, FAAEM, FACEP, Robert R. Simon, MD, FAAEM (2007), “Respiratory Procedures ”, sect.I, Emergency Medicine Procedures, Copyright ©2007 The McGraw- Hill Companies.
  8. TÀI LIỆU THAM KHẢO 9. O. John Ma, M.D, David M. Cline, M.D (2007), “Resuscitative Problems and Techniques”, Emergency Medicine Manual, 6th Edition, sect.I, Copyright ©2007 The McGraw-Hill Companies. 10. Rebecca C. Bowers, MD, &, Jeffrey D. Weaver, MD (2008), “Compromised Airway”, Current diagnosis and treatment emergency medicine 6th ed.Chapt.8, Copyright © 2008 by The McGraw-Hill Companies, Inc. 11. George Kovacs, MD (2008), “Tracheal intubation by direct laryngoscopy”, Airway Management in Emergencies , Chapt.5, pp53-92. 12. Anoop Nambiar, MD (2008), “Endotracheal tube management”, Uptodate 16.1
  9. TÀI LIỆU THAM KHẢO 13. Aaron E Bair, MD (2008), “Rapid sequence intubation in adults”, Uptodate 16.1. 14. David Caro, MD (2008), “Sedative and induction agents for intubation”, Uptodate 16.1 15. David Caro, MD (2008), “Neuromuscular blocking agents (NMBA) for intubation”, Uptodate 16.1.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản