Thiếu năng lực quản lý: Đâu là giải pháp?

Chia sẻ: banhtalong

Chính sự kém cỏi lại là nguyên nhân của việc không nhận ra sự kém cỏi. Cái vòng luẩn quẩn đó của các nhà quản lý thiếu năng lực thường gây không ít thiệt hại cho công ty của bạn. Nhà lãnh đạo nên làm gì để hạn chế, và thậm chí khắc phục điều này? Các giáo sư nói gì về quản lý kém? Dilbert đã rất đúng. Những nhà quản lý thực sự kém là những người không có khả năng nhận ra sự kém cỏi của mình. ...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản