Thơ tiếng anh

Chia sẻ: teen_lovestory

Tài liệu tham khảo về Thơ tiếng anh giúp các bạn học thuộc môn tiếng anh nhanh nhất...

Nội dung Text: Thơ tiếng anh

SKY trời, EARTH đất, CLOUD mây
RAIN mưa WIND gió, DAY ngày NIGHT đêm WHAT TIME là hỏi mấy giờ
HIGH cao HARD cứng SOFT mềm CLEAR trong, CLEAN sạch, mờ mờ là DIM
REDUCE giảm bớt, ADD thêm, HI chào Gặp ông ta dịch SEE HIM
SWIM bơi, WADE lội, DROWN chìm chết trôi
LONG dài, SHORT ngắn, TALL cao
HERE đây, THERE đó, WHICH nào, WHERE đâu MOUNTAIN là núi, HILL đồi
SENTENCE có nghĩa là câu VALLEY thung lũng, cây sồi OAK TREE
LESSON bài học RAINBOW cầu vòng Tiền đóng học phí SCHOOL FEE
Cho tôi dùng chữ GIVE ME chẳng lầm
WIFE là vợ HUSBAND chồng
DADY là bố PLEASE DON'T xin đừng STEAL tạm dịch cầm nhầm
DARLING tiếng gọi em cưng Tẩy chay BOYCOTT, gia cầm POULTRY
MERRY vui thích cái sừng là HORN CATTLE gia súc, o¬ng BEE
SOMETHING TO EAT chút gì để ăn
TEAR là xé, rách là TORN
TO SING là hát A SONG một bài LIP môi, TONGUE lưỡi, TEETH răng
TRUE là thật, láo: LIE EXAM thi cử, cái bằng LICENSE
GO đi, COME đến, một vài là SOME BODY chính là tầm thân
YOUNG SPIRIT tinh thần trẻ trung
Đứng STAND, LOOK ngó, LIE nằm
FIVE năm, FOUR bốn, HOLD cầm, PLAY chơi TO MISS có nghĩa nhớ nhung
A LIFE là một cuộc đời Tương tư LOVESICK, CRAZY khùng, MAD điên
HAPPY sung sướng, LAUGH cười, CRY kêu CURVE cong, STRAIGHT thẳng, TILT nghiêng
SILVER là bạc, MONEY tiền, vàng GOLD
GLAD mừng, HATE ghét, LOVE yêu
CHARMING duyên dáng, diễm kiều GRACEFUL STILL có nghĩa: vẫn còn
SUN SHINE trời nắng, trăng MOON HEALTHY khỏe manh, nước non COUNTRY
WORLD là thế giới, sớm SOON, LAKE hồ YOUNG MAN là đấng nam nhi
GIRL là con gái, BOY thì con trai
Dao KNIFE, SPOON muỗng, cuốc HOE
CLEAR trong, DARK tối, khổng lồ GIANT TOMORROW tức ngày mai
GAY vui, DIE chết, NEAR gần OUR FUTURE dịch tương lai chúng mình
SORRY xin lỗi, DULL đần, WISE khôn FRIEND bằng hữu, LOVE tình
BEAUTY nhan sắc, pretty xinh, BOAT thuyền
BURY có nghĩa là chôn
Chết DIE, DEVIL quỹ, SOUL hồn, GHOST ma CONTINUOUS liên miên
Xe hơi du lịch là CAR ANCESTOR tức tổ tiên ông bà
SIR ngài, LORD đức, thưa bà MADAM NEGLIGENT là lơ là
GET ALONG tức thuận hòa với nhau
ONE THOUSAND là một ngàn
WEEK là tuần lể, YEAR năm, HOUR giờ PLEASURE vui sướng, PAIN đau
WAIT THERE đứng đó đợi chờ POOR nghèo, FAIR kha', RICH giàu Cry la
NIGHTMARE ác mộng, DREAM mơ, PRAY cầu  TRIUMPH SONG khải hoàn ca
HISTORY sử, OLD già , NEW tân
Trừ ra EXCEPT, DEEP sâu
DAUGHTER con gái, BRIDGE cầu, POND ao HUMANE la có lòng nhân
ENTER là hãy đi vào DESIRE ao ước, NEED cần, NO không
CORRECT là đúng, FALL nhào, WRONG sai PINE TREE là cây thông
BANANA chuối, ROSE hồng, LOTUS sen
SHOULDER la` cái bả vai
WRITER văn sĩ, cái đài RADIO LIP môi, MOUTH miệng., TEETH răng
A BOWL là một cái tô EYE la con mắt, WAX ghèn, EAR tai
Chữ TEAR nước mắt, TOMB mồ, nhai CHEW GLOVE găng SOCK vớ, THICK dầy
ANKLE mắt cá, HAND tay SIT ngồi
NEEDLE kim, THREAD chỉ may SEW
Kẻ thù độc ác CRUEL FOE , ERR lầm YOU anh, HE nó I tôi
HIDE là trốn, SHELTER hầm THEY là chúng nó, WE thời chúng ta
SHOUT la la hét, nói thầm WHISPER WINDOW cửa sổ, HOUSE nhà
DOOR là cửa chính, OIL là dầu ăn Burry có nghĩa là chôn 
Our souls tạm dịch linh hồn chúng ta 
YARD vườn, GRASS cỏ, COURT sân Xe hơi du lịch là car 
WALL tường FENCE dậu CEILING trần PICTURE tranh FINE tốt, YOUNG trẻ, OLD già
BLACK đen RED đỏ BLUE xanh GOOD hay, BAD dở, ngộ là FUNNY
YELLOW vàng, GREY xám, ORANGE cam, THICK dày Cà phê dùng chữ COFFEE, 
UGLY xấu xí, CUTE là xinh xinh
BROWN nâu, WHITE trắng, LUCK may
Gia vi la chữ SPICE, SUGAR đường LONG dài , SHORT ngắn, TALL cao 
STINK hôi, PERFUME mùi hương HERE đây, THERE đó, WHICH nào, WHERE đâu 
EVER mãi mãi, OFTEN thường, ALWAYS luôn SENTENCE có nghĩa là câu 
LESSON bài học ,RAINBOW cầu vòng 
JOY vui, PLEASURE sướng, SAD buồn
BIBLE kinh thánh, BELL chuông, CHURCH nhà thờ HUSBAND là đức ông chồng 
POEM là một bài thơ DADDY cha bố, PLEASE DON'T xin đừng 
PRIEST linh muc, CHESS cờ, GAME chơi DARLING tiếng gọi em cưng 
MERRY vui thích cái sừng là HORN 
LIFE END la hết cuộc đời
OUT OF LUCK là hết thời cơ may Rách rồi xài đỡ chữ TORN 
TRADE là trao đổi CHANGE thay TO SING là hát A SONG một bài 
SOUR chua, SWEET ngọt, HOT cay, TASTY bùi Nói sai sự thật TO LIE 
Long dài, short ngắn, tall cao GO đi, COME đến, một vài là SOME 
Here đây, there đó, which nào, where đâu
Sentence có nghĩa là câu Đứng STAND, LOOK ngó, LIE nằm 
Lesson bài học, rainbow cầu vồng FIVE năm, FOUR bốn, HOLD cầm, PLAY chơi 
ONE LIFE là một cuộc đời 
Còn wife là vợ, son là con trai HAPPY sung sướng, LAUGH cười, CRY kêu 
Second thì đứng thứ hai
First là thứ nhất, third về thứ ba LOVER đích thực người yêu 
Skin có nghĩa là da CHARMING duyên dáng, mỹ miều GRACEFUL 
Mặt trăng là chữ THE MOON 
Poem là một bài thơ WORLD là thế giới , sớm SOON, LAKE hồ 
The end kết thúc, xin mời say thêm
Dao KNIFE, SPOON muỗng, cuốc HOE 
Husband là đức ông chồng  Đêm NIGHT, DARK tối, khổng lồ là GIANT 
Daddy cha bố, please don't xin đừng  GAY vui, DIE chết, NEAR gần 
Darling tiếng gọi em cưng  SORRY xin lỗi , DULL đần, WISE khôn 
Merry vui thích, cái sừng là horn
BURY có nghĩa là chôn 
Rách rồi xài đỡ chữ torn  OUR SOULS tạm dịch linh hồn chúng ta 
To sing là hát, a song một bài  Xe hơi du lịch là CAR 
Nói sai sự thật to lie  SIR ngài, LORD đức, thưa bà MADAM 
Go đi, come đến, một vài là some
THOUSAND là đúng mười trăm 
Đứng stand, look ngó, lie nằm  Ngày DAY , tuầ n WEEK, YEAR năm, HOUR giờ 
Five năm, four bốn, hold cầm, play chơi  WAIT THERE đứng đó đợi chờ 
One life là một cuộc đời  NIGHTMARE ác mộng, DREAM mơ , PRAY cầu 
Happy sung sướng, laugh cười, cry kêu
Trừ ra EXCEPT, DEEP sâu 
Lover tạm dịch ngừơi yêu  DAUGHTER con gái, BRIDGE cầu, POND ao 
Charming duyên dáng, mỹ miều graceful  ENTER tạm dịch đi vào 
Mặt trăng là chữ the moon  Thêm FOR tham dự lẽ nào lại sai 
World là thế giới, sớm soon, lake hồ
SHOULDER cứ dịch là vai 
Dao knife, spoon muỗng, cuốc hoe  WRITER văn sĩ, cái đài RADIO 
Đêm night, dark tối, khổng lồ giant  A BOWL là một cái tô 
Fund vui, die chết, near gần  Chữ TEAR nước mắt ,TOMB mồ MISS cô 
Sorry xin lỗi, dull đần, wise khôn
May khâu dùng tạm chữ SEW 
Kẻ thù dịch đại là FOE chẳng lầm  EXAM có nghĩa kỳ thi 
SHELTER tạm dịch là hầm  NERVOUS nhút nhát, MOMMY mẹ hiền. 
Chữ SHOUT la hét, nói thầm WHISPER 
REGION có nghĩa là miền, 
WHAT TIME là hỏi mấy giờ  INTERUPTED gián đoạn còn liền NEXT TO. 
CLEAR trong, CLEAN sạch, mờ mờ là DIM  COINS dùng chỉ những đồng xu, 
Gặp ông ta dịch SEE HIM  Còn đồng tiền giấy PAPER MONEY. 
SWIM bơi ,WADE lội, DROWN chìm chết trôi 
HERE chỉ dùng để chỉ tại đây, 
MOUNTAIN là núi, HILL đồi  A MOMENT một lát còn ngay RIGHT NOW, 
VALLEY thung lũng, cây sồi OAK TREE  BROTHERS­IN­LAW đồng hao. 
Tiền xin đóng học SCHOOL FEE  FARM­WORK đồng áng, đồng bào FELLOW­COUNTRYMAN 
Cho tôi dùng chữ GIVE ME chẳng lầm  NARROW­MINDED chỉ sự nhỏ nhen, 
TO STEAL tạm dịch cầm nhầm  OPEN­HENDED hào phóng còn hèn là MEAN. 
Tẩy chay BOYCOTT, gia cầm POULTRY  Vẫn còn dùng chữ STILL, 
CATTLE gia súc , ong BEE  Kỹ năng là chữ SKILL khó gì! 
SOMETHING TO EAT chút gì để ăn 
LIP môi, TONGUE lưỡi , TEETH răng  GOLD là vàng, GRAPHITE than chì. 
EXAM thi cử, cái bằng LICENSE MUNIA tên gọi chim ri 
LOVELY có nghĩa dễ thương  KESTREL chim cắt có gì khó đâu. 
PRETTY xinh đẹp thường thường sơ sơ  MIGRANT KITE là chú diều hâu 
WARBLER chim chích, hải âu PETREL 
LOTTO là chơi lô tô 
Nấu ăn là cook, WASH CLOTHES giặt đồ  STUPID có nghĩa là khờ, 
PUSH thì có nghĩa đẩy, xô  Đảo lên đảo xuống, STIR nhiều nhiều. 
MARRIAGE đám cưới, SINGLE độc thân  HOW MUCH hỏi giá bao nhiêu. 
TOO MUCH nhiều quá, A FEW một vài 
FOOT thì có nghĩa bàn chân 
FAR là xa cách còn gần là NEAR  RIGHT là đúng, WRONG là sai 
SPOON có nghĩa cái thìa  CHESS là cờ tướng, đánh bài PLAYING CARD 
Toán trừ SUBTRACT, toán chia DIVIDE  FLOWER có nghĩa là hoa 
HAIR là mái tóc, da là SKIN 
DREAM thì có nghĩa giấc mơ 
MONTH thì là tháng, thời giờ là TIME  Buổi sáng thì là MORNING 
JOB thì có nghĩa việc làm  KING là vua chúa, còn QUEEN nữ hoàng 
LADY phái nữ, phái nam GENTLEMAN  WANDER có nghĩa lang thang 
Màu đỏ là RED, màu vàng YELLOW 
CLOSE FRIEND có nghĩa bạn thân 
LEAF là chiếc lá, còn SUN mặt trời  YES là đúng, không là NO 
FALL DOWN có nghĩa là rơi  FAST là nhanh chóng, SLOW chậm rì 
WELCOME chào đón, mời là INVITE  SLEEP là ngủ, GO là đi 
WEAKLY ốm yếu HEALTHY mạnh lành
SHORT là ngắn, LONG là dài 
Mũ thì là HAT, chiếc hài là SHOE 
AUTUMN có nghĩa mùa thu 
WHITE là trắng, GREEN là xanh 
SUMMER mùa hạ, cái tù là JAIL 
HARD là chăm chỉ , học hành STUDY 
Ngọt là SWEET, kẹo CANDY 
DUCK là vịt, PIG là heo 
BUTTERFLY là bướm, BEE là con ong 
RICH là giàu có, còn nghèo là POOR 
CRAB thì có nghĩa con cua 
RIVER có nghĩa dòng sông 
CHURCH nhà thờ đó, còn chùa TEMPLE 
WAIT for có nghĩa ngóng trông đợi chờ
DIRTY có nghĩa là dơ 
AUNT còn có nghĩa dì, cô 
Bánh mì BREAD, còn bơ BUTTER 
CHAIR là cái ghế, cái hồ là POOL 
LATE là muộn, sớm là SOON 
Bác sĩ thì là DOCTOR 
HOSPITAL bệnh viện, SCHOOL là trường 
Y tá là NURSE, TEACHER giáo viên 
MAD dùng chỉ những kẻ điên, 
DEW thì có nghĩa là sương 
EVERYWHERE có nghĩa mọi miền gần xa. 
HAPPY vui vẻ, chán chường WEARY 
A SONG chỉ một bài ca.  MADMAN có nghĩa người điên 
Ngôi sao dùng chữ STAR, có liền!  PRIVATE có nghĩa là riêng của mình 
FIRSTLY có nghĩa trước tiên  Cảm giác là chữ FEELING 
SILVER là bạc, còn tiền MONEY  CAMERA máy ảnh hình là photo 

BISCUIT là cái bánh quy  Động vật là ANIMAL 
CAN là có thể, PLEASE vui lòng  BIG là to lớn, LITTLE nhỏ nhoi 
WINTER có nghĩa mùa đông  ELEPHANT là con voi 
IRON là sắt còn đồng COPPER  GOBY cá bống, cá mòi SARDINE 
tỏi là GARLIC, hành Onion
Kẻ giết người là KILLER  Angry tức tối, carefee vô tư
Cảnh sát POLICE, LAWYER luật sư 
EMIGRATE là di cư  Mỏng mảnh thì là chữ THIN 
Bưu điện post OFFICE, thư từ là MAIL  Cổ là chữ NECK, còn CHIN cái cằm 
VISIT có nghĩa viếng thăm 
FOLLOW có nghĩa đi theo  Lie down có nghĩa là nằm nghỉ ngơi 
SHOPPING mua sắm còn SALE bán hàng 
SPACE có nghĩa không gian  MOUSE con chuột, bat con dơi 
Hàng trăm HUNDRED, hàng ngàn THOUSAND  SEPARATE có nghĩa tách rời, chia ra 
GIFT thì có nghĩa món quà 
STUPID có nghĩa ngu đần  GUEST thì là khách chủ nhà HOUSE OWNER 
Thông minh SMART, EQUATION phương trình 
TELEVISION là truyền hình  Bệnh ung thư là CANCER 
Băng ghi âm là TAPE, chương trình PROGRAM  Lối ra EXIT, ENTER đi vào 
UP lên còn xuống là DOWN 
HEAR là nghe WATCH là xem  BESIDE bên cạnh, ABOUT khoảng chừng 
ELECTRIC là điện còn LAMP bóng đèn 
PRAISE có nghĩa ngợi khen  STOP có nghĩa là ngừng 
CROWD đông đúc, lấn chen HUSTLE  OCEAN là biển, rừng là JUNGLE 
SILLY là kẻ dại khờ, 
CAPITAL là thủ đô  Khôn ngoan SMART, đù đờ LUGGISH 
CITY thành phố, LOCAL địa phương 
COUNTRY có nghĩa quê hương  Hôn là KISS, KISS thật lâu. 
FIELD là đồng ruộng còn vườn GARDEN  Cửa sổ là chữ WINDOW 
Chốc lát là chữ MOMENT  SPECIAL đặc biệt NORMAL thường thôi 
FISH là con cá, CHICKEN gà tơ  LAZY... làm biếng quá rồi 
NAIVE có nghĩa ngây thơ  Ngồi mà viết tiếp một hồi DIE SOON 
POET thi sĩ, GREAT WRITER văn hào  Hứng thì cứ việc GO ON 
Còn không STOP ta còn nghỉ ngơi.
TALL thì có nghĩa là cao 
SHORT là thấp ngắn, còn chào HELLO  Hear là nghe watch là xem
UNCLE là bác, ELDERS cô.  Electric là điện còn lamp bóngđèn
SHY mắc cỡ, COARSE là thô. 
Praise có nghĩa ngợi khen
Crowdđông đúc, lấn chen hustle
COME ON có nghĩa mời vô, 
Capital là thủ đô
GO AWAY đuổi cút, còn vồ POUNCE. 
City thành phố, local địa phương
POEM có nghĩa là thơ, 
Country có nghĩa quê hương
STRONG khoẻ mạnh, mệt phờ DOG­TIERED. 
Field làđồng ruộng, vườn là garden
Chốc lát là chữ moment
Bầu trời thường gọi SKY, 
LIFE là sự sống còn die lìa đời  Fish là con cá, chicken gà tơ
SHED TEARS có nghĩa lệ rơi  Naive có nghĩa ngây thơ
FULLY là đủ, nửa vời by HALVES  Poet thi sĩ, great writer văn hào
Tall có nghĩa là cao
Ở lại dùng chữ STAY, 
Short là ngắn thấp, chào thì là hi
Bỏ đi LÀ leave còn nằm là LIE. 
Mắc cỡ lại là chữ shy
TOMORROW có nghĩa ngày mai 
Life là sự sống, pased away qua đời 
Hoa sen LOTUS, hoa lài JASMINE 
Shed tears có nghĩa lệ rơi
Sunny ánh nắng, bầu trời sky
Tomorrow là ngày mai
Hoa sen lotus, hoa lài jasmine
Madman có nghĩa người điên
Private có nghĩa là riêng của mình
Cảm giác là chữ feeling
Camera máyảnh, hình là photo
Động vật là animal
Big là to lớn, little nhỏ nhoi
Elephant là con voi
Goby cá bống, cá mòi sardine
Mỏng manh thì là chữ thin
Cổ là chữ neck, còn chin cái cằm
Visit có nghĩa viếng thăm
Lie down có nghĩa là nằm nghỉ ngơi
Rat con chuột, bat con dơi
Separate có nghĩa tách rời, chia ra
Gift thì có nghĩa món quà
Guest thì là khách, chủ nhà house owner
Bệnh ung thư là cancer
Lối ra exit, enter đi vào
Up lên, còn xuống là down
Beside bên cạnh, about khoảng chừng
Stop có nghĩa là ngừng
Ocean là biển, rừng là jungle
Cửa sổ là chữ window
Special đặc biệt, normal thường thôi
Lazy làm biếng quá rồi
Em xin finish cái này ở đây !
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản