Thỏa thuận cho phép tạm nhập, tái xuất và sử dụng thiết bị thông tin (cho các đoàn ngoại giao, triển lãm giới thiệu công nghệ)

Chia sẻ: Anh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
66
lượt xem
4
download

Thỏa thuận cho phép tạm nhập, tái xuất và sử dụng thiết bị thông tin (cho các đoàn ngoại giao, triển lãm giới thiệu công nghệ)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ về Vụ Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông - Vụ Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông sau khi xem xét đồng ý gửi công văn cho Cục Tần Số, Vụ Lễ Tân - Bộ Ngoại giao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thỏa thuận cho phép tạm nhập, tái xuất và sử dụng thiết bị thông tin (cho các đoàn ngoại giao, triển lãm giới thiệu công nghệ)

  1. Thủ tục hành chính Viễn thông và Internet-Vụ Viễn thông Thỏa thuận cho phép tạm nhập, tái xuất và sử dụng thiết bị thông tin (cho Tên thủ tục : các đoàn ngoại giao, triển lãm giới thiệu công nghệ) Cơ quan Vụ Viễn thông thực hiện : Nội dung : Thỏa thuận cho phép tạm nhập, tái xuất và sử dụng Thủ tục thiết bị thông tin (cho các đoàn ngoại giao, triển lãm giới thiệu công nghệ) - Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ về Vụ Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông - Trình tự thực hiện: - Vụ Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông sau khi xem xét đồng ý gửi công văn cho Cục Tần Số, Vụ Lễ Tân - Bộ Ngoại giao. - Trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông- 18- - Cách thức thực hiện; Nguyễn Du- Hà Nội; - Thông qua hệ thống bưu chính.. - Công văn yêu cầu cho tạm nhập tái xuất và sử dụng thiết bị viễn thông. - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Cấu hình mạng sử dụng và phạm vi hoạt động của thiết bị viễn thông. Số lượng hồ sơ: 1 (bộ) - Thời hạn giải quyết: - Đối tượng thực hiện thủ tục Tổ chức hành chính: Cá nhân - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Viễn thông – Bộ - Cơ quan thực hiện thủ tục Thông tin và Truyền thông hành chính: - Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Tần Số- Bộ Thông tin và Truyền thông; Vụ Lễ Tân- Bộ Ngoại giao - Tổng cục An ninh - Bộ Công An. - Kết quả thực hiện thủ tục Văn bản chấp thuận hành chính: - Lệ phí (nếu có): Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không (nếu có và đề nghị đính kèm): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không thủ tục hành chính (nếu có): Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 của Chính - Căn cứ pháp lý của thủ tục phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông hành chính: Nghị định 24/2004/NĐ- CP ngày 14/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh BCVT về Tần số Vô tuyến điện

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản