Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch

Chia sẻ: phihung

Trình tự thực hiện: - Gửi hồ sơ xin thoả thuận kiến trúc quy hoạch tới cơ quan quản lý quy hoạch - Sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo đúng thời hạn quy định

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản