Thoái hóa đất và mối quan hệ giữa thoái hóa đất với xói mòn đất

Chia sẻ: bengoc303

Thoái hoá đất đai là dấu hiệu chung của sự suy giảm nhất thời hoặc thường xuyên khả năng sản xuất của đất đai (UNEP, 1992). Hoặc có thể định nghĩa thoái hóa đất là những quá trình thay đổi các tính chất lý-hóa-sinh học của đất dẫn đến đất giảm ( hoặc mất ) khả năng thực hiện các chức năng của mình.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản