Thời gian hoàn vốn trong kinh doanh

Chia sẻ: hoanghoaht

Khoảng thời gian cần thiết để tổng thu nhập của dự án trong thời gian đó vừa đủ bù đắp tổng vốn đầu tư của toàn bộ dự án.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thời gian hoàn vốn trong kinh doanh

Thời gian hoàn vốn
Payback Period
-Phạm Hương Giang
Nhóm thuyết trình:
-Lê Anh Tú
Khái niệm

Khoảng thời gian cần thiết để tổng thu nhập
của dự án trong thời gian đó vừa đủ bù đắp
tổng vốn đầu tư của toàn bộ dự án.

PP n

∑ TRi = ∑ Ci
i =0 i =0
Ý nghĩa

Sau bao nhiêu lâu sẽ thu hồi được toàn bộ
o

vốn đầu tư
Xem xét được độ linh hoạt của vốn đầu tư
o

Là mốc để so sánh giữa các phương án đầu
o


Được đánh giá cao trong 2 trường hợp:
o

Dự án có độ rủi ro cao
Cần thay đổi cơ cấu tài chính
Với TR = const:
n

∑Ci
PP = i =0
     
TR
Ci: Tổng số vốn đầu tư
TR = LR+ KH+ LV + Thu hồi NCVLĐ
LR = DT – CP – Thuế TNDN
CP = CPhoatdong + KH
Thuế TNDN = Thuế suất x (TR – CP)
VD1: Một công ty quyết định mua 1 dây chuyền sản
xuất trị giá $50.000. Mỗi năm công ty này thu về
$20.000.
Hỏi thời gian hoàn vốn là bao lâu ?
$50.000
$20.000
Thời gian hoàn vốn = = 2,5 năm hay 2 năm 6
tháng.
VD2: Một dự án đầu tư dự kiến tổng vốn
đầu tư là 40 triệu USD trong đó đầu tư
mua sắm tài sản cố định là 30 triệu USD.
Tài sản cố định được khấu hao đều và
khấu hao hết trong 5 năm (đây chính là thời
gian hoạt động của dự án). Doanh thu của
DA là 50 triệu USD/năm. CP hàng năm
(chưa tính khấu hao) là 20 triệu USD. Thuế
suất thuế TNDN là 25%. Giả sử DA không
sử dụng vốn vay.Tính thời gian hoàn vốn
của dự án.
Bài
Tóm
giả
tắ t
i
n

∑Ci = 40
i =0 LR = DT – CPhoatdong – KH – TNDN
= 50 - 20 - 6 – 25% (50 – 20 – 6)
CPcodinh = 30
= 18
Thu hồi NCVLĐ = 10
T/g = 5 năm
TR = LR + KH + LV + Thu hồi NCVLĐ
DT = 50
= 18 + 6 + 0 + 0 = 24
CPhoatdong= 20
Thuế suất = 25% 40 2
PP = = 1 = 1 năm 8 tháng
KH đều 5 năm 24 3
30
KH = =6
5
Với TR thay đổi:
Dùng phương pháp kẻ bảng lưu chuyển tiền tệ:

VD3: Việc đầu tư 1 dây chuyền sản xuất trị giá $50.000 giúp cho
doanh nghiệp thu về $15.000 trong năm thứ nhất, $25.000 trong năm
2 và $30.000 trong năm 3. Tính thời gian hoàn vốn?

Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3

Doanh thu 15000 25000 30000

Dòng tiền (50000) (35000) (10000) 20000


Ta thấy: Sự hoàn vốn xảy ra ở giữa năm thứ 2 và năm thứ 3.
Để tìm chính xác khoảng thời gian xảy ra hoàn vốn, chia khoản còn
lỗ (10.000) cho dòng tiền vào của năm 3 (30000)
năm = 2.33 năm = 2 năm 4 tháng
VD2: Một dự án đầu tư dự kiến tổng vốn đầu tư là 40
triệu USD trong đó đầu tư mua sắm tài sản cố định là 30
triệu USD. Thời gian của dự án là 5 năm. Doanh thu của
DA là 50 triệu USD/năm. CP hoạt động hàng năm (chưa
tính khấu hao) là 20 triệu USD. Thuế suất TNDN là 25%.
Giả sử DA không sử dụng vốn vay.

Tính thời gian hoàn vốn nếu khấu hao tài sản cố định có
sự thay đổi như sau:
2 triệu USD khấu hao đều với tỷ lệ 50%/năm
15 triệu USD khấu hao đều và hết trong 3 năm
Số tài sản cố định còn lại khấu hao đều với tỷ lệ
khấu hao 10%/năm.
Hỏi thời gian hoàn vốn của dự án có gì thay đổi?
Năm 0 1 2 3 4 5
DT 50 50 50 50 50

KH 1+5+1.3 1+5+1.3 5+1,3 1.3 1.3
=7.3 =7.3 =6.3
CP (có KH) (20+7.3 (20+7.3 (20+6.3 (20+1.3 (20+1.3
=27.3) =27.3) =26.3) =21.3) =21.3)
Thuế [25%x(50­ [25%x(50­ [25%x(50­ [25%x(50­ [25%x(50­
27.3)] 27.3)] 26.3)] 21.3)] 21.3)]
=5.675 =5.675 =5.925 =7.125 =7.125
Thu hồi  0 0 0 0 10
NCVLĐ
Thu nhập (40) 24.325  24.325 24.075 22.875 32.875

Dòng tiền (40) (15.675) (8.65) 15.425 38.3 71.175
Vậy thời gian hoàn vốn là 2 năm 4 tháng 12 ngày
Hai dự an A và B có
́
̀
Dòng tiên PP
cung thời gian hoan
̀ ̀
vôn nhưng dự an A
́ ́
A
được chon vì có dong
̣ ̀
B
tiên ban đâu lớn hơn
̀ ̀
Thời gian
PP


Dự an C được coi là
́
C
tôt hơn D cho dù D có
́
̀ ̣̀ ́
dong thu dai han đang
D
kể hơn
C D
Giả định tỉ lệ chiết khấu là
10%. FV= PV (1+r)n
Năm 0 1 2 3 4 5

Doanh  (5000) 1500 1500 1500 1500 1500
thu
Dòng tiền (5000) (3500) (2000) (500)  1000 2500

1363,64 1239,67 1126,97 1024,52 931,38
Doanh  (5000)
thu đã 
chiết 
khấu
(3636,36) (2396,69) (1269,72) (245,2) 686,18
Dòng tiền  (5000)
đã chiết 
khấu 

TGHV là 3 năm + 500/1500 = 3,33 năm.
TGHVCK là 4 năm + 245,2/931,8 = 4,26 năm
- Chỉ tiêu này đã khắc phục được nhược
điểm cơ bản của chỉ tiêu TGHV giản đơn
với việc tính đến giá trị tiền tệ theo thời
gian.

- Chỉ tiêu này thường chính xác hơn và dài
hơn chỉ tiêu thời gian hoàn vốn giản đơn

- Không khắc phục được các nhược điểm
khác (Không tính đến thu nhập sau hoàn
vốn, không tính đến quy mô, tuổi thọ của
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản