Thông Báo Số: 209/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
3
download

Thông Báo Số: 209/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------Số: 209/TB-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC XÂY DỰNG TRỤ SỞ CƠ QUAN BỘ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông Báo Số: 209/TB-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẢI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 209/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC XÂY DỰNG TRỤ SỞ CƠ QUAN BỘ Ngày 21/5/2010, tại Văn phòng Bộ GTVT, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì cuộc họp về việc xây dựng Trụ sở cơ quan Bộ. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng: Nguyễn Hồng Trường, Lê Mạnh Hùng, Trương Tấn Viên; đại diện lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Tổ chức Cán bộ, Kết cấu hạ tầng giao thông, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty Cổ phần Bất động sản Vinalines, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh. Sau khi nghe báo cáo về việc xây dựng Trụ sở cơ quan Bộ, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau: 1. Chủ trương của Bộ là xây dựng lại Trụ sở cơ quan Bộ để đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của Bộ hiện tại cũng như lâu dài, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ công chức. Trước đây Bộ đã có phương án xin đất ở vị trí khác để xây dựng trụ sở mới, tuy nhiên không tìm được địa điểm hợp lý; bên cạnh đó việc xin ngân sách Nhà nước để xây dựng trụ sở gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, phương án hợp tác với Nhà đầu tư để xây dựng lại Trụ sở cơ quan Bộ được đặt ra. Ban Cán sự Đảng Bộ đã nhất trí về chủ trương cho phép hợp tác với Nhà đầu tư để xây dựng trụ sở cơ quan Bộ trên cơ sở Bộ có giá trị quyền sử dụng đất, nhà đầu tư thực hiện xây dựng trên đất theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo có lợi nhuận. 2. Bộ GTVT đồng ý lựa chọn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (trực tiếp là Công ty Cổ phần Bất động sản Vinalines) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh là Nhà đầu tư để hợp tác xây dựng trụ sở cơ quan Bộ, vì: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là doanh nghiệp trong ngành, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh là doanh nghiệp tham gia
  2. xây dựng nhiều công trình giao thông, thực hiện đầu tư nhiều dự án, có khả năng thực hiện nhanh các thủ tục hành chính và có cơ chế linh hoạt để triển khai nhanh việc xây dựng trụ sở cơ quan Bộ. 3. Nhà đầu tư tự bỏ vốn xây dựng một tổ hợp văn phòng làm việc và kinh doanh dịch vụ, trong đó xây dựng cho Bộ GTVT khối văn phòng làm việc đáp ứng nhu cầu diện tích và tiện nghi làm việc; phần kinh doanh dịch vụ, nhà đầu tư tự tính toán, bỏ vốn, xây dựng, kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh theo quy định của pháp luật. 4. Giao Nhà đầu tư chỉnh sửa mặt bằng quy hoạch xây dựng và phương án kiến trúc, phối cảnh tổng thể tổ hợp trụ sở cơ quan Bộ GTVT và khu phục vụ dịch vụ kinh doanh thêm 2 đến 3 phương án trình Bộ xem xét chấp thuận; trong đó khối trụ sở cơ quan Bộ chiếm 50% diện tích khu đất và ưu tiên hướng ra phía đường Trần Hưng Đạo; nghiên cứu thêm phương án lùi công trình trụ sở cơ quan Bộ vào sâu 10 m so với mặt đường để tạo không gian và chỗ dừng xe ô tô của khách đến làm việc với cơ quan Bộ. Nhà đầu tư trình Bộ các phương án tổng thể trong tháng 5/2010. 5. Về cơ chế thực hiện: - Nhà đầu tư đề xuất cụ thể các cơ chế, chính sách để thực hiện; xây dựng trình tự và thủ tục thực hiện các bước công việc: định giá đất, thủ tục đầu tư xây dựng... trên cơ sở đó, Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép hợp tác với nhà đầu tư để thực hiện dự án. Các cơ quan Bộ tham mưu giúp Bộ trưởng thẩm định tính hợp lý của dự án (về mặt tài chính, về xây dựng...). - Văn phòng Bộ căn cứ vào định mức của Nhà nước và định biên của cơ quan Bộ để tính toán và cung cấp cho nhà đầu tư số liệu nhu cầu về diện tích, các yêu cầu về tiện nghi và nội thất của trụ sở cơ quan Bộ. - Sau khi Bộ GTVT phê duyệt đề xuất dự án, Nhà đầu tư chủ động làm việc với các Bộ, ngành liên quan và với Văn phòng Chính phủ để sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các cơ chế, chính sách cho dự án. 6. Về liên doanh thực hiện dự án Công ty Cổ phần Bất động sản Vinalines và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên doanh theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ chấp thuận, bảo đảm cơ sở pháp lý để triển khai dự án trong năm 2010.
  3. Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: - BT Hồ Nghĩa Dũng (để b/c); - Các Thứ trưởng (-nt-); - Các đơn vị dự họp; - Lưu VT, TH (B). Nguyễn Văn Công
Đồng bộ tài khoản