Thông báo 0510 TM/XNK

Chia sẻ: Nguyen Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
1
download

Thông báo 0510 TM/XNK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 0510 TM/XNK về giao bổ sung hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Canada năm 2004 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 0510 TM/XNK

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 0510 TM/XNK Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2004 V/v Giao bổ sung hạn ngạch XK hàng dệt may sang Canada năm 2004 THÔNG BÁO Kính gửi: - Thương nhân xuất khẩu hàng dệt, may - Các Phòng QLXNK khu vực thuộc Bộ Thương mại Để tạo điều kiện cho thương nhân trong việc phối hợp thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng dệt, may sang Canada cùng với các thị trường khác, Bộ Thương mại thông báo: 1- Liên Bộ Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp dành 6% hạn ngạch cơ sở hàng dệt may xuất khẩu sang Canada năm 2004 (trừ Cat.2A) để giao cho thương nhân có hợp đồng xuất khẩu hàng dệt, may sang Canada kèm với các thị trường khác. 2- Đối tượng được giao hạn ngạch là thương nhân chưa được giao hạn ngạch hàng dệt, may sang Canada năm 2004, thương nhân đã được giao hạn ngạch xuất khẩu sang Canada nhưng không đủ để thực hiện hợp đồng hoặc thương nhân đã xuất khẩu hết hạn ngạch được giao; xuất khẩu kèm theo với hợp đồng xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường không hạn ngạch với các chủng loại hàng không hạn ngạch của thị trường khác. Hạn ngạch giao tối đa cho mỗi thương nhân không quá 10.000 sản phẩm tổng các chủng loại hàng (Cat.). Việc giao hạn ngạch được thực hiện cho đến khi hết nguồn hạn ngạch dành cho đối tượng này. Đối với thương nhân trực thuộc Thành phố Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng Liên Bộ đã chuyển hạn ngạch tương ứng về các Sở Thương mại của các Thành phố để giải quyết. 3- Hồ sơ đề nghị giao hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang Canada gồm: - Công văn đề nghị giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Canada (theo mẫu kèm theo). - Hợp đồng hoặc Đơn đặt hàng (PO) với khách hàng nước ngoài (bản sao có đóng dấu sao y bản chính và chữ ký của người đứng đầu thương nhân). 4- Hạn ngạch giao để thương nhân trực tiếp xuất khẩu
  2. Bộ Thương mại thông báo để thương nhân xuất khẩu hàng dệt, may, các Phòng Quản lý XNK khu vực biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh với Bộ Thương mại để được giải quyết K/T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG Mai Văn Dâu 1. Tên thương nhân (ghi rõ tên tiếng Việt đầy đủ và cả tên viết tắt): 2. Giấy đăng ký KD số: Cấp ngày: 3. Mã số XNK (Mã số Hải quan): 4. Điện thoại: Fax: 5. Email: 6. Địa chỉ giao dịch: 7. Địa chỉ cơ sở sản xuất chính: 8. Tổng số thiết bị hiện có: 9. Tổng số lao động: 10. Cơ sở đặt gia công: Tên thương nhân CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số CV: ......... /..... ..., Ngày ......tháng ....năm 2004 Kính gửi: Bộ Thương Mại (Vụ Xuất Nhập Khẩu )
  3. V/v: đề nghị cấp hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang Canada 2004 Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2003/TTLT/BTM-BCN ngày 29/10/2003 của Bộ Thương mại về quản lý và giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường EU, Canada và Thổ Nhỹ Kỳ năm 2004 và Thông báo số 1510TM/XNK ngày 04/02/3004 của Bộ Thương mại, Công ty kính đề nghị Bộ Thương mại xem xét cấp cho chúng tôi số lượng hạn ngạch dệt, may xuất khẩu sang Canada năm 2004 để thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng cùng với thị trường khác như sau: Cat Số lượng hàng XK theo hợp hạn ngạch Canada số lượng hạn Dự kiến thời đồng số ......... ngày ....... được giao 2004 ngạch đề gian xuất nghị cấp khẩu ổng số lượng Trong đó Hạn ngạch Thực hiện xk của h/đồng XK sang Canada Chúng tôi xin cam đoan những khai báo trên đây là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Người đứng đầu thương nhân (ký tên và đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản