Thông báo 07/2009/TB-LPQT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
2
download

Thông báo 07/2009/TB-LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 07/2009/TB-LPQT về ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 07/2009/TB-LPQT

  1. B NGO I GIAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 07/2009/TB-LPQT Hà N i, ngày 24 tháng 09 năm 2009 THÔNG BÁO NGÀY I U Ư C QU C T NHI U BÊN CÓ HI U L C I V I VI T NAM Th c hi n quy nh c a i u 53, Lu t ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t năm 2005, B Ngo i giao (V Lu t pháp và i u ư c qu c t ) xin trân tr ng thông báo. Công ư c c a Liên h p qu c v ch ng tham nhũng (“United Nations Convention against Corruption”) ư c i h i ng Liên h p qu c thông qua ngày 31 tháng 10 năm 2003 t i Niu-Oóc, Hoa Kỳ; ư c i di n Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký ngày 10 tháng 12 năm 2003, có hi u l c i v i Vi t Nam k t ngày 18 tháng 9 năm 2009. TL. B TRƯ NG KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Th Minh Nguy t
Đồng bộ tài khoản