Thông báo 1766/TM-XNK

Chia sẻ: Nguyen Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
22
lượt xem
1
download

Thông báo 1766/TM-XNK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 1766/TM-XNK về việc trả lại hạn ngạch hoặc cho vay hạn ngạch do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 1766/TM-XNK

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1766/TM-XNK Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2003 THÔNG BÁO CỦA MẠI SỐ 1766/TM-XNK NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2003 VỀ VIỆC TRẢ LẠI HẠN NGẠCH HOẶC CHO VAY HẠN NGẠCH Xuất phát từ thực tế có nhiều doanh nghiệp đã tranh thủ thời gian Bộ Thương mại chưa phân được hạn ngạch đã xuất khẩu mạnh vào thị trường Hoa Kỳ (mặc dù Bộ đã thông báo từ ngày 07/5/2003 là số lượng xuất khẩu của doanh nghiệp từ ngày 01/5/2003 đến khi có thông báo giao hạn ngạch sẽ tính trừ vào hạn ngạch được giao), nên khi giao hạn ngạch số còn lại không nhiều hoặc do số thiết bị ít dẫn đến số lượng hạn ngạch được phân bị hạ chế, sẽ khó khăn trong việc tìm khách hàng và ký hợp đồng xuất khẩu. Trong khi đó, một số doanh nghiệp khác có hàng đã sản xuất, sẵn sàng xuất khẩu lại thiếu hạn ngạch. Để xử lý tình hình này, Bộ Thương mại đề nghị: 1. Các doanh nghiệp chưa thực sự cần hạn ngạch để xuất khẩu giao lại hạn ngạch cho Bộ Thương mại để Bộ cấp cho các doanh nghiệp đang thiếu hạn ngạch thực hiện hợp đồng. Bộ Thương mại sẽ cấp bù hạn ngạch cho doanh nghiệp theo tiêu chuẩn hạn ngạch năm 2004 ở mức tương ứng. Các doanh nghiệp được cấp thêm hạn ngạch từ nguồn này sẽ bị trừ hạn ngạch năm 2004. 2. Các doanh nghiệp chưa thực sự có nhu cầu sử dụng hạn ngạch có thể tự thoả thuận với doanh nghiệp đang thiếu hạn ngạch để xuất khẩu các lô hàng đã ký hợp đồng, đã nhập khẩu nguyên phụ liệu. Các Giám đốc của 2 doanh nghiệp chỉ cần ký biên bản cho nhau vay hạn ngạch (có chữ ký và đóng dấu) gửi về Bộ Thương mại để bộ có cơ sở trừ hạn ngạch của doanh nghiệp đi vay và cấp bù hạn ngạch cho doanh nghiệp cho vay vào năm 2004. Khi làm thủ tục xin cấp Visa, doanh nghiệp đi vay hạn ngạch chỉ cần xuất trình với phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực, biên bản ký giữa hai doanh nghiệp và bản chính thông báo giao hạn ngạch của doanh nghiệp cho vay hạn ngạch để làm thủ tục, không phải chờ sự chấp thuận của Bộ Thương mại. 3. Giao các phòng quản lý cuất nhập khẩu khu vực căn cứ vào biên bản cho vay hạn ngạch giữa hai doanh nghiệp và bản chính thông báo giao hạn ngạch của Bộ Thương mại để cấp Visa cho doanh nghiệp đi vay hạn ngạch (Phòng thu lại biên bản thoả thuận, trừ vào hạn ngạch của doanh nghiệp và lưu lại). 4. Giao các Sở Thương mại, các Sở Thương mại và Du lịch các địa phương phổ biến rộng rãi thông tin này cho các doanh nghiệp biết và thực hiện.
  2. Trương Đình Tuyển (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản