Thông báo 77/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
63
lượt xem
1
download

Thông báo 77/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 77/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 77/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 77/TB-VPCP Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2007 THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long Ngày 11 tháng 4 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long về giải quyết một số đề nghị của Tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công nghiệp và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long báo cáo về một số đề nghị của Tỉnh, ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau: 1. Đồng ý bổ sung Dự án đầu tư Nhà máy bia của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn tại tỉnh Vĩnh Long vào Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2010. Giao Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; đồng thời, hướng dẫn Tỉnh và Doanh nghiệp khẩn trương triển khai thực hiện Dự án, sớm ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. 2. Đồng ý bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ và điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn (Trung ương và địa phương) cho Dự án đầu tư quốc lộ 53, đoạn đi qua tỉnh Vĩnh Long. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 3. Về đề nghị bổ sung vốn đầu tư cầu Phù Ly và cầu Cái Vồn Nhỏ trên quốc lộ 54: đồng ý về nguyên tắc lập Dự án đầu tư riêng và bố trí vốn từ ngân sách trung ương; trước mắt, Bộ Tài chính tạm ứng trước vốn kế hoạch năm 2008 để thực hiện, nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình. Đồng ý để Bộ Giao thông vận tải chỉ định đơn vị tư vấn đủ năng lực lập Dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 4. Về Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn, Tỉnh làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, cơ quan liên quan, thống nhất lựa chọn công nghệ phù hợp. Về cơ chế tài chính (dùng vốn ODA Phần Lan), đồng ý với đề nghị của Tỉnh, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Tỉnh thực hiện. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường; - Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Long; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
  2. Nguyễn Quốc Huy các Vụ: TH, KTTH, CN, IV, TTBC; - Lưu: Văn thư, ĐP (4b).
Đồng bộ tài khoản