Thông báo 93/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
17
lượt xem
1
download

Thông báo 93/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 93/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp về cơ chế quản lý và cơ chế tài chính áp dụng cho các Trường thuộc Tổng Công ty do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 93/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 93/TB-VPCP Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2000 THÔNG BÁO CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 93/TB-VPCP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG PHẠM GIA KHIÊM TẠI CUỘC HỌP VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ÁP DỤNG CHO CÁC TRƯỜNG THUỘC TỔNG CÔNG TY Chiều ngày 22 tháng 6 năm 2000, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã chủ trì cuộc họp về cơ chế quản lý và cơ chế tài chính áp dụng cho các Trường thuộc Tổng công ty. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Lương Trào, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Phan Quang Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trần Quốc Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Văn Huy, Phó Trưởng ban Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương và đại diện các cơ quan: Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Ban khoa Giáo Trung ương. Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Nguyễn Lương Trào và ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau: 1. Về lâu dài, phải tiến tới áp dụng một cơ chế chung, bình đẳng đối với tất cả các Trường Dạy nghề, Trường Trung học chuyên nghiệp, dù trường đó thuộc Bộ, thuộc Tổng công ty hay thuộc địa phương: Phần đào tạo theo chỉ tiêu kế hoạch đào tạo của Nhà nước sẽ được Nhà nước cấp kinh phí, phần đào tạo theo nhu cầu của các doanh nghiệp trong Tổng công ty thì các doanh nghiệp có trách nhiệm cấp kinh phí, phần đào tạo theo nhu cầu xã hội thì Trường tự cân đối theo nguồn thu học phí do người lao động và người sử dụng lao động đóng góp thông qua các hợp đồng đào tạo. Để làm việc này cần có quy hoạch hệ thống các Trường Trung học chuyên nghiệp, các Trường Dạy nghề; trong đó cần làm rõ cơ cấu ngành nghề đào tạo, cơ cấu vùng, quy mô đào tạo, cơ chế quản lý và cơ chế tài chính phù hợp. 2. Trong điều kiện hiện nay, để duy trì và phát triển các Trường thuộc Tổng công ty, đồng ý với các đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính: a. Đối với những Tổng công ty có khả năng bảo đảm nguồn kinh phí cho đào tạo tiếp tục thực hiện Thông tư số 98/1997/TT-BTC ngày 31/12/1997 của Bộ Tài chính.
  2. b. Đối với những Tổng công ty gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh hoặc do bất hợp lý về mặt cơ cấu tổ chức, không đủ kinh phí chi cho đào tạo thì trong 3 năm từ năm 2000 đến năm 2002 giải quyết như sau: - Về vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Ngân sách vẫn bảo đảm cấp phát theo kế hoạch được duyệt hàng năm cho các Trường thuộc Tổng công ty cũng như các Trường thuộc Bộ, theo cơ chế hiện hành. Về vốn mua sắm, nâng cấp trang thiết bị: Ngân sách nhà nước cấp phát theo kế hoạch, chương trình mục tiêu được cấp có thẩm quyền phê duyệt từng năm, theo cơ chế hiện hành; - Về kinh phí chi thường xuyên: đối với các chỉ tiêu đào tạo theo kế hoạch do cấp có thẩm quyền giao, Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ 50% so với định mức cấp cho các Trường thuộc Bộ, còn lại 50% do các Tổng công ty có trách nhiệm cấp. Còn các chỉ tiêu đào tạo theo yêu cầu của Tổng công ty, của doanh nghiệp và chỉ tiêu mở rộng thì các đối tượng có nhu cầu đào tạo phải lo kinh phí. c. Ngừng việc chuyển các trường Dạy nghề và Trường Trung học chuyên nghiệp từ Tổng công ty về trực thuộc Bộ. Đồng thời thực hiện việc điều chỉnh, sắp xếp lại cơ cấu ngành nghề đào tạo sao cho phù hợp với yêu cầu lao động của Tổng công ty. 3. Phân công thực hiện: a. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ khẩn trương xây dựng phương án thực hiện các quy định tại điểm 2 đối với các trường dạy nghề thuộc Tổng công ty. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ khẩn trương xây dựng phương án thực hiện các quy định tại điểm 2 đối với các Trường Cao đẳng và trung học chuyên nghiệp thuộc Tổng công ty. b. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng quy hoạch tổng thể mạng lưới các Trường Trung học chuyên nghiệp và cơ chế quản lý, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 3 năm 2000. c. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng quy hoạch tổng thể mạng lưới các Trường dạy nghề và cơ chế quản lý, trình Thủ tướng Chính phủ trước tháng 10 năm 2000. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện. Trần Quốc Toàn (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản