Thông báo số 02/2006/TB-LPQT

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
1
download

Thông báo số 02/2006/TB-LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 02/2006/TB-LPQT về Ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 02/2006/TB-LPQT

  1. BỘ NGOẠI GIAO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/2006/TB-LPQT Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2006 THÔNG BÁO NGÀY ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ NHIỀU BÊN CÓ HIỆU LỰC ĐỐI VỚI VIỆT NAM Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa, được thông qua tại Madrid ngày 27 tháng 6 năm 1989 (Nghị định thư Madrid năm 1989), có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2006. TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ PHÓ VỤ TRƯỞNG Nguyễn Thị Hoàng Anh
Đồng bộ tài khoản