Thông báo số 0355/TM-DM

Chia sẻ: Ngo Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
1
download

Thông báo số 0355/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 0355/TM-DM về việc điều chỉnh tên phòng QLXNK do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 0355/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0355/TM-DM Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2005 V/v: Điều chỉnh tên Phòng QLXNK Kính gửi: Phòng quản lý xuất nhập khẩu Hà Nội Trong quá trình giao hạn ngạch thành tích đợt II, trên một số bản thông báo giao hạn ngạch cho thương nhân, tên phòng QLXNK khu vực đã bị nhầm lẫn. Phòng QLXNK Hải Phòng đã phát hiện và gửi lại cho Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may những bản thông báo này. Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may chuyển cho Phòng QLXNK những bản thông báo nói trên, do Phòng QLXNK Hải Phòng gửi về, đồng thời thông báo điều chỉnh như sau: Tại mục: Kính gửi: Phòng QLXNK khu vực: Hủy bỏ tên “ TP. Hải Phòng”, thay bằng “TP. Hà Nội” trên các thông báo giao hạn ngạch có tên dưới đây, các thông tin khác trên các thông báo vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực: - Thông báo số 0302/TM-DM ngày 9/3/2005 giao 90 tá Cat. 638/639 cho Công ty CP May II Hải Dương. - Thông báo số 0302/TM-DM ngày 9/3/2005 giao 595 tá Cat. 638/639 cho Công ty TNHH Ivory Việt Nam. - Thông báo số 0303/TM-DM ngày 9/3/2005 giao 1039 tá Cat. 342/642 cho Công ty May II Hải Dương. - Thông báo số 0303/TM-DM ngày 9/3/2005 giao 415 tá Cat. 342/642 cho Công ty May Xuất khẩu Thái Bình. - Thông báo số 0304/TM-DM ngày 9/3/2005 giao 6778 tá Cat. 347/348 cho Công ty CP May II Hải Dương. - Thông báo số 0304/TM-DM ngày 9/3/2005 giao 1401 tá Cat. 347/647 cho Công ty TNHH May Minh Trang. - Thông báo số 0304/TM-DM ngày 9/3/2005 giao 8048 tá Cat. 347/348 cho Công ty May Xuất khẩu Thái Bình.
  2. - Thông báo số 0304/TM-DM ngày 9/3/2005 giao 8482 tá Cat. 347/348 cho Công ty TNHH Ivory Việt Nam. - Thông báo số 0305/TM-DM ngày 9/3/2005 giao 513 tá Cat. 647/648 cho Công ty CP May II Hải Dương. - Thông báo số 0305/TM-DM ngày 9/3/2005 giao 142 tá Cat. 647/648 cho Công ty CP May Xuất khẩu Thái Bình. - Thông báo số 0305/TM-DM ngày 9/3/2005 giao 1269 tá Cat. 647/648 cho Công ty TNHH Ivory Việt Nam. - Thông báo số 0307/TM-DM ngày 9/3/2005 giao 3236 tá Cat. 340/640 cho Công ty LD may XK TN Hưng Nhân (Thái Bình). Ban Điều hành Hạn ngạch thông báo để Phòng QLXNK và thương nhân biết để thực hiện. Cảm ơn sự hợp tác của quý Phòng./. KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG Lê Danh Vĩnh
Đồng bộ tài khoản