Thông báo số 0471/TM-DM

Chia sẻ: Tai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
2
download

Thông báo số 0471/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 0471/TM-DM về việc sửa đổi, bổ sung hạn ngạch thành tích đợt II (lần thứ 2) do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 0471/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0471/TM-DM Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2005 THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HẠN NGẠCH THÀNH TÍCH ĐỢT II (LẦN THỨ 2) Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005; Căn cứ các nguyên tắc phân giao hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ căn cứ vào thành tích xuất khẩu của thương nhân năm 2004, đợt II năm 2005, nêu tại Thông báo số 0301/TM-DM ngày 09/03/2005 và điều chỉnh số liệu phân giao hạn ngạch thành tích đợt II tại Thông báo 0408/TM-DM ngày 1/4/2005 của Bộ Thương mại; Căn cứ vào đề nghị của các thương nhân: Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp điều chỉnh, bổ sung số liệu và phân giao hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ căn cứ vào thành tích xuất khẩu của thương nhân năm 2004, đợt II năm 2005, lần thứ 2 đối với một số doanh nghiệp đã có công văn gửi về Bộ Thương mại.
Đồng bộ tài khoản