Thông báo số 05/TB-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
70
lượt xem
22
download

Thông báo số 05/TB-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 05/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu tý năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 05/TB-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- ------- Số : 05/TB-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2008 THÔNG BÁO VỀ TREO CỜ TỔ QUỐC VÀ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TÝ NĂM 2008 Theo quy định của Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 về chế độ nghỉ các ngày Lễ, Tết trong năm và Công văn số 4331/LĐTBXH-BHLĐ ngày 16 tháng 12 năm 1999 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc nghỉ bù theo Điều 73 của Bộ Luật Lao động khi thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ; Ủy ban nhân dân thành phố thông báo việc nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tý năm 2008 như sau: 1- Cán bộ, công chức, Lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tý năm 2008 trong 04 (bốn) ngày, kể từ ngày 06 tháng 02 đến ngày 09 tháng 02 năm 2008 (nhằm ngày 30 tháng Chạp và các ngày mùng 1, 2, 3 tháng Giêng Âm lịch) và được nghỉ bù do ngày 09 tháng 02 năm 2007 (nhằm ngày mùng 3 Tết) trùng vào ngày thứ bảy theo nguyên tắc như sau : a) Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 05 ngày thì thực hiện nghỉ bù 01 (một) ngày tiếp theo vào ngày 11 tháng 02 năm 2008 (nhằm ngày mùng 05 Tết). b) Đối với các đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 44 giờ trong 5,5 ngày thì thực hiện nghỉ bù nửa ngày tiếp theo của ngày 11 tháng 02 năm 2008 (nửa ngày mùng 05 Tết). c) Đối với các đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 48 giờ trong 06 ngày thì không có nghỉ bù. 2- Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong 04 (bốn) ngày Tết Nguyên Đán (từ ngày 06 tháng 02 đến ngày 09 tháng 02 năm 2008). Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí người trực trong các ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng. 3- Sở Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch tổng vệ sinh toàn thành phố trong các ngày 04, 05 và 06 tháng 02 năm 2008 (nhằm ngày 28, 29 và 30 tháng Chạp Âm lịch) và ngay sau khi kết thúc các hoạt động lễ hội để các cơ quan, đơn vị và nhân dân tham gia làm sạch đẹp đường phố và khu công cộng. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã, thị trấn chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc, phối hợp các đoàn thể quần chúng vận động nhân dân thực hiện tốt thông báo này./. KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận : PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND.TP ; - Ủy ban nhân dân thành phố; - UB MTTQ VN TP và các Đoàn thể; - VP Thành ủy và các Ban Thành ủy; - Các Ban HĐND thành phố; Nguyễn Thành Tài - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 “để phối hợp”; - VP Đoàn Đại biểu Quốc hội tại TP; - Các sở-ngành thành phố; - UBND các quận-huyện; - Các Báo, Đài; - VPHĐ-UB : CPVP; Các Tổ, Phòng; - Lưu : VT, (VX-T) D.
Đồng bộ tài khoản